"an independent online kurdish website

در سایت هه‌ڵوێست و فیسبوک مطلی را مطالعه‌ نمودم، به‌ قسمتی از آن بنگریم:sehi_seqzi

{(نه ناسیونالیسم ایرانی، نه فاشیسم مذهبی، زنده‌ باد هم سرنوشتی انسانی – حسن رحمان پناه).

بنا به گزارشات منتشر شده‌ ،روز جمعه‌ ٧ آبان ماه ١٣٩٥ جمعیت نسبتآ زیادی در “پاسارگاد” شیراز، در مقابل آرامگاه کورش، اولین پادشاه و بنیانگذار سلسله‌ هخامنشی با عنوان غیررسمی “روز جهانی کورش” تجمع کردند. این تجمع اگر چه با اجازه‌ رسمی مقامات حکومتی همراه نبود ، اما چشم پوشی اگاهانه آنان را به دنبال داشت که‌ ناشی از تآئید تلویحی این گردهمایی بود. چشم پوشی رژیم از این تجمع نسبتآ گسترده‌ در شرایطی صورت می گیرد که‌ عکس العمل رژیم به هر گردهمایی کوچک و محدود فعالین جنبش های اعتراضی و مبارزاتی بلافاصله‌ با اتکا به نیروی نظامی و امنیتی روبرو شده‌ و اقدام به سرکوب ، دستگیری، صدور احکام زندان یا قرار وثیقه‌ سنگین برای سازماندهندگان آن می نمایند. چشم پوشی از اجتماع چند هزار نفره‌ “پاسارگاد” از سوی به معنای روز به روز کم رنگ تر شدن رنگ و بوی مذهبی و اسلامی رژیم و از سوی دیگر به معنای میدان دادن بیشتر به جریانات ناسیونالیست و فاشیست در برابر جریان انقلابی و رادیکال ، بویژه‌ کمونیست ها و جناح چپ جامعه‌ در عرض اندام در صحنه پر تحول سیاسی ایران و منطقه‌ است . بیان شعارهای تجمع کنندگان، علل سکوت و چشم پوشی رژیم را به خوبی توضیح می دهد. بخش اعظم شعارهای این گردهمایی از پیش سازماندهی شده‌، ارتجاعی، ضدانسانی، ضدعرب و تفرقه‌ افکنانه بود. از جمله‌ این شعارها عبارت بودند از “کورش پدر ماست، ایران وطن ماست”، “کورش آریایی ،تولدت مبارک”، ” ما آریایی هستیم ، عرب نمی پرستیم” ، “همه‌اش میگن دست خداست، هرچه بلاست از عرباست” .}.


**

نویسنده‌ به‌ (ناسیونالیسم ایرانی) اشاره‌ نموده‌اند.

بهتر است اول با استفاده‌ از فرهنگ لغت فارسی انگلیسی به‌ قلم آقایان (عباس آریانپور کاشانی و منوچهر آرینانپور کاشانی) به‌ معنی کلمه‌ء ناسیونالیسم بنگریم

{(nation ملت) – ( national ملی) –  (nationalist ملتگرا) – (nationalism ملتگرایی)}

ملت، ملی، ملتگرا و ملتگرایی در رابطه‌ با (انسان) که‌ موجودی زنده‌ است، بکار میرود.

ناسیونالیسم (ایرانی)؟

در نقشه‌ جهان جای به‌نام (ایران) وجود دارد که‌ چند ملت برای نمونه‌: عرب، ترک، فارس در آن زندگی مینمایند، ملت فارس ملت بالادست و ملتهای دیگر تحت ستم و زیردست میباشند. در مراسم پاسارگاد شعارهای زیر بیان گشته است:

“کورش پدر ماست، ایران وطن ماست”، “کورش آریایی ،تولدت مبارک”، ” ما آریایی هستیم ، عرب نمی پرستیم” ، “همه‌اش میگن دست خداست، هرچه بلاست از عرباست” .

به‌ دو شعار (کورش پدر ماست) و (همه‌اش میگن دست خداست، هرچه بلاست از عرباست) بپردازیم.

1 – کورش پدر ماست: مطابق نوشته‌های که‌ در رابطه‌ با کورش در نشریات فارسی وجود دارد، کورش پادشاهی ماد را از بین میبرد و پادشاهی (فارس) را پایگزاری مینماید. پس مشخص است که‌ چرا (کورش) به‌ مقام (پدری) رسیده‌.

2 – (همه‌اش میگن دست خداست، هرچه بلاست از عرباست)

قسمتی از ملت عرب در منطقه‌ء خوزستان که‌ در همان ایران میباشد، زندگی میکنند. در اینجا باید به‌ این مسئله‌ فکر کرد که‌ درست است با چنین دیدگاهی به‌ جامعه‌ء عرب نگریست. آیا عربها از بیان چنین جمله‌ای خوشحال خواهند شد یا نگران؟

زمانیکه‌ در مراسم پاسارگاد برای‌ احاد ملتی چنین جملاتی بکار میرود، میشود از جمله‌ء {ناسیونالیسم (ایرانی)} استفاده‌ کرد؟ نه‌ آنکه‌ با چنین جملات زشت حتی با جملات زیبا و انساندوستانه‌ هم که‌ در باره‌ء ملتهای عرب، بلوچ، ترک و … اظهار نظر گردد، باز هم استفاده‌ کردن از {ناسیونالیسم (ایرانی)} درست نیست! متاسفانه‌ آقای رحمان پناه‌ به‌ این مسئله‌ توجه‌ ننموده‌اند.

عنوان درست نوشته‌ء ایشان {ناسیونالیسم (فارس)} میباشد‌ نه‌ ناسیونالیسم (ایرانی).

سه‌عی سه‌قزی

6/11/2016

qayshi@yahoo.com


نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی