"an independent online kurdish website

عارف شێخ ئەحمەدی

شاید برایمان مفهوم ترور تازگی دارد، اما پدیده ای است كه به درازای تاریخ بشر وجود داشته است. از این دیدگاه، انسان موجودی فزونی خواه، برتری طلب و رقابت‌پیشه است و مجموعه این ویژگیهاست كه او را به كسب قدرت بیشتر و با استفاده از هر ابزار و عناوینی وادار می‌كندaref-shexahmadi001. Continue reading

چند روزی است که بحث مجدد در مورد احتمال از بین رفتن کره زمین در روزهای پایانی ماه آگوست سال ۲۰۱۷، به دلیل برخورد ستاره نیبرو با آن از سوی چند دانشمند علوم فضایی و اختر شناس معروف با همکاری و پوشش وسیع رسانه ای و علمی سازمان ناسا (NASA) و همچنین سینمای هالیوود (Hollywood) قوت گرفته استaref-shexahmadi-00. Continue reading

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی