"an independent online kurdish website

مهسا امینی یا ژینا ئه‌مینی ؟!

روز 22( شهریور 1401) = (13 سپتامبر 2022) ژینا امینی دختر 22 ساله‌ء کرد، اهل سقز در تهران توسط ماموران دولت ایران به‌ دلیل اینکه‌ حجابی که‌ دولت ایران برای زنان تعین کرده‌،

رعایت ننموده‌ بود، دستگیر میشود و پس از ضرباتی که‌ توسط یکی از مامورین به‌ سر و گردن او وارد میگردد، بیهوشی میشود و او را به‌ بیمارستان منتقل میکنند، پس از دو روز در بیمارستان جان میسپارد، پس از کشته‌ شدن او اعتراضاتی در  زادگاهش سقز با شعار (ژن – ژیان – آزادی) برگذار گشت. این شعار به‌ فارسی به‌ (زن – زندگی – آزادی) و به‌ زبانهای انگلیسی و عربی … ترجمه‌ گشت و اعتراضات بزرگ جهانی را سبب گشت.

* جمعه‌ سیاه‌ زاهدان *

در راستای این حرکت اعتراضی در روز جمعه‌ (8 مهر 1401) = (30 سپتامبر 2022) مردم بلوچستان و بخصوص شهر زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه‌ میخواستند تظاهراتی در اعتراض به‌ کشته‌ شدن ژینا با شعار (زن – زندگی – آزادی) برگزار نمایند، اما نیروی دولتی آنانرا به‌ رگبار گولله‌ میبندند و {(91) نود و یک نفر) به‌ قتل میرساند و (300) سیصد نفر هم } زخمی میشوند، متاسفانه‌ آماری از دستگیر شدگان در دسترس نیست.

بمانسبت این جنایت در زاهدان، به‌ چند جمله‌ای زیر بنگریم: 

برای بلوچ کشهای امروز و نوشیروانان دیروز

کجا هستی ای فردوسی حکیم؟

تا با خمینی و خامنه‌ای و رئیسی شوید ندیم

ستایش کنید آنان را چو نوشیروان

به‌ خاطر کشتار بلوچ، در این دوران

هشتم مهر ماه و روز جمعه‌ بود

این روز بهر مسلمانان روز عبادت بود

فرمان دادند رهبران ایران

به‌ نیروهای خود در زاهدن

سد کنند خیابان و کوچه‌ را

بر زن و مرد و‌ پیر و بچه‌ را

سپس به‌ گولله‌ ببندند بلوچییان

از زن و مرد و بچه‌ و پیر و جوان

زاهدان را با خون آرستند

تاج خونریزی بهر خویش ساختند

کجا هستی ای ثناگو فردوسی؟

تا آنها را کنی مالک تاج و کورسی

امروز هم بنویسید در وصف آنها

آنهای که‌ کشتار کردند بلوچها

بنویسید چنین که‌ بهر نوشیروان

نوشتتید شما با شعر روان

**

چو آگاه‌ شد لشکر از خشم شاه‌

سواره‌ و پیاده‌ ببستند راه‌

ازیشان فراوان و اندک نماند

زن و مرد جنگی و کودک نماند

سراسر به‌ شمشیر بگذاشتند

ستم کردن کوچ بر داشتند

بشد ایمن از رنج ایشان جهان

بلوچی نماند آشکار و نهان   

(فردوسی) **

*

10/10/2022

سه‌عی سه‌قزی قایشی

Sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی