"an independent online kurdish website

خواننده‌گان این مطلب از (دادگاهی حمید نوری یکی از افراد دولت جنایتکار ایران) در سوئد، اطلاع دارید.

خود نیز میتوانم بگویم (95%) جلسات دادگاه‌ را از طریق رادیوهای فارسی برای نمونه‌ (رادیو چکاوک) که‌ آنرا مستقیما” پخش میکرد، از روز اول که‌ حمید نوری با زبان خود گفت:

{من به‌ مدت دو سال در کردستان علیه‌ احزاب مخالف کرد جنگیده‌ و پس از بازگشت به‌ تهران در سال (1361) در زندان اوین به‌ عنوان نگهبان مشغول به‌ کار شدم) – تا روز (7/1/2023) که‌ آخرین جلسه‌ء دادگاه‌ بود گوش داده‌ام.

شاکیانی که‌ در دادگاه‌ شرکت داشتند دو سته‌ بودند، دسته‌ای جز جریانهای چپ و لائیک و دسته‌ دیگر افراد متدین اسلامی طرفدار (سازمان مجاهدین خلق ایران). سازمان مجاهدین از روزهای اول دادگاهی حمید نوری‌ حضور فعال داشت و وکیلی هم به‌ اسم (کنت لویس) برای دفاع از (شاکیان مجاهد) در‌ دادگاه‌ داشت.

کنت لویس در قسمتی از دفاعیاتش چنین میگوید:

{ما در این دادگاه‌ توانستیم ثابت بکنیم که‌ فقط خمینی نیست که‌ یک جلاد هست، بلکه‌ کل این سیستم سیستمی هست که‌ آدمکش است و همه‌ در این جلادی و آدمکشی نقش داشتند و خود رئیسی که‌ امروز رئیس جمهور هست یکی از جلادانی بوده‌ که‌ در تابستان (67) عمل کرده‌ است}.

وکلای حمید نوری

آخرین وکلای حمید نوری دو وکیل بودند به‌ اسامی (توماس بوسترم) و (هاننا لارشون رامپ)، به‌ قسمتی از دفاعیات آنها اشاره‌ مینمایم

**

1 – رد کردن اتهاماتی را که‌ از طرف قضات دادگاه‌ در برابر حمید نوری بیان شده‌ بود، همچنین نوری را به‌ عنوان نگهبان معرفی نمودند.

2 – وکیل توماس بوسترم در این دادگاه‌، دادگاهی که‌ {(مربوط به‌ فرد مشخصی) به‌ اسم (حمید نوری)} میباشد، گفتند: ما میدانیم که‌ چند نفر سوئدی در ایران در زندان دولت ایران میباشند.

با بیان جمله‌ء (ما میدانیم که‌ چند نفر سوئدی در ایران در زندان دولت ایران میباشند.) متاسفانه مستقل بودن دادگاه‌ سوئد خدشدار گشته‌ است.

2 – فتوای آیت الله‌ خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی سال (1367‌) را رد کردند.

3 – وکیل هاننا لارشون در دفاعیاتش‌ به‌ دوران روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اشاره‌ به‌ (عملیات پارتیزانی حزب دمکرات و کومه‌له‌ مارکسیت) نمود.

این قسمت از دفاعیات وکیل (هاننا لارشون) و بدون در نظرگرفتن رویدادهای آن دوران کردستان و دولت ایران سبب شد تا این مطلب در اختیار وکلای گرامی و خواننده‌گان قرار دهم.

وکیل و امر وکالت

اینکه‌ آنها به‌ عنوان وکیل برای دفاعکردن از حقوق فردی به‌ اسم حمید نوری در دادگاه‌ شرکت نموده‌اید، به‌ لحاظ حقوقی کاری است درست و خلاف قانون سوئد و قانون جهانی نبوده‌ و نمیباشد! اما اگر وکالت منصفانه‌ نباشد و فقط برای تبره‌ کردن آن فرد از اتهات انجام گیرد، نه‌ آنکه‌ پایه‌ مقدس (وکیل) و اجرای (عدالت) را زیر سئوال میرود، بلکه‌ حقوق دیگران هم پایمال میشود ! در اینجا بطور کوتاه‌ به ‌(عملیات پارتیزانی حزب دمکرات و کومه‌له‌) اشاره‌ مینمایم که‌ چرا آن دو جریان سیاسی کردستان ناچار به‌ اجرای‌ عملیات پارتیزانی شده‌اند.

عملیات پارتیزانی حزب دمکرات و کومه‌له‌

وکیل لارشون به‌ (عملیات پارتیزانی حزب دمکرات و کومه‌له‌) اشاره‌ میکند، اما از { فتوای جهاد (آیت الله‌ خمینی رهبر انقلاب اسلامی مردم ایران) که‌ در روز (28 مرداد 1358) برابر با (19 آگوست 1979) اعلام کرد و با صدای خود خمینی در ماسمدیا وجود دارد و نه‌ تنها وکیل لارشون بلکه‌‌ کلیه‌ وکلای سوئد و جهان نمیتوانند آنرا رد نمایند و آنرا انکار کنند. بر مبنای آن فتوای جنایتکارانه‌ و خونبارانه‌ دسته‌ د‌سته‌ پیر و جوان، زن و مرد کرد را در کردستان بدلیل اینکه‌ در روز ( 12 فروردین 1358) برابر با ( 1 آپریل 1979) که‌ مردم ایران (جمهوری اسلامی) را انتخاب نمودند و ملت کرد آن‌ انتخابات رد کرد و به‌ جمهوری اسلامی رأی نداند} اعدام میشدند و اسامیشان را در رسانه‌های دولتی چاپ میکردند.

برای نمونه‌: در زادگاه‌ خودم در شهر سقز در ساعت (12) شب (22) نفر را از خانه‌هایشان بیرون کشیدند و بعد (5) ساعت پیکر بیجان آنها را در مسجد محله‌شان گذاشتند و اسامی آنها را در روزنامه‌ کیهان در روز (7/6/1358) منتشر نمودند. به‌ اسامی چند نفر از آنها اشاره‌ مینمایم:

(1 – قادر بهار 2 – احمد سعیدی 3 – محمد بابامیری 4 – رسول امینی 5 – ناجی خورشیدی 6 – کریم رضائی).

عملیات پارتیزانی حزب دمکرات و کومه‌له‌ در برابر {ظلم و ستم دولت تروریست و جنایتکار اسلامی ایران که‌ حمید نوری و بیش از صد هزار (100000) حمید نوری دیگر را برای کشتار ملت کرد روانه‌ کردستان نمود} انجام گردیده‌‌ است. مردم کردستان به‌ آنها حمله‌ نکرده‌ بودند و نمیکنند، بلکه‌ خواهان حقوق انسانی خود بوده‌ و از طرف دولت ایران قتلعام گشته‌، متاسفانه‌ وکیل گرامی هاننا لارشون این چنین ارزیابی نادرستی را به‌ دادگاه‌ اراء میدهد، این ارزیابی دور از عدالت و دادگری میباشد. با توجه‌ به‌ اینکه‌ حمید نوری از تهران برای کشتار ملت کرد به‌ کردستان آمده‌ و خود به‌ آن اعتراف نموده‌، متاسفانه‌ این جنایت دولت ایران و خود حمید نوری در این دادگاهی جایگاهی نداشته‌ و ندارد.

این بیتوجهی به‌ جنایات دولت ایران در کردستان، عملکرد (دادگاه‌ ایران تریبونال) را که‌ برای دادگاهی کردن (جمهوری اسلامی ایران) به‌ خاطر اعدامهای (دهه‌ شصت) برگزار شد، این (ایران تریبونال) سالهای (1358 و 1359) را که‌ کردستان توسط دولت ایران به‌ حمام خون تبدیل شده‌ بود از کارنامه‌ء آن دولت حذف مینماید. چرا باید چنین کاری انجام گیرد؟

در اینجا نظر وکلای گرامی و خواننده‌گان سرور را به‌ مطلب زیر جلب مینمایم:  

**

همچنانچه‌ در بالا به‌ آن اشاره‌ نمودم سازمان مجاهدین خلق ایران به‌ عنوان شاکی در دادگاهی حمید نوری وجود دارد، این (سازمان) که‌ خود را مخالف جمهوری اسلامی ایران میداند و از شاکیان حمید نوری میباشد، بعد از اعلام {فتوای جهاد آیت الله‌ خمینی در (28 مرداد 1358)} وسیله‌ نشریه‌ {(مجاهد) اورگان رسمی سازمان مجاهدین خلق ایران} نامه‌ای برای‌ آیت الله‌ خمینی میفرستند و در نامه‌ چنین مینویسند:

امام ما را به‌ کردستان روانه‌ فرمائید تا با هر جنگ افروزی وارد جنگ شویم.

این نامه‌ را سال (1360) = (1980) زمانی که‌ شهر (بوکان) آزاد بود خواندم، محتوای آنرا فراموشی نمیکنم در هر زمانی که‌ مناسب بوده‌ باشد به‌ آن اشاره‌ نموده‌ و مینمایم، برای نمونه‌:

سال (1994) در یک مقاله‌ء کردی که‌ در نشریه‌ء (کومار) و در سوئد منشتر گشته‌، به‌ آن اشاره‌ نموده‌ام.

سال (2001) در یک کتاب کردی به‌ اسم: (چیرۆکنووس یا کینۆکنووس) آنهم در سوئد چاپ شده‌.

سال (2010) در یک کتاب کردی دیگر به ‌اسم: (له‌ یادی هه‌ڵه‌بجه‌ تا هه‌ڵواسینی سه‌دام) آنهم در سوئد چاپ شده‌.

اینک در اینجا به‌ آن اشاره‌ مینمایم.

به‌ امید دادوری منصفانه‌ و اجرای عدالت و دفاع از مظلومین در هر کاری و در جای جهان.

24/2/2023

سعید قایشی

sai.saqzi@gmail.com

این نوشتە را برای وکلای فوق ارسال نمودەام!

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی