"an independent online kurdish website

اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان درنامه یی به آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران خواست تادرجهت احترام به خواست افکار عمومی عذرخواهی نموده واستعفا دهد.ijlal_qewami

متن کامل نامه اجلال قوامی به این شرح است:

  باردگر حادثه یی بس دهشتناک واین باردرروستایی به نام شین آباد درحومه پیرانشهر کودکان مظلوم وبی پناهی را درکام خود فروبرد. این کودکان مظلوم وبی پناه دراتش نسخوتند بلکه در آتش غفلت ما سوختند .

نمایندگان مجلس باز بی کفایتی وزیر برآنان مسجل می شود وتصمیم میگیرند استیضاحش کنند ولی به یاد نمی آورند که پیشتر قصد چنین کاری را داشتند اما به جایی نرسیدند .نمایندگان مجلس چون باید نماینده مردم باشند وظیفه دارند پیگیر مساله باشند ومجلس نیز باتشکیل کمیته ایی روند درمان وبازگشت این دانش آموزان به زندگی رادنبال کند .آیا نباید بازرسی باشد که شیوه هزینه کردن منابع استانداردسازی مدارس را بررسی کند ؟ براستی دادگستری اذربایجان غربی چراساکت مانده ،مگرنه این است که کودکانی جان سپردند وبرخی دیگر صدمه دیده اند؟اکنون ابن پرسش مطرح است که تاچه هنگام وزیرآموزش وپرورش شیوه نظارت جدی برایمنی یک پنجم جمعیت کشور راخواهد آموخت؟

اینجانب ضمن اظهار همدردی باخانواده داغدار نوگلان پرپرشده مجدانه ازوزیرمحترم آموزش وپرورش می خواهم  درجهت احترام به خواست افکارعمومی وپذیرش عدم مدیریت خویش استعفا داده تامرهمی باشد با آلام این خانواده ها .

اجلال قوامی-

 سخنگوی سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی