ڤیدیۆ، استقلال کردستان در گفتگوی علیرضا میبدی با رحیم رشیدی

گفتگوی علیرضا میبدی با رحیم رشیدی

 

کاتالۆگ