"an independent online kurdish website

بنا بر گزارش‌ها، این چهار تن، عضو «حزب کومله کردستان» بوده‌اند که سال گذشته در ارومیه بازداشت و به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شده‌اند؛

 اتهامی که قویا توسط این افراد بارها رد شد. از سوی دیگر، وکیل آنها نیز به «روند دادرسی ناعادلانه» در قبال این اتهامات اعتراض داشت.

در این مورد

بیانیه حزب دموکرات راجع بە اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کورد

مردم کوردستان!

مجامع بین‌المللی!

سازمان‌های مدافع حقوق بشر!

متاسفانە هنوز چند روز از اطلاعیە پیشین حزب دموکرات کە در آن کشورها، مجامع بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را نسبت بە تداوم اعدام‌ها در ایران خطاب قرار داد، نگذشتە بود کە سحرگاه امروز دوشنبە، ٩ بهمن ماە (٢٩ ژانویە ٢٠٢٤)، حکم اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، وفا آذربار و محمد فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کورد در زندان قزلحصار شهر کرج اجرا شدند.

رژیم جمهوری اسلامی طی مدت حاکمیتش از همەی ابزارهای سرکوب و کشتار ازجمله اعدام در سطحی گستردە و با هدف تحمیل فضای رعب و وحشت در جامعە و سرکوب و خفەکردن صدای اعتراض آزادی‌خواهانە مردم بکار گرفتە است. بدون شک تا روزی کە این اعدام و سرکوب‌ها برای رژیم اینچنین کم‌هزینه باشد، جمهوری اسلامی انسان‌کش در راستای حفظ حاکمیت نامشروع‌اش همچنان راە سابق خود را خواهد رفت.

حزب دموکرات کوردستان ایران ضمن محکوم کردن اعدام این چهار زندانی سیاسی کورد و دیگر زندانیان سیاسی اخیر، مراتب تسلیت خود را بە خانوادە و کومەلە انقلابی زحمتکشان کوردستان ایران اعلام می‌دارد. همزمان لازم است به جمهوری اسلامی ایران یادآوری شود کە مردم کوردستان و ایران با اعدام مبارزان سیاسی و سیاست سرکوب و کشتار تسلیم نشدە و مبارزە خود را تا سرنگونی رژیم ادامە خواهند داد.

همچنین بار دیگر از جامعە جهانی، کشورها و مجامع بین‌المللی می‌خواهیم، با افزایش فشارهای دیپلماتیک خود بر جمهوری اسلامی و اتخاذ راهکارهای عملی مناسب مانع تداوم جنایات این رژیم درحق مردم کورد و دیگر ملل ایران شوند.

حزب دموکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی

٩ بهمن ١٤٠٢ شمسی

***

اطلاعیە حزب کومەلە کردستان ایران در رابطە با اعدام چهار عضو کومەلە

متاسفانە بعد از ١٩ ماه حبس صبح امروز دوشنبە مصادف با نهم بهمن ١٤٠٢ چهار زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان اوین پس از تحمل ماهها شکنجە و درد بسیار، در زندان قزلحصار کرج بە دار آویختە شدند. ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دست بر گریبان جوانان این سرزمین و در پی انتقام جویی قهری و با برپا کردن دادگاه های فرمایشی و صدور احکام اعدام، جان چهار زندانی سیاسی کرد هژیر فرامرزی، وفا آذربار، پژمان فاتحی و محسن مظلوم را گرفت.

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن تسلیت بە خانوادە این جانباختگان، همە مردم مبارز کردستان و تمامی همرزمانشان در صفوف کومەلە، در مقابل مقاومت و رشادت های این قهرمانان سر تعظیم فرود می آورد،

اینان بە حق پیروان راستین راه هزاران جانباختە کومەلە و مردم کردستان هستند. کومەلە و مردم کردستان بە داشتن فرزندان مبارز و قهرمانی چون این جوانان افتخار میکنن

حزب کومەلە کردستان ایران از تمامی مردم مبارز کردستان، بازاریان و کسبە، جوانان، زنان و دانشجویان مبارز کردستان میخواهد تا با یک اعتصاب سراسری فراگیر در روز سە شنبە دهم بهمن در سراسر کردستان از فرزندان مبارز و قهرمان خود یاد کنند و بار دیگر اتحاد و همبستگی مردم کردستان را بە تصویر کشیدە تا صدای آزادیخواهی و حق طلبی مردم کردستان را بە گوش جهانیان برسد.

هم میهنان عزیز،

فراموش نکنیم کە این قهرمانان، این تازەترین جانباختگان کردستان هژیر فرامرزی، وفا آذربار، پژمان فاتحی و محسن مظلوم از مبارزان این خاک و سرزمین بودند، جوانی و زندگی خود را وقف مبارزە کردە و سرانجام هم در این راه جان باختند. اگرچە این جوانان قهرمان میدانستند بە اعدام محکوم شدەاند اما حتی در بند و در آخرین ساعات حیات خود حرف از ایستادگی و مقاومت زدند، جانشان را با افتخار فدای مردم کردستان کردند، بیایید ما هم یکصدا و متحد یادشان را گرامی داشتە و از حقوق و بقای خود دفاع کنیم.

زندە باد کردستان

بە امید پیروزی نور بر تاریکی

کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران

**

صدای امریکا: واکنش‌های گسترده به اعدام چهار زندانی سیاسی؛ گوهر عشقی: لعنت بر تو خامنه‌ای

در پی «اجرای حکم اعدام» پژمان فاتحی، محمد فرامرزی، وفا آذربار و محسن مظلوم، چهار زندانی سیاسی ایرانی کُرد در زندان قزل حصار کرج به‌ رغم اعتراضات گسترده بین‌المللی به وضعیت آنها، سازمان‌ها و چهره‌های حقوق بشری این اقدام جمهوری اسلامی را بشدت محکوم کردند.

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد جمهوری اسلامی که در زندان جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد، در واکنش به اعدام چهار زندانی سیاسی کرد، در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «لعنت بر تو خامنه‌ای! قبلا دعا می‌کردم بمیری الان میگم نمیری بالای دار رفتن گردن کُلُفت پسرانت را ببینی!»

لعنت بر تو خامنه ایقبلا دعا میکردم بمیری الان میگم نمیری بالای دار رفتن گردن کُلُفت پسرانت را ببینی!

****

جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم، از اعدام‌شدگان صبح امروز نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز را نە میبخشم و نە فراموش خواهم کرد! چیز دیگری هم برای گفتن ندارم.»

امروز را نە میبخشم و نە فراموش خواهم کرد!چیز دیگری هم برای گفتن ندارم.

**

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، ضمن «محکومیت شدید» اجرای حکم اعدام این چهار زندانی سیاسی کُرد، اعلام کرده است که در پرونده آنها «حداقلی از معیارهای دادرسی منصفانه» حتی براساس موازین جمهوری اسلامی نیز رعایت نشده است.

این مجموعه فعال در حوزه حقوق بشری، افزوده است: روند رسیدگی به پرونده این چهار فعال کُرد «کاملاً ناشفاف» بوده و صدور و تایید حکم اعدام آنها توسط دیوان عالی کشور در حالی بوده که از «حق دسترسی به وکیل و همچنین حق ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانواده‌های خود» محروم بوده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ضمن محکومیت شدید اجرای حکم اعدام این چهار زندانی سیاسی کُرد اعلام می‌دارد در پرونده آنها حداقلی از معیارهای دادرسی منصفانه حتی براساس موازین داخلی رعایت نشده است. روند رسیدگی به پرونده این چهار فعال کُرد کاملاً ناشفاف بوده و صدور و تایید حکم اعدام

**

سازمان حقوق بشر ایران اعدام این چهار زندانی سیاسی را شدیدا محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا سکوت خود را در قبال موج اعدام‌ها در ایران بشکنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «اعدام این چهار زندانی بر اساس اعتراف زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه صورت گرفته و قتل فراقضایی محسوب می‌شوند که خامنه‌ای و قوه‌قضاییه نظام فاسد جمهوری اسلامی باید در قبال این قتل‌ها مورد پاسخگویی قرار گیرند.».

