"an independent online kurdish website

زحمات شما عزیزان در راه ایجاد بهترین آلترناتیو و مناسبترین جایگزین برای حکومت دمکراتیک وپلورالیستی آینده در ایران قابل قدر دانی و ارج گزاری است .

آنچه که همواره پروسه اعتلای فعالیت شمارا هموار میسازدkon_gre12

انتقادات و پیشنهادات از سوی تشکلها ، سازمانها و شخصیتهای دلسوز و مدافع آزادی و عدالت اجتماعی و در درجه اولی ، پایبند به دمکراسی است .

کمیته شرق کردستان کوردوساید واچ ( چاک ) با درس آموزی از منش متعادل همه سازمانهای بشردوست ، همواره از تداخل در امور سیاسی پرهیز نموده ، اما راه پیشنهاد و انتقاد را همواره باز گذارده ، تا در این رهرو ، شاید تاثیر گذاری مثبت برای روند برابری و عدالت اجتماعی باشد .

کنگره ملیتها همچنانکه در تصویر زیر کاملآ مشهود است ، ظاهرآ عرصه را بر زنان آزاده و توانا که قابلیتهای سیاسی را دارند سد نموده است .

این مهم اساسآ نفی اصل برابری در منشور کنگره نیز محسوب خواهد بود ، چرا که در مصوبات کنگره ملیتهای ایران فدرال ، حذف زنان بعنوان نیمی از جامعه مدنی ملتها ، اشاره یی نشده است .

پیش از آنکه دامنه انتقادات به عرصه های مختلف و سایتهای محافل ضد دمکراتیک و شوئینیست گسترش پیدا کند ، در یک بیانیه رسمی علل نقص این اصول حقوق بشری را بهمگان اعلام نمایید .

کوردوساید واچ ( چاک – کمیته شرق کردستان ){jcomments off}

١٧ آپریل ٢٠١٣

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی