رەحیم رەشیدی: چرا ایران و قاسم سلیمانی از استقلال کردستان در هراسند

چرا ایران و قاسم سلیمانی از استقلال کردستان در هراسند

rahim_rashidi-00

 

کاتالۆگ