او در ادامه افزود: «جامعه‌جهانی باید در قبال اعدام‌های بی‌رویه و روزانه جمهوری‌اسلامی واکنش عملی نشان دهند و کوچک‌ترین واکنش کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل به اعدام‌ها، لغو سفر ندا النشیف معاون کمیساریا به ایران و گفتگو با مقامات جمهوری‌اسلامی است.»

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به این اعدامها و حمله پهپادی به سربازان آمریکایی، در صفحه شخصی خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی هم‌زمان علیه مردم ایران و جهان اعلام جنگ کرده است. این رژیم در جنگش علیه مردم ایران، ساعتی قبل چهار زندانی دیگر را اعدام کرد و و در اعلام جنگش با جهان، سه سرباز آمریکایی را در اردن از طریق تروریست‌های نیابتی خود کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد.»

او در ادامه تصریح کرد: «برای این معضل، تنها یک راه حل وجود دارد آن هم کمک به ملت ایران در مبارزه‌شان برای رهایی از رژیم اسلامی، و پایان دادن به جنگ و درگیری است.»

سعید دهقان وکیل مدافع حقوق بشر هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام داشته است: «با وجود اجرای سناریوی قتل حکومتی چهار جوانِ دیگر، حداقل اقدامی که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل فورا باید انجام دهد، تعلیق سفر خانم نادا النشیف به تهران، دست‌کم تا بعد از انتشار اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب است.»

او در ادامه واکنش خود آورده است: «وگرنه، بعد از این همه شمشیری که ج.ا از رو علیه ملت ایران و سازمان ملل کشیده است، نمایشِ چنین سفری در این شرایط، فقط کمک به لابی ج.ا با دولت‌های عضو شورای حقوق بشر برای عدم تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهد بود؟»

نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق‌ بشر هم در واکنش به این اعدام‌ها، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن «خون‌خوار» دانستن حکومت جمهوری اسلامی، نوشت: نمایندگان حقوق بشری و حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نباید به ایران سفر کنند، مگر اینکه «امکان دسترسی نامحدود به زندانیان سیاسی» برای آنها وجود داشته باشد و «اعدام‌ها به حالت تعلیق درآیند.»

سازمان حقوق بشری «کردپا» نیز در این ارتباط اعلام داشته است که ندا النشیف، نماینده سازمان ملل باید «در اعتراض به این اعدام‌ها و ماشین سرکوب جمهوری اسلامی»، سفر خود به ایران را لغو کند.

این نهاد حقوق بشری در ادامه آورده است:چهار زندانی اعدامی، بیش از ۱۹ ماه با «ناپدیدسازی قهری کامل» روبه‌رو بوده‌اند و هنوز ۲۴ ساعت از زمان «اولین و آخرین ملاقاتشان با خانواده» نگذشته که اعدام شدند.

بنا بر گزارش‌ها، این چهار تن، عضو «حزب کومله کردستان» بوده‌اند که سال گذشته در ارومیه بازداشت و به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شده‌اند؛ اتهامی که قویا توسط این افراد بارها رد شد. از سوی دیگر، وکیل آنها نیز به «روند دادرسی ناعادلانه» در قبال این اتهامات اعتراض داشت.

بر پایه اعلام نزدیکان این چهار شهروند ایرانی، آنها از زمان بازداشت در مرداد ۱۴۰۱، از ملاقات با خانواده خود محروم بوده‌اند. در این حال، خانواده‌های چهار زندانی سیاسی روز هشتم بهمن‌ماه‌ پس از «۱۹ ماه» بی‌خبری، با این زندانیان در زندان اوین دیدار کردند و به آنها گفته شده بود «این آخرین دیدار است». این زندانیان بعد از ظهر یکشنبه، از اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل و حکم اعدام آنها همزمان با اذان صبح دوشنبه نهم بهمن‌ماه در این زندان اجرا شد.

منبع: صدای امریکا

**

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی