"an independent online kurdish website

این روزها و بعد از حوادث ناگواری از قبیل تجاوز نیروهای بی نام و نشان اداره اطلاعات رژیم ولایت فقیه به یک خانم مهندس کرماشانیaref-shexahmadi-0

و متعاقباً خودکشی ایشان، حمله عمدی نیروهای انتظامی همدان به بازیکنان تیم سردار شهرستان کُردنشین بوکان با گاز اشک آور و کشتن چند کولبر کُرد توسط مرزداران جمهوری اسلامی و وقایع تلخ دیگری که هر روزه در گوشه و کنار کُردستان روی می دهند و دیده و شنیده می شوند، کم نیستند حاقدان و کج اندیشانی که در ظاهر روشنفکر و در باطن بوی تعفن تعصب و مذهب، آنها را با توهمات دوران ایلخانان و صفویه و قاجار پیوند زده است.

آری، هیچ شکی نیست در چنین شرایطی که اکثر انسانهای آگاه و اندیشمند ایرانی از هر ملت و مسلکی با احترام به هموطنان کُرد خود در ایران کثیر المله و متنوع المذهب، خود را در غم و اندوه آنها شریک می دانند، حمله های لفظی و نوشتاری پان ترکها و بی احترامی آنها به ملت کُرد که در قالب پیامهایشان برای ابراز همدردی با مردم خوزستان در دنیای مجازی نشر یافته، جای تٲسف و تٲمل بوده و صد البته به زودی پاسخ بی ادبی آنها را یکی پس از دیگری بدانها خواهیم رساند.

برخی از پان ترکها که گویا قرص توهم زا مصرف کرده اند، بسیاری از شهرهای کُردستان را جزء لاینفک آذربایجان دانسته و با استناد بر اسناد جعلی و لفاظی های بی اساس و غیر منطقی خود، منشٲ تاریخی و جغرافیایی مردم کُرد را از هندوستان دانسته و گویا اصالت اصلی خود را که از حوالی بیابان معروف گبی در مغولستان بوده را به حافظه فراموش خود سپرده اند.!

بخش دیگری از پیام پان ترکها، تشویق نیروهای سرکوبگر رژیم ولایت فقیه به کشتن شهروندان مناطق کُردنشین و شادمانی آنها از حمله به بازیکنان فوتبال یک شهرستان کُردستان را شامل می شود.! اینجاست که باید از روشنفکران تاریک بین پان تُرک پرسید چگونه است برای مردم خوزستان ابراز همدردی می کنید و خودتان را معتقد به اصل انسانیت می دانید، در حالیکه از کشته شدن بخش دیگری از هموطنان که مردم مظلوم کُردستان هستند شادمان هستید؟!

به یقین مردم کُردستان در بیش از سه دهه از حاکمیت ملایان شیعه بر ایران به خوبی دریافته اند که بر خلاف شماها که همیشه با مفهوم مرکز و فارس آلرژی داشته و آنرا دستاویزی برای مشکلات خودتان تعریف می کنید، ریشه گرفتاریهای ایران را در سیاست حاکمیت های گوناگون می دانند که بدون هیچ اغراقی اکثراً ترک و تازی بوده اند نه پارس و ایرانی.

مگر پادشاهان خونریز صفویه و حاکمان نالایق و وطن فروش قاجار در دوره های پیشین اصالتاً به کدامین ملت تعلق داشته اند؟!

بله، اگرچه در قانون اساسی زبان و فرهنگ فارسی بعنوان زبان رسمی کشور شناخته شده است، اما حاکمیت کنونی ملایان و در صدر آن رهبر و سرداران سپاه و آخوندهایی تفرقه انداز و نفرت پراکنی همچو قزوینی شبکه ولایت و …غیره همگی ترک بوده و هیچ ربطی به فرهنگ چند هزار ساله پارس و ایران نداشته و ندارند.

ما در دوره های تاریخی متفاوت با پارسها هم مرز و خویشاوند بوده و هستیم، اگرچه امروز عده ای از طرفین آنرا انکار می کنند و آنها هم مانند شما در جبهه افراط وشوونیسم متقابل هم قرار گرفته اند، اما لوحهای تاریخی و تصاویر موجود در دیوارهای پاسارگاد و اسناد و منابع تاریخی یونانی و ارمنی همگی گویای وجود چنین رابطه ای بین ملت کُرد و پارس هستند و هیچ دسته، گروه و سازمان خاصی نمی تواند آنرا بخاطر در تعارض بودن با فکر، سیاست و مسلک خود انکار کند.

در کشتار معروف شاه اسماعیل صفوی و ماجرای موکری قران در مناطق کُردنشین، بعدا هم همکاری برخی سران ترک در کشتن اسماعیل خان سمتیکو در دوران پهلوی و در دوره پس از انقلاب ۱۳٥۷ به گواهی تاریخ و شهادت مردم کُردستان، هنگام صدور فرمان جهاد خمینی علیه مردم کُرد، آخوند خلخالی و پاسدارانی که در اندیشه گذر از کُردستان و رسیدن به کربلا بودند، اکثراً از کسانی بودند که به جای اندیشیدن و خرد، تنها در فکر شیعه کردن ملت کُرد و یا پان ترک و شوونیست بودند و بسیاری از آنها هم در گفتار و در هنگام جنایات خود در شهر و روستاهای کُردستان تعصب پان ترکیسم در خونشان وجود داشت و با جنایات خود در ظاهر و باطن آنرا نمایان می کردند.

اما آیا اکنون دعوای شما افراطیون برای ستاندن بخشی از سرزمینهای کُردستان و الحاق آن به آذربایجانی است که غیر از شما پان ترکها، بقیه ساکنان آن خود را ایرانی دانسته و هیچ مشکلی هم با سایر هموطنان خود نداشته و ندارند؟! یا اینکه اربابان ترکیه ای شما می خواهند در برابر شیرمردان کُرد در کردستان باکور که به هیچ وجهی حریف آنها نبوده و نیستند، عده ای گُرگ دم بریده سرگردان را علیه مردم کُرد در کردستان ایران تحریک کنند؟!

گمانی ندارم که بزرگمردانی در تاریخ آذربایجان بوده اند که برخلاف ادعاهای کاذب و بی پایه و اساس شما خود را ایرانی و متعلق بدین آب و خاک دانسته اند و هرگز و هیچگاه فکر و ایده آنها مزدوری برای بدخواهان این سرزمین نبوده است.

با این وجود، متٲسفانه باید متذکر شد که در این سالها بیشتر جنایتهایی که در مناطق کُردنشین علیه شهروندان کُردستان توسط نیروهای اطلاعاتی و انتظامی رژیم ولایت فقیه صورت گرفته، اکثرا توسط اشخاصی انجام گرفته که از متعصبین قوم تُرک بوده و از شهرهای هم مرز با مناطق کُردنشین همچو مور و ملخ برای انجام مٲموریت و لبیک به فرمان رهبر خود رهسپار کُردستان شده اند.

هر وقت هم مردم کُردستان چنین حقایقی را بیان می کنند، شما پان ترکها می گوید مشکل از مرکز و فارسهاست که با سیاست اینچنینی برادری کُرد و ترک را بر هم می زنند!. اما واقعا سهم ملت فارس در کنترل سیاست کشور را شماها چگونه و در چه حدی تصور می کنید.؟!

آیا بودن و همنشینی با پارسیان ایرانی از همسایگی با افراطیون و خشونت طلبان پان ترک که هیچ تعلقی به ایران نداشته و ندارند و در نتیجه تهاجمات و لشکرکشی های مغول و تاتار در کنار ملت آذری ایران خود را جا می زنند بهتر و با ارزشتر نیست؟!

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی