"an independent online kurdish website

گرچه سکوت کاری ترین ضربه به جمهوری اسلامی ایران و بویژه به این مأموران نیمه کورد اوست. اما درجامعه با حاکمیت زور ودیکتاتوری، از هر نوعش، سکوت جایز نیستgolmorad-moradi-0

و باید افشاءگری کرد. زیرا مردمان ملیتهای ایران نیاز به شنیدن واقعیت دارند. این رژیم که کارش در “سایه عدل علی” فقط پخش دروغ و تهمت و توهین است، باید، آن  گونه که اشاره شد، مردمان پاک دل ملیت های ایران را با واقعیت رو برو کرد. اکثریت مردم خوشنام که مرا می شناسند و آنهائی که بازندگی من آشنائی دارند، نه فقط به ریش سران نظام می خندند و اعتمادشان بطورکلی صلب می شود، بلکه هیچ ارزشی برای گفته این مأموران معذور قایل نیستند. باید ازخوانندگان عزیز، تقاضا کرد، در صورت امکان، این پرسش را مطرح کنند که بارها مطرح شده است، مبنی بر آنکه “در کجای مطلب توهین به مقدسات دین اسلام” شده؟ احتمالا پاسخ نگیرند. زیراپاسخی ندارند که بنویسند واین مسئله احساسات برانگیز رامطرح کنند، لذا مردمان ملیتهای ایران را نا آگاه می دانند به همین دلیل، مسئله ولایت فقیه را(بنابه نوشته ها وگفته ی خود آخوندهای دانا، حکومت برمردمانی ابله و نادان که نیاز به قیم دارند) درقانون اساسی گنجانده اند. متمنی است این ویدئو را نگاه کنید.

https://youtu.be/HmyNzYJ3azE?t=37

https://youtu.be/HmyNzYJ3azE?t=11

شیخ محسن کدیور و ولایت فقیه

من خودرا اخلاقاموظف می دانم، مکاتباتی که سالهای پیش با آکام نیوزداشته ام، اکنون که مکرر به پرسشهای منطقی پاسخ داده نمی شود، عین آن را در اینجا پیاده کنم. گرچه در شخصیت من نیست چنین کاری، اما باید این کار را کرد. جمهوری اسلامی حتما قصدی دارد که اینگونه مسئله احساسات بر انگیز را مطرح می کند، زیرا خوب می دانند که مردمان پاک دل، تهدید آنها را به مخالفین و یا کسانیکه حتا پرسشی کرده، تأیید می کنند. در صورتیکه در برابر پرسش بس منطقی مبنی بر اینکه درکجا توهین شده؟ به توهینگر بگوئید که حرف اش را پس بگیرد. سکوت اختیار می کنند. چون مانند خودشان که مرتب درپاسخ نامه ها تهمت می زنند و توهین می کنند، فحش و توهینی یافت نمی شود. از خوانندگان عزیز، مخالف یا موافق، تقاضا دارم هنگام مطالعه این مطالب بی طرفانه قضاوت کنند که چه توهینی شده؟ همین روزنامه تهمتها و فحشهای رکیکی به من زده و داده اند که قلم از بیان آنها در مانده است. فقط به بیان همه پاسخهای خودم و بخشی از بیانات ملایم این روزنامه اینترنتی می پردازم. اگر هواداران رژیم مجبورم کنند، بقیه را خواهم آورد. در زیر آنهائیکه خط کشیده شده مال بنده است.

‎نوید سنه تهرانی‎ 15. Februar 09:55″

رعایت شرف انسانی هم چیز بسیار خوبی است. هر که دشمن من شد، نباید از هر وسیله غیر انسانی برای نا بود کردن این دشمن، استفاده کرد. مثلا بنده نوعی که مسلمان نیستم و مسلمانها مرا ضد خود و دشمن خود می دانند، هرگز برای نابودی اسلام از وسایل غیر اخلاقی و دروغ استفاده نمی کنم. شما که این مطالب را می نویسید، اگر چه احتمالا ضد سلطنت باشید، اما جالب است، همه سمبل های سلطنتی را استفاد می کنید!!

مارس 8 بهانه تجزیه طلبان کومله و کمونیستها برای استفاده ابزاری از زنان خبر در www.akamnews.com

آیا بتهر نیست که ضد زنان دهانشان را گچ بگیرند و سکوت کنند؟

Di 13:09

ضد زنان شما هستید آقای مرادی

آزادی از دید شما برای زنان،یعنی برهنه شدن،یعنی جسمش،یعنی استفاده ابزاری از زنان،یعنی بی بندوباری زنان،یعنی آروم کردن عطش شهوت شماها!

