ویدیو، زندگي گشين كريمي دختري است از كردستان كه يك پايش را روي مين جا گذاشت

داستان زندگي من در تبلت روايت زندگي گشين كريمي دختري است از كردستان كه يك پايش را روي مين جا گذاشت،

شما هم مي توانيد داستان زندگي خود يا اطرافيان تان را براي تبلت بفرستيد تا رسانه ها از انحصار سلبريتي ها و چهره هاي مشهور خارج سأزيد

 مسیح علی نژاد 

ویدیو

 

نوێترین بابەت و هەواڵ
ئارشیو