"an independent online kurdish website

امروز جمعه دهم