Di 14:41

من متأسفم که باشستشوی مغزی داده شده ها صحبت نمی کنم. بسیار دلم می خواهد با واقع بینها مانند آیت الله خامنه ای و امثال که قرآن و احادیث را حداقل خوانده اند بحث کنم با (پیروان دانای) کسی بحث کنم که می گوید: “هر کس ببلیهدخترداری مبتلا شود و با انها نیکوکاری کند، پرده وی از آتش جهنم شوند”. و “اگر زن حق شوهر بداند هنگام ناهار و شام او ننشیند تا فراغ یابد”. و و و “اگر بکسی دستور میدادم کسی را سجده کند به زن دستور می دادم شوهرش را سجده کند” و زن حق ندارد چیزی از مال خودرا بی اجازه شوهرش ببخشد. تو عزیزم اینها را ضد زن نمی دانید؟!

Do 07:06

فرزندم، چرا سکوت کردی؟ فکر نمی کنی شعار دادن و صفحه ای را از موزیک یکنواخت بازی کردن کار درستی نیست؟ آدم باید انسان باشد و با منطق حرف بزند

Sa 08:31

سکوت؟؟؟؟کار داشتیم دوست عزیز

مثل شما بیکار نیستیم بشنیم یه قهوه بخوریم و یه پیک بزنیم و از سر مستی دو شعار بدیم و بریم

این اراجیف هم فقط مصرف خارجی داره ولاغیر

Sa 09:35

خجالت هم خوب چیزی است. من 75 سال دارم و هنوز هم کار می کنم. مثل آقا زاده ها نیستم یک شبه میلیونر دلاری بشوم مانند بابک زنجانی که جنایت کارها به او امکان داده اند میلیاردر دلاری بشود. بقول رئیس جمهور چه کسی به او این امکان را داده است که 2 و نیم میلیارد پول نفت بالا بکشد. بازهم می گویم خجالت چیز خوبی است، قضاوت هم دلم می خواهد با وصف نداشتن وقت به پرسشهایم پاسخ بدهید شرم و حیا داشته باشید من تاکنون مؤدبانه با تو حرف می زدم و تو آنطور پاسخ دادید

09:26

شما شخصیتی متزلزل هستید

حتی به پیامبر بزرگ میلیاردها مسلمان اهانت کردید

به پیامبر خانواده خودتونم

اهانت ها و هتاکی های شما حتی به رهبر بزرگ کردهای ایران امام خامنه ای نیز نشون از شخصیت روان پریش شما داره مردم بزرگ و ولایتمدار کردستان ایران در تمامی انتخابات هاو راهپیمایی ها نشون دادن پشت ولی امر مسلمین جهان و ولی کردهای ایران حضرت امام خامنه ای قرار دارن شما 100 نفر ادم بیکار و درمانده از جامعه جمع شدید مست میکنید و شعار سر میدید

فرزندم چند تا ازبدبختی های ما همین هستند که ملاها و استبداد بر جوامع ما حکومت می کنند. یکی نخواندن و نا آگاهی اکثریت مردمان ملتهای ایرا ن است. بنا بر این به دلیل نخواندن هر واقعیتی را مطرح کنید تو هین می دانند. در صورتی که توهین نیست بلکه واقعیت است و طرف آن را گفته است من بخودم اجازه نمی دهم به کسی، مانند تو عزیزم چپ و راست فقط تهمت و توهین یاد گرفته اید، توهین کنم. تو دارید به من توهین می کنید و تهمت می زنید بدون آن که مرا بشناسید. اما من به هیچ کسی توهین نکرده ام. ممکن است به من بگوئید کجا توهین به پیامبر اسلام و یک میلیارد مسلمان کرده ام که من خودم را تصحیح و عذر خواهی کنم؟ دوم بخاطر اینکه پاسخ درست حسابی یاد نگرفته ایم و مانند ملاها توجیه گری هم نمی دانیم، لذا تنها راه می ماند فحش و تهمت و توهین و دشمنی است، نه چیز دیگر. توی نازنین ادعا می کنید که “من شخصیت متزلزلی دارم” بدون آنکه مرا بشناسید و مفهوم متزلزل را بدانید. همینطور آن را بکار می گیرید. تو گویا جا نشین آن کرد فراری باشید که از کومله فرار کرده است.؟ چون نامت تهرانی است. اما رو راست بگویم مانند او قلمت مؤدب نیست. هم میهن عزیز دلم می خواهد کاسه از آش داغ تر نشویم همین امام چهاردهم که می فرمائی، اجازه نمی دهد برای سنی های تهران حتا یک مسحد بسازند. کجا می تواند رهبر حدود بیست میلیون سنی در ایران باشد؟ در آخر نامه ات مجددا توهین کرده و تهمت زده اید و نوشته اید: ” شما 100 نفر ادم بیکار و درمانده از جامعه جمع شدید مست میکنید و شعار سر میدید” اولا همانطور که گفتم و تو عزیز فراموش کارید یا قصدا می خواهید تحریک کنید. من با سن 75 ساله که هم سن سالهای من در ایران 25 سال است باز نشست شده اند، شمای جوانتر باید شرم داشته باشید و توهین نکنید. من هنوز کار می کنم و بعلاوه با وصف اینکه مشروب را حرام نمی دانم اما کمتر لب به مشروب می زنم و سیگار هم اصلا نمی کشم

12:03

https://www.facebook.com/MarMuLaK/videos/691571280977487/

این را توهین می دانید؟

14:54

فضای مجازی پر از دروغبافی ضد انقلابه میان فیلم بازی میکنن لباس اخوندی تنشون میکنن میشن اخوندخونده تا اخوند رو زیر سوال ببرن شبکه هایی که تحت نام اسلام در آمریکای اربابت دارن اسلام رو بدنام میکنن. شما در مقاله هاتون تو سایت تجزیه طلب و ضد ایرانی ایران گلوبال بدترین نسبتها رو به حضرت محمد دادید بدترین الفاظ رو به مخالفین خودتون دادید و هر کس مخالف دیدگاه شما باشه از نظر شما جاشه!!! اما جاش اونایی هستن که بر علیه کردهای ایران اسلحه بدست گرفتن و در اغوش دشمن شعار ضد ایرانی سر میدهن. جاش کسانی هستن که در اتحادیه دانش آموختگان با ساواک همکاری کردن

خیانت کردن و با قلمشون دارن بر علیه رهبر کردهای ایران امام خامنه ای لجن پراکنی میکنن

اما کردهای ایران جواب اراجیف شماها رو در انتخابات ها و راهپیمایی ها دادن

مردم ولایتمدار ایران اسلامی مردم کردستان عزیز کردستان شهید داده شهید راه اشرار و قاچاقچیان گروهکهای تروریست کردی

اما در مورد کردی که می فرمائید از کومله فراری شده!!!!! گویا اطلاعات شما هم همچون اطلاعات غلطی که به خورد مردمی میدید که تو خارچ کشور هستن اینقدر سراسر دروغ و ناقصه اگر منظور شما آقای کیانی هستن ایشون اولا کرد نیستن فارس هستن اهل خراسان پس می بینید در مورد کسانی که حتی نمیدونید کجایی هستن دارید حرف میزنید!

شما حتی به دکتر عرفان قانعی فرد هم اهانت هایی کردید ایشون دکترای تاریخ و سیاست دارن تو اروپا هم زندکی کردن با هیچ نهاد امنیتی هم همکاری ندارن

این روش شماست هر کسی مخالف شما حرف زد رو ترور شخصیتی کنید برچسب بهش بزنید اگر امثال کیانی ها و قانعی فردها به نفع شما حرف میزدند الان جاش نبودن درسته؟!!!!خخخخخخخخخ البته به یکیشون میگید کرد فراری در حالیکه اصلا کرد نیست به یکیشون میگید قلم بدست اطلاعات و امثالهم خجالت نمیکشید؟

کردهای ولایتمدار ایران اسلامی زیر سایه رهبر و مولای خودشون گروهکها رو از خاک کردستان انقلابی بیرون راندند و الان با 100 نفر جوان فراری و پیروپاتال ساواکی نشستن دور هم و شعاری میدن و گم میشن

خط قرمز کردهای ایران اهانت به حضرت آقا امام خامنه ایه و تو این موضوع شوخی ندارن با اکراد ضد انقلاب و تروریست

پایگاه خبری تحلیلی اکام نیوز هم هر حرکت اشرار فراری کومله دمکرات سلطنتی و امثالهم رو رصد کرده و اجازه نمیده عوام فریبی کرده و سیاه نمایی هاشون رو ادامه بدن

مرادی اونقدر نادانی حتی نمیدونی مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی آکام نیوز کی هست و تو خیالبافی براش مدیر مسئولم ساختی بدبخت بزدل

http://www.akamnews.com/Pages/News-2283.aspx

معلوم است می خواهید مرا تحریک به بد دهانی بکنید. شرمت باد. من در کجا توهین کردم می توانید به من بگوئید؟ نوشته اید در سایت ایران گلوبال نوشته ام! “تو سایت تجزیه طلب و ضد ایرانی ایران گلوبال بدترین نسبتها رو به حضرت محمد دادید”.

من می توانم سر دبیر اکام نیوز را برای پخش این تهمتها به دادگاه بین المللی بکشانم. اما نه تو ونه این سردبیر ارزش آن را ندارید. بعلاوه این کیانی که تو او را خراسانی معرفی کرده اید سالها در کومله بوده یعنی چه اگر کرد نبوده چگونه زبان کردی را خوب یاد گرفته و درکومله بوده است؟! من که هیچ اطلاعی از او ندارم و بعلاوه من به او حتا واژه جاش را بکار نگرفته ام. پس این مسئله درست است که درباره شماها و این تهمتهائی که می زنید، باید سکوت کرد و سکوت بهترین پاسخ به توهینهای شما است. این مکاتباتی بود که من باروزنامه اینترنتی آکام نیوز داشتم. اخیرا آقای کیانی که گویا مادرش کرد است و پدرش خراسانی، درآکام نیوز مانند همه رسانه های حمهوری اسلامی آغاز به توهین و حتا در نامه ایترنتی تهمت و تهدیدم کرده است. آن زبان تا حدودی مؤدبانه که بکار می گرفته، گویا دستوری بوده و اکنون بفحاشی وتهدیدی نو دست زده است. آنچه که درباره ی من منتشر کرده است، اینها را که نوشتم و در زیر می آید کمترین توهینها و تهمتهاست.

همه با کلمه “شیطان”آشنا هستند! “

اما براستی شیطان کیست؟ شیطان همین دشمن ها هستند،همین امثال گلمراد مرادی ها هستند که آشکارا در سایتهایی نظیر ایران گلوبال،روژهه لات تایمز،سایتهای کومله و دمکرات و…به مقدسات و دین و مذهب میلیاردها مسلمان و مذهبی اهانت و فحاشی می کنند،بدون آنکه این سایتها حاضر به انتشار جوابیه دیگران در این ارتباط باشند !

{گلمراد مرادی در یک برنامه در حال فحاشی به مذهب و مقدسات مردم جهان} إِنّ الشّیطانَ کانَ لِْلإِنْسانِ عَدُوّا مُبینًا. (سوره اسراء: 53) شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار است . اولا؛ این عکس من گویا در مصاحبه ای است که کوردستان پرس درباره کتاب مقدس یارسانها با من انجام داده و نه “فحاشی من به مذهب ومقدسات مردم جهان”. دوما؛ این آقا مرا شیطان خطاب کرده که من هرگز نمی توانم پاجای پای شیطان بگذارم. زیرا این شیطان، هزاران سال است که با این خدای خیالی در دو قطب قرار دارد و هرچه خدا نیک می خواهد، او بر عکس جلوه می دهد و یا برایش درست کرده اندکه میلیاردها انسان رابه گمراهی می کشاند. لذامن هرگز پاجای پای این مردبزرگ که خدارا بوحشت انداخته نمی توانم بگذارم. سوما؛ آقای کیانی وبطورکلی نویسندگان آکام نیوز خودشان، به ساده ترین پرسش ها پاسخ نمی دهند، اما انتظار دارند که مطلب شان (فحشنامه شان)درروزنامه های مخالف منتشرشود! بدون شک اگرجملات دست وپاداشته باشد یعنی جملات بی غلط باشد وتهمت ودروغ درآن نباشد، نه مانندبحث فوق به زبان محلی نوشته شده است، و نهایتا مخالفتشان را استدلال کنند، مطمئنا منتشر خواهد شد. بهر حال در اوایل مکاتبات مرا ضدزن خطاب کرده، چون من زن را برده و نصف مرد نمی دانم ومخالف صددرصد چادر ومقنعه و دروغ و ظاهر سازی هستم، لذا من را ضدزن بحساب آورده اند. آدمهای ساده وحشری مانند مسلمانان که نتوانند خودرا کنترل کنند و پیرو پیامبر محترم باشند که در غیاب یک ساعته حفصه با کلفت اش ماریه، در اطاق حفصه نوبت او خلوت کرد، هستند! متمنی است این ویدئو را نگاه کنید. آیا این واقعیات توهین است؟ اگر طرح این مسایل انجام شده که در قرآن مجید سوره التحریم نیز آمده است توهین باشد، پس این آحوند وصدا و سیمای ایران بالاترین توهین گر اند.

https://www.facebook.com/1251146138247106/videos/1258858427475877/

هایدلبرگ، آلمان فدرال 22 مای 2017

دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی