"an independent online kurdish website

ورزش در رشته‌های مختلف در جوامع بشری وجود داشته‌ و دارد، هدف از ورزش سلامتی جسم و جان و افکار انسان میباشد،

متاسفانه‌ برای افرادی ورزش نه‌ آنکه‌ سبب آرامش و آسایش و سلامتی نمیباشد، بلکه‌ او را به‌ لحاظ افکار انسانی مریض مینماید، در راستان آن به‌ مطلب زیر بنگریم، که‌ چنین است:

در جریان برنامه‌ ویژه‌ بازی ایران و عراق در شبکه‌ سه‌ که‌ محمد حسین میثاقی با خداداد عزیزی و سیروس دین محمدی درباره‌ شرایط رسیدن مهدی طارمی به‌ ایران از برف ترکیه‌ حرف می زدند، خداداد با لحنی ناشایست گفت که‌ طارمی قصد داشت با کولبر به‌ ایران برسد! حتی مجری صداوسیما هم می کوشد او را از تکرار حرفش منصرف کند}.

– –

کولبر(قاچاخچی)

من کولبرم

(کول نان) را با کول خود میبرم

من کولبرم، قاچاخچیم

(کول نان) را با قاچاخ

از معابر سعبالعبور کوهستان

از گذرگاههای (بهمنگیر) کردستان

زیر باد و باران،

زیر رعد و برق و توفان

در بهار و تابستان،

در پائیز و زمستان

با خود میبرم!

در این میسر نانیابی قاچاخی

هدف تیر آدمکشان قرار میگیرم!

من انسانم، قاچاخچیم، کولبرم

(کول نان) را با قاچاخ بهر بقا میبرم!

خدادادء عزیزیء ” فوتبالیست “

با ایده‌ و افکار فوق راسیست

به منء کولبر چنان نگریست،

به‌ تلاشم برای ادامه‌ء زیست

**

سه‌عی سه‌قزی

Sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی