"an independent online kurdish website

بنا بر گززارش رسیده از منابع مطلع، سه زندانی کورد اهل اشنویه و محبوس در زندان کرمان در واکنش به هتک حرمت مسئول حفاظت زندان کرمان، اقدام به اعتصاب غذا نموده اند.

امیر پیغامی، فاروق شارویراینی و تاهیر خورشیدی، سه زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان کرمان، از امروز، در واکنش به هتک حرمتهای متعدد سیاسی، ملی و دینی، مسئول حراست زندان کرمان اقدام به اعتصاب غذای نامحدود نموده اند.

این سه زندانی سیاسی کورد به مسئولین زندان اعلام نموده اند که تا پایان دادن به هتک حرمتهای این مسئول زندان، به اعتصاب خود ادامه می دهند.

این منبع مطلع می گوید، مسئول حراست زندان کرمان، طی مدت اخیر به میزان هتک حرمتها، فحاشی و تنبیه بدنی و مجازات این زندانیان افزوده است.

هتک حرمت و فحاشی به مقدسات ملت کورد، هتک حرمت به مراسمات مذهب تسنن، وادار کردن به تراشیدن سر و … برخی از موارد هتک حرمت و فشارهای مسئول حراست زندان کرمان نسبت به این سه زندانی سیاسی کورد می باشد.

این سه زندانی کورد اهل اشنویه، بهمن ماه 1397 شمسی از زندان مرکزی ارومیه به بند نظامی زندان کرمان تبعید شده اند.

امیر پیغامی به 4 سال حبس، فاروق شارویرانی به 4 سال حبس و طاهر خورشیدی به هفت سال حبس، همراه با تبعید به زندان مرکزی کرمان محکوم شده اند. حکم مذکور از سوی دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده است.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی