"an independent online kurdish website

از اینکه نامه ام را بدون سلام نوشتم این نیست که سلا م بلد نیستم می دونستم که جواب سلا م را نمی دهید. heft_ajaweger

در طول تاریخ در ایران پیر و جوان زن و مرد حتی بچه های ملت کورد از هیچ حقوق انسانی بر خوردار نبوده اند. هر گاه هم خواستار حقوق ابتدای خود بوده از طرف حکومت مرکزی ایران به بدترین شیوه مورد تهاجم قرار گرفته اند و اکثر جوانان به حکم اعدام در ملا عام محکوم می شوند انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران و وعده های که به ملیتها تحت ستم داده بود به هیچ کدام عمل نکرد ولی در عوض همان روزهای نخست حکومت روحانی ده ها جوان ملت کورد در زندان مخفیانه ویا در ملا عام اعدام گردیدند.و این عمل ناشایست وغیر انسانی از طرف جامعه حقوق بشری و خیلی از ملیتهای ازاده دنیا مورد سر زنش قرار گرفت.

هر کجای دنیا کوردی وجود داشت آزرده خا طر شد و بنا به وظیفه ملی خود در مقابل کنسولگری حکومت اسلامی ایران به عنوان اعتراض دست به راهپیمایی زدند.و از طرف اکثر دولت مردان دمکرات دنیا و جامعه حقوق بشر مورد پشتیبانی قرار گرفتند.ودر همین حال در کردستان در سر زمین اجدادیشان در هولیر پایتخت کردستان به صورت قانونی ولی با غروری بیشتر به حکومتی که هر روز فرزندانشان را اعدام می کند اعتراض نمودن ولی از طرف حکومت کوردی مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفتند.

خود شما جناب نچیروان بارزانی در حضور خبر نگاران وهمه دنیا هفت مبارز ملت کورد را یاغی و خراب کار خواندی این نوع گفتار هیچ استفاده برای ملت کورد ندارد و خوش خدمتی است برای دیگران و اگر این هفت مبارز یاغی یا خراب کار باشند بی پرده بگویم جمهوری کردستان و قاضی محمد ملا مصطفی بارزانی حکومت اقلیم فعلی کردستان و خود کاک مسعود بارزانی که در شهر مهاباد به دنیا آمده و کل مبارزه ملت کورد “ئاژاوه گیر”بوده اند.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی