"an independent online kurdish website

دویچە ولی: پناهجویان ایرانی در صربستان از وضعیت نامناسب کمپ‌های پناهجویی در این کشور گله می‌کنند.


شنبه ۱۳ آذر خبر مرگ یکی از پناهجویان ساکن اردوگاه آشفسی در نزدیکی شهر شید واقع در مرز صربستان و کرواسی منتشر شد. آراد یکی از پناهجویان ساکن این اردوگاه می‌گوید که پناهجوی درگذشته به دلیل سرمازدگی جان خود را از دست داده است

شمار قابل توجهی از پناهجویان ساکن صربستان ایرانی هستند. این پناهجویان پس از لغو ویزای توریستی میان صربستان و ایران راهی این کشور شدند تا مسیری برای سفر به غرب اروپا پیدا کنند. بسیاری از آنها حال در اردوگاه‌های پناهجویان در صربستان ساکن هستند و از کمبود شدید امکانات رنج می‌برند. شنبه ۱۳ آذر خبر مرگ یکی از پناهجویان ساکن اردوگاه آشفسی در نزدیکی شهر شید واقع در مرز صربستان و کرواسی منتشر شد. آراد یکی از پناهجویان ساکن این اردوگاه می‌گوید که پناهجوی درگذشته به دلیل سرمازدگی جان خود را از دست داده است.

 

لینک صدا رادیو دویچە ولی

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی