"an independent online kurdish website

با نهایت تاسف پروفسور”کنیاز ابراهیموویچ میرزویف”(١) نایب رئیس مجمع خلق کازاخستان، دبیر انجمن “بەربانگ” کردهای کازاخستان، دکتر علوم فیلولوژی، استاد،

عضوء آکادمی بین‌المللی علوم آموزش عالی، عضوء آکادمی علوم اجتماعی جمهوری کازاخستان، روز هشتم اگوست ٢٠٢١ در سن ٧٤ سالگی درگذشت.

کنیاز میرزویف در اول ماە مه سال ١٩٤٧ در ارمنستان بدنیا آمد. در سال ١٩٧٠ با درجه ممتاز بعنوان فیلولوگ – شرق‌شناس از دانشگاە پداگوژی دولتی خاچاتور آبوویان – ارمنستان فارغ التحصیل شد. در سال ١٩٨٩ در پی دفاع از پایان نامه دکتری خود، عنوان پروفسور را دریافت کرد.

از سال ١٩٩٠ استاد و رئیس دپارتمان فیلولوژی شرق و رئیس مرکز زبانهای جهانی، همچنین نایب رئیس دانشگاە ملی آبای -کازاخستان بود. کنیاز میرزویف در سال ١٩٩٠ بعنوان نایب رئیس اتحادیه کردهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انتخاب شد و از سال ٢٠٠٢ معاون رئیس اتحادیه بین‌المللی انجمن‌های اجتماعی کرد و  سردبیر مجله “نوبار” بود. در سال ١٩٩٨ از سوی دولت کازاخستان به او نشان “کورمت” یا “افتخار” اعطاء شد. این نشان از سال ١٩٩٣ در کازاخستان به افرادی اعطاء می‌شود که در حوزەهای اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی از خود شایستگی نشان دادەاند. بخشی از مدال‌های اعطاء شدە به او عبارتند از:

 • دهمین سال استقلال جمهوری کازاخستان-٢٠٠١
 • دهمین سال قانون اساسی جمهوری کازاخستان -٢٠٠٥
 • دهمین سال [شهر] آستانا -٢٠٠٨
 • مدال طلایی مجمع خلق کازاخستان”بیرلیک”- ٢٠١٠
 • نشان لومونوسوف، مسکو – ٢٠٠٩
 • بیستمین سال استقلال جمهوری کازاخستان – ٢٠١١
 • و مجموعەای از گواهینامه‌های وزارت آموزش و علوم جمهوری کازاخستان، وزارت فرهنگ و اطلاعات.

کنیاز میرزویف پژوهشگر ادبیات شرق، مولف بیش از ٥٠٠ اثر علمی و اجتماعی، از جمله ١٥ تک نگارش و کتاب‌های آموزش زبان کردی برای کلاس‌های ٢ تا ٩ بود. برخی از آثار او عبارتند از:

 • از تاریخ روابط ادبی آذربایجانیان و کردان(١٩٧٥)
 • ادبیات ملی و روابط ادبی(١٩٨٥)
 • افق‌های ادبی(١٩٨٦)
 • پل دوستی (١٩٨٩)
 • نظامی[گنجوی] و ادبیات خلق‌‌‌های شرق(١٩٩٦)
 • سرنوشت تاریخی ادبیات کردی(١٩٩٦)
 • کردها. دایرەالمعارف کوچک(٢٠٠١)
 • کردها. تاریخ و مدرنیته در دو جلد(٢٠١٦)

با مرگ میرزویف مردم کرد و جامعه ادبی و سیاسی کازاخستان، دانشمند و محققی بی‌نظیر، کوشا و فرهیخته را از دست دادند که در طول حیات خود صادقانه در حوزەهای مختلف تاریخ و ادبیات کرد، دفاع از حقانیت و حق تعیین سرنوشت کردها و همچنین دوستی خلق‌ها درخشید. جادارد آثار تاریخی و ادبی او بە زبانهای دیگر ازجملە فارسی ترجمە و منتشر شود.

یاد کنیاز ابراهیموویچ میرزویف گرامی باد!

1.МИРЗОЕВ Князь Ибрагимович

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی