"an independent online kurdish website

اکام نيوز جمهوری اسلامی  خبری منتشر کرد  که گويا در در مراسم سال روز شهادت  دکتر سعيد شرفکندی در امريکا سخنان صلاح  بايزيدی نمايده کومله  جوه مراسم ياد شده  به چالش کشيد.nusin

وجوه حاکم بر جلسه را  بهم زد . بنده بعنوان يکی از شرکت کننده گان و ناظران اين مراسم شکی ندارم  که اين بار هم مصل  هميشه  خبر گزاريهای  جمهوری و مزد بگيرانشان بغير از دروغ پردازی رساله درستی ندارند . پيام کومله که ار طرف اقای صلاح بايزدی قرآت شد در بين پيام ديگر احزاب  نزديکترين  پيام بود به  د يدگاه  حزب دمکرات  کردستان  ايران  و بيش از هر پيام دیگر احزب  مورد استقبال قرار گرفت.

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی