"an independent online kurdish website

جامعه اول ،  روز (چهارم ماه‌ مه‌ی 2021) 4/5/2021 سایت (friatider.se) نوشته‌ای زیر عنوان:

Domen: Olagligt kalla arab för arab

 

منتشر نموده‌ است، نوشته‌ در رابطه‌ با مسئله‌ای میباشد که‌ در استهکولم اتفاق افتاده‌ و جریان چنین میباشد که‌ فردی در میان مشاجره‌ لفظی به‌ کس دیگری که‌ عرب بوده‌، گفته‌ است (عرب).

فرد عرب گفته‌ آن شخص را توهین به‌ خویش دانسته‌ و موضوع را به‌ دادگاه‌ برده‌.

دادگاه‌ منطقه‌ء (Östermalm i Stockholm) اوسترمالم ستهکولم مسئله‌ را بررسی کرده‌‌ و چنین حکمی صادر نموده‌:

{مطابق قانون، گفتهء‌ آن شخص که‌ به‌ آن فرد عرب گفته‌ (عرب) به‌‌ او توهین کرده‌ و این یک ایدهء‌ راسیستی میباشد و جریمه‌ای به‌ مبلغ (30000) سیهه‌زار کرون برای فرد خاطی تعین نموده‌}.

دوستان میتوانید در سایت (friatider.se)نوشته‌ء (Domen: Olagligt kalla arab för arab )  را مطالعه‌ نماید.

جامعه‌ ثانی

(حافظ شیرازی به‌ عنوان شاعر برای همه‌ آشنا میباشد، به‌ این غزل حافظ بنگریم که‌ میگوید:

مرا می دگر باره‌ از دست برد

به‌ من باز بنمود می دستبرد

هزار آفرین بر می سرخ باد

که‌ از روی من رنگ زردی ببرد

بنازم به‌ دستی که‌ انگور چید

مریزاد پایی که‌ درهم فشرد

مرا از قضا عشق شد سرنوشت

قضای نوشته‌ نشاید دستبرد

مزن دم ز حکمت که‌ در وقت مرگ

ارسطو دهد جان چو بیچاره‌ کرد

برو زاهد خرده‌ بر ما مگیر

که‌ کار خدایی نه‌ کاریست خرد

چنان زندگانی مکن در جهان

که‌ چون مرده‌ باشی نگویند مرد

شود مست وحدت ز جام الست

هر آن کو چو حافظ می صاف خورد.

**

منبع دیوان (حافظ شیراز) که‌ توسط احمد شاملو آماده‌ و به‌ چاپ رسیده‌ است.

**

حافظ در آن غزل بدون هیچ دلیلی به‌ (کرد) اشاره‌ نموده‌، علاو بر آن کلمه‌ (بیجاره) را‌ هم در جوار کرد بکار میبرد. لازم به‌ یادآوری میباشد در چاپهای بعدی آن دیوان (حافظ)ی که‌ توسط احمد شاملو آماده‌ و به‌ چاپ رسیده‌، بیتی که‌ میگوید:

مزن دم ز حکمت که‌ در وقت مرگ                

ارسطو دهد جان چو بیچاره‌ کرد

حذف گشته‌ است.

چرا باید آنرا حذف کرد، چرا نباید با نوشتن چند سطری در همان صحفه‌ آن دیدگاه‌ حافظ را زیر سئوال برد تا برای خوانندگان درس و پند و آموزشی باشد. به‌ امید روزی که‌ در یک دادگاه‌ اخلاقی و انسانی در جامعه‌ای که‌ حافظ وابسته‌ به‌ آن میباشد، اقدامی شبیه‌ دادگاه‌ اوسترمالم ستهکولم انجام گیرد.

در خاتمه‌ نسبت به‌ آن دیدگاه‌ حافظ تنها چیزی که‌ بتوانم بیان دارم چند جمله‌ء زیر میباشد.

چو حافظ منگر به‌ ذات انسان

انسان یکی است در کل زمان

زایش و مرگ همه‌ هست یکی

نه‌ آن برده‌ و نه‌ اینهم سلطان!

**

این مطلب در چند رادیو فارسی قرائت گشته‌ است

22/5/2021

سه‌عی سه‌قزی

sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی