"an independent online kurdish website

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در آستانه ورود دبیر کل سازمان ملل و همچنین اعضای جنبش عدم تعهدrmmk

به تهران نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل و سران جنبش عدم تعهد نوشته است که متن آن در پی می آید:

آقای دبیر کل ، عالیجنابان مردم ایران و کردستان را دریابید

آقای دبیرکل، عالیجنابان

حضور شما در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران فرصتی است تا به استحضار برسانیم  که نفوذ برخی دولتهای ناقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر ملل متحد و ممانعت آنها از اتخاذ هرگونه اقدام مثبت این شورا، در جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر در جهان ،مدافعان حقوق بشر ، بویژه مدافعین کرد و ایرانی را نگران و ناامید کرده است. نقض حقوق بشر مردم کردستان و نقض حقوق ملیت‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های ملی و قومیت های ایرانی متاسفانه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

آقای دبیرکل،عالیجنابان

نیمی از جمعیت کشور ایران را ملیت‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های ملی و زبانی تشکیل می‌دهند که قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود آنها و حقوق مترتب بر موجودیتشان را رسما انکار کرده است. در واقع قوانین حاکم با به رسمیت نشناختن ملیت‌ها و اقلیت‌های ملی آشکارا حق داشتن  و حفظ هویت ملی، زبانی و فرهنگی حداقل نیمی از مردم ایران را نفی نموده است.

آقای دبیرکل،عالیجنابان

مردم کرد در ایران به رغم آنکه از لحاظ جمعیت، سومین ملیت ساکن در کشورند اما موجودیت و هویت فرهنگی، زبانی و سیاسی آنها بطور غم‌انگیزی در آستانه نابودی قرار گرفته است. این مردم که سال‌هاست صلیب خود را به دوش می‌کشند از سرکوب و تبعیض و اجحاف و ستم مضاعف رنج می‌برند، از هیچ‌گونه حقوق سیاسی و فرهنگی و اقتصادی برخوردار نیستند، هیچ‌گونه مشارکتی در اداره امور کشور ندارند و حتی در اداره امور محلی نیز شرکت داده نمی‌شوند. احزاب و سازمان‌های سیاسی کرد اجازه فعالیت ندارند و حتی سازمان‌های غیردولتی و غیرسیاسی همانند سازمان حقوق‌بشر کردستان با سرکوب مواجه هستند.

آقای دبیرکل،عالیجنابان

مردم کرد در ایران که مورد سرکوبی‌های بی‌رحمانه‌ای قرار گرفته و متحمل هزینه‌ها و رنج‌هایی فراوانی گردیده‌اند به رغم آنکه تنها کمتر از پانزده درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند  اما نیمی از تیرباران‌شدگان، اعدام‌شدگان و قربانیان سرکوبی‌های سیاسی سالهای اخیر، در ایران از این مردم بوده و در حال حاضر نیز بیش از پنجاه درصد از زندانیان سیاسی و مدنی که جمهوری اسلامی از آنها به نام زندانیان امنیتی و ضدانقلاب نام می‌برد کرداند.

هم اکنون ده‌ها نفر از این زندانیان با خطر مجازات اعدام مواجه‌ و یا در انتظار اجرای حکم اعدام ‌اند و یا تعداد زیادی از آنها با اتهام هایی بی‌پایه و اساس،‌ به حبس‌های بسیار سنگین محکوم شده‌اند.

آقای دبیرکل،عالیجنابان

مردم کردستان و مدافعان حقوق بشر کردستان انتظار دارند که مجمع عمومی و ارکانهای حقوق بشری، حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌های ملی و قومیت‌ها در ایران بخصوص وضعیت نقض حقوق بشر در مناطق ملیتهای حاشیه‌ای نظیر کردستان که در موقعیت وخامت‌باری قرار دارند، نادیده نگیرند و انتظار است که جنابعالی مانع از ادامه  نقض و تجاوز به حقوق مردم کرد و اقلیت‌های ملی سرکوب شده در ایران شوید.

آقای دبیرکل،عالیجنابان

مدافعان حقوق بشر کردستان همچنین نسبت به نقض حقوق بشر در ایران و تداوم آن بویژه در موارد زیر شدیداً نگران اند:

– اجرای گسترده اعدام بویژه اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی

– اعمال شکنجه‌های فیزیکی و روحی در بازداشت‌گاه‌ها و زندانها و پایگاه‌های امنیتی و پلیسی

– اجرای شکنجه‌های قانونی شده نظیر قطع اعضای بدن و سنگسار کردن و شلاق زدن و تنبیهات بدنی

– ادامه نابرابری‌های حقوقی و قانونی و غیرقانونی میان زنان و مردان

–  بی‌حقوقی زندانیان و بویژه عدم امکان دسترسی زندانیان سیاسی به مراجع قضایی مرعی اصول و معیارها و استانداردهای قضایی و دادخواهی و عدم دسترسی به آنان به وکیل مدافع

–  بی حقوقی اقلیت‌های مذهبی و نابردباری و عدم تحمل عقایدغیرمذهبی ها و اعمال تبعیض نسبت به پیروان دیگر مذاهب از جمله پیروان اهل تسنن،

– بی‌حقوقی اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی

–  آزاد نبودن فعالیت‌های سیاسی و مدنی و تشکل‌های صنفی و دانشجویی و کارگری و زنان بویژه بی حقوقی معتقدان به جدایی مذهب از حکومت

– جلوگیری از آزادی عقیده و بیان و مطبوعات و سرکوب آزادی های مدنی

– تعقیب پلیسی و قضایی ورآزار و اذیت  فعالان مدنی و سیاسی  و مدافعان حقوق بشر

جناب آقای دبیرکل ،عالیجنابان  ، مدافعان حقوق بشر کردستان و ایران تقاضا دارند که  سازمان ملل متحد و مراجع بین‌المللی حقوق بشر، موارد نقض گسترده حقوق بشر در ایران را مورد توجه جدی قرار داده و برای پایان دادن به تداوم وضعیت محنت‌بار حقوق‌بشر و مقابله با نقض آزادی حقوق‌بشر و کمک به دموکراسی در ایران تمهیداتی اندیشیده و راهکارها و راه‌حلی بیابند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

شنبه 22اگوست 2012

{jcomments off}

  

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی