"an independent online kurdish website

یوسف کاکەممی زندانی سیاسی کُرد در زندان دچار عارضه قلبی و دیسک کمر شده و در وضعیت وخیمی بسر می‌بردyosef-kakamemi-zndan-siasi

و با توجه به امکانات محدود بهداری زندان اورمیه برای معالجه زندانیان این زندان، وی نیاز به اعزام به بیمارستان خارج از زندان دارد.

بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، این زندانی که هفت سال است در زندان بسر می برد، تاکنون چند بار به دلیل نارحتی قلبی به بهداری زندان ارومیه منتقل شده است و با بی‌توجهی مسئولان زندان روبرو بوده است. ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺎﮐﻪ ﻣﻤﯽ، اھﻞ مهاباد ﺑﻪ اتهام اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و همکاری با یکی از احزاب کرد، ﺑﻪ 9 ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اروﻣیه محکوم شد.

این زندانی سیاسی بعد از دستگیری تا کنون بارها توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته است .

وی در اثر این شکنجه ها دچار بیماری های مختلفی شده است و باید در خارج از زندان مورد مداوای پزشک متخصص قرار گیرد . مسئولین زندان علاوه بر بی توجهی به بیماری های ایشان وی را بارها مورد آزار و اذیت و شکنجه های جسمی قرار داده اند.

لازم به ذکر است در زندان های شهرستان ها بسیاری از زندانیان سیاسی مورد شکنجه های وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات قرار دارند و بسیاری از این اعمال غیر انسانی از سوی فعالین حقوق بشری به علت عدم دسترسی به زندانی و با خانواده های آنها گزارش نمی شود.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی