"an independent online kurdish website

همه‌ اینرا به‌ یاد داریم که‌ روز (22 شهریور 1401) = (13 سپتامبر 2022) (ژینا امینی) دختر 22 ساله‌ء کرد، اهل سقز در (تهران) توسط ماموران دولتی به‌ دلیل اینکه‌ حجابی که‌ دولت ایران برای زنان تعین کرده‌،

 رعایت ننموده‌ بود، دستگیر میشود و پس از ضرباتی که‌ توسط یکی از مامورین به‌ سر و گردن او وارد میکند بیهوشی میشود و او را به‌ بیمارستان منتقل مینمایند، پس از دو روز در بیمارستان جان میسپارد، با دریافت خبر کشته‌ شدن او اعتراضاتی در  زادگاهش سقز با شعار ( ژن – ژیان – آزادی) برگذار گشت. این شعار به‌ فارسی به‌ (زن – زندگی – آزادی)  و‌ به‌ زبانهای دیگر ترجمه‌ گشت و اعتراضات بزرگ جهانی را سبب گشت.

کانال تلویزیونی (ایندیپندنت فارسی) چنین مطلبی را در سایت خویش منتشر نموده‌:

{(استاد امیر طاهری، روزنامه‌نگار پیشکسوت و سردبیر پیشین روزنامه کیهان در گفت‌وگوی اختصاصی با ایندیپندنت فارسی، درباره منشاء شعار «زن، زندگی، آزادی» و دگرگونی و زنانه شدن جهان در دهه‌های اخیر، چشم‌انداز خیزش مردمی ایران علیه جمهوری اسلامی، نفی دیکتاتوری، لزوم بازگشت به اصول مشروطه، نقش رهبری شاهزاده رضا پهلوی و مساله پرچم ملی ایران صحبت کرد. مشروح این گفت‌وگو را ببینید و بشنوید).

(استاد امیر طاهری، روزنامه‌نگار سرشناس در خصوص تاریخ شعار (زن زندگی آزادی) گفت:

این شعار برای اولین بار 17 دی به‌ مناسبت بیست و پنجمین سالگرد روز دادن حق رای به‌ زنان، در یک سمینار در دانشگاه‌ اصفهان به‌ ابتکار حزب رستاخیز سرداده‌ شد.

هفده‌ – دی # حقوق – زنان # زن – زندگی – آزادی # سلطنت – پهلوی)}.

**

آقای طاهری در (متن فوق) میگویند: شعار (زن زندگی آزادی) به‌ ابتکار (حزب رستاخیز) در دوران سلطنت پهلوی سرداده‌ شده‌ است. در اینجا به‌ مانند خواننده‌ای در چند قسمت به‌ مطلب فوق میپردازم:

ا – حزب رستاخیز

حزب رستاخیز در اسفند 1353 توسط محمدرضا پهلوی شاه‌ سابق ایران تشکیل گشت. سپس به‌ حکم و فرمان او (حزب ایران نوین)-(حزب مردم)– (حزب پان ایرانیست) و (حزب ایرانیان) را منحل گشتند !

یکی از سیاستهای حزب رستاخیز این بود: هر ایرانی که‌ عضویت حزب رستاخیز را قبول نداشته‌ باشد، باید از ایران خارج شود!

2 – حزب رستاخیز و (حقوق زنان)

ایشان نوشته‌اند در هفده‌ – دی و در زمان سلطنت پهلوی (حقوق زنان) تعین گشته‌ است.

در راستای آن گفته‌ آقای طاهری و (حقوق زنان) بهتر است به‌ خانواده‌ء خود آقای محمدرضا پهلوی بنگریم:

ایشان چند فرزند داشتند، در اینجا به‌ اولین و دومین فرزندشان اشاره‌ مینمایم:

اولی دختری میباشد به‌ اسم {(شهناز پهلوی) متولد آبان (1319)}.

دومی پسری میباشد به‌ اسم {(رضا پهلوی) متولد آبان (1339)}.

زندگی هر فرد انسان مدتی ادامه‌ دارد و سپس باید جام مرگ را سرکشد. محمدرضا پهلوی هم این مسئله‌ را درک نمود‌ه‌ و قبل از اینکه‌ مرگ گریبانش را بگیرد، برای پایداری دودمان پهلوی بر اریکه‌ قدرت و سلطنت تصمیم گرفت از میان فرزندانش جانشینی تعین کند. در حکومت محمدرضا پهلوی که‌ به‌ گفته‌ آقای طاهری (حقوق زنان) تعین گشته‌، میبایست کدام یک از فرزندان ایشان برای جانشینی تعین گردد؟

اولین فرزندش (شهناز) متولد آبان (1319).

دومین فرزندش (رضا) متولد آبان (1339) .

آقای محمدرضا پهلوی، پسرش (رضا) را که‌ بیست سال از دخترش یعنی از (شهناز) کوچکتر بوده‌ برای جانشینی تعین مینماید و فرمان میدهد لقب (ولیعهد) را در رسانه‌های خبری و ارگانهای حکومتی برایش بکار میبردند. اینست (حقوق زن) در خانواده‌ء محمد رضا پهلوی.

**

3 – جایگاه‌ (زن) در شعار (زن – زندگی – آزادی) حزب رستاخیزی

با توجه‌ به‌ اجرای (حقوق زن) در خانواده‌ پهلوی که‌ به‌ آن اشاره‌ گشت، بخش اول این شعار (زن – زندگی – آزادی) که‌ (زن) میباشد، بیحقوقترین فرد در خانواده‌ پهلوی و سلطنت و حاکمیت پهلوی میباشد!

4 – (زندگی) در شعار (زن – زندگی – آزادی) حزب رستاخیزی

اگر آقای طاهری نگاهی (به‌ زندگی مردم در دوران پهلوی مینمودند، میدانستند که‌ مردم در چه‌ فقر و فلاکتی زندگی میکردند) و در راستای آن زندگی فلاکتبار مردم اگر به‌‌ گفته‌های آقای (رضا پهلوی ولیعهد) هم توجه‌ میکردند که‌ در ماسمدیای فارسی گفته‌ است: (پدرم شصت ملیون دولار برای خود برداشته‌ است)! برای ایشان مشخص میشد که‌ مسئله‌ء (زندگی مردم) در شعار (زن – زندگی – آزادی) (حزب رستاخیزی و سلطنت پهلوی) چقدر بی ارزشی بوده‌ است!

5 – (آزادی) در شعار (زن – زندگی – آزادی) حزب رستاخیزی

با توجه‌ به‌ کارنامه‌ء سیاسی آقای پهلوی که‌ (حزب ایران نوین) – (حزب مردم) – (حزب پان ایرانیست) و (حزب ایرانیان) را منحل نمود و حزب رستاخیز را بر مردم تحمیل کرد‌، سخن گفتن از مسئله‌ (آزادی) در ایران بزرگترین شرم تاریخی در جهان بوده‌ و میباشد!

آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار به‌ جای آنکه‌ مسائل و رویدادهای سیاسی و اجتماعی در دیکتاتوری پهلوی را موشکافانه‌ بررسی نماید و حقیقت در اختیار مردم قرار دهد، اقدام به‌ ستایش سلطنت‌ پهلوی و رضا پهلوی ولیعهد مینماید و مسائل و رویدادهای سیاسی آن دوران را اینچنین تحریف میکند!

**

شعار {(ژن – ژیان – ئازادی) یا (زن – زندگی – آزادی) که‌ پس از کشتن {(ژینا امینی) در (تهران) به‌ هنگام بدرقه‌اش به‌ گورستان در سقز سرداده‌ شد و در کوتاهترین مدت جهانی گشت، انیست که‌ این شعار در شهر و منطقه‌ای مطرح گشته‌ که‌ در طول تاریخ تشنه‌ آزادی بوده‌ و میباشد!

ارزش (آزادی) را (زندانی) میداند نه‌ (زندانبانان)!

این مصاحبه‌ء کانال {(ایندیپندنت فارسی) با (آقای امیر طاهری)} درباره‌ء آن شعار حزب رستاخیز که‌ روزی هم در جامعه‌ تنین انداز نبوده‌} آنهم پس از چهل و چهار سال از سقوط سلطنت پهلوی و  فروپاشی آن (حزب) میشود گفت حساسیتی است در برابر شعار (ژن – ژیان – آزادی). این مصاحبه‌ عملکرد (عارف قزوینی) در برابر (زبان ترکی) را در ذهنم تداعی نمود که‌ میگوید:

زبان ترک از برای از قفا کشیدن است

صلاح پای این زبان ز مملکت بریدن است

دو اسبه‌ با زبان فارسی از ارس پریدن است

نسیم صحدم برخیز بگو به‌ مردم تبریز

که‌ نیست خلوت زردشت جای صحبت چنگیز

**

با انجام دادن مصاحبه‌ فوق و دیدگاه‌ (عارف قزوینی) میشود گفت: فقط فارسها محق هستند برای انجام هر کار و هر مسئله‌ای! این ایده‌، ایده‌ای‌ است دور از انساندوستی و آزادی و آزادیخواهی!

                  ‌                 

12/1/2023 سه‌عی سه‌قزی 

Sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی