"an independent online kurdish website

کوردستان میدیا: هیأتی از حزب دمکرات کُردستان ایران، به سرپرستی دکتر میرو علیارmiro_alyar_pdki

از اعضای دفتر سیاسی به همراه تعدادی دیگر از احزاب کُردستان ایران، پیمان‌نامه‌ی دفاع از حقوق زنان و کودکان در حال جنگ را در جمهوری کانتون ژنو امضا کردند.

به گزارش کُردستان میدیا، در آغاز مراسم خانم “آنیا ویدن گویلیا” مسئول جمهوری کانتون ژنو، گفت: امضاء کردن پیمان‌نامه‌ی حفاظت از حقوق زنان و کودکان در حال جنگ از سوی حزب دمکرات کُردستان ایران، گامی تاریخی محسوب گردیده، به ویژه که این پیمان‌نامه در اتاق آلابامای پارلمان جمهوری کانتون ژنو، مکانی که کنوانسیون ژنو، قوانین بین‌المللی جنگ را در سال ١٨٦٤ تصویب کرد، امضا گردیده است.

سپس خانم “الیزابت دکری وارنیر” مسئول سازمان ژنوکال(‌فراخوان ژنو) سخنانی را ایراد کرده و گفت: برای این سازمان افتخار بزرگی است که توانسته نقشی را در هماهنگ کردن مراسم امضاءکردن این پیمان‌نامه مهم و تاریخی ایفا کند و امیدوارم که همه‌ی جنبش‌های دیگر جهان نیز مانند احزاب کُردستان ایران در آینده این چنین گام‌هایی را بر دارند.

در همین رابطه دکتر میرو علیار به نمایندگی از حزب دمکرات گفت: برای حزب دمکرات کُردستان ایران افتخار بزرگی‌‌است که این پیمان‌نامه را امضاء نموده و تمام تلاش خود را بکار گرفته تا تمامی مفاد پیمان‌نامه را به صورت عملی اجرا کند.

میرو علیار در ادامه‌ی سخنانش خاطرنشان کرد: مسئله‌‌ی حفاظت از حقوق زنان و کودکان برای جنبش‌های آزادیخواه ملت کُرد اهمیت و جایگاه خاصی دارد، ولی لازم است که سازمان‌های بین‌المللی و دمکراتیک، فعالانه و از نزدیک با احزاب کُردستان ایران در رابطه با این مسئله همکاری کنند.

میرو علیار، به نمایندگی از حزب دمکرات کُردستان ایران در آن مراسم حضور یافته و پیمان‌نامه‌ی حفاظت از حقوق زنان و کودکان در حال جنگ را امضاء نمودند.

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی