"an independent online kurdish website

همان طور که در خبرهای قبلی به اطلاع رسانده بودیم روز پنجشنبه مصادف با 22 _11 12 20 پلیش سوئدdiport

اردشیر عزیزی در بازداشتگاه پلیس شهر یه وله از مادرش ناهید عزیزی وبرادرش بیژن عزیزی جدا کردند و او را برای دیپورت به فرودگاه آرلاندا پایتخت سوئدانتقال دادند. ازآنجا نیز بلافاصله با یک دستگا ه هواپیما کوچک پلیس با پنج تا مامور پلیس به فرودگاه اسطمبول ترکیه منتقل شدند. و او را تا داخل هواپیما ایران نیز بردند . ومسافرین هواپیما در این ماجرا کاملآ آگادار شده بودند و فضای هواپیما متشنج شد. پرواز هواپیما حدود 10 دقیقه به تاخیر افتاد این اعتراض و بیهوش شدن اردشیر با عث  شد تا پلیس سوئد را مجبور کند اردشیر با همان هواپیا به سوئد بازگرداند.او یک شبانه روز در بازداشتگاه پلیس در استکهولم بسر می برد.بلافاصله درآن بازداشتگاه به بازداشتگاه دیگری در شهر فلن منتقل کردند.اما همچنان احتمال دیپرت این افراد توسط اداره مهاجرت سوئد وجود دارد. من به عنوان یک شهروند کُرد یارسانی و ایرانی دست کمکی به طرف فدراسیون سراسر پناهندهگان ایرانی از همه پناهجویان و همه مدافعین حقوق پناهندگی وایرانیان مقیم سوئد می خواهم که به هر شکلی که می توانند به این خانواده کُرد یارسانی بنامهای ناهید عزیزی و اردشیر عزیزی و بیژن عزیزی و این حدود 2  ماه است در زندان هستند.به سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد اعتراض کنند مانع دیپورت این خانواده کُرد یارسانی به ایران شوند.این دومین بارست پلیس سوئد این خانواده بیچاره را برای دیپورت به فرودگاه می برند. این خانواده به هر سختی که بود دو ماه زندگی عذاب آور را زیر یک سقف زندان تحت نظر پلیس که ازنظر روحی وروانی به هم ریخته وافسردگی شدید گرفته اند. ما احتیاج به کمک مردم داریم

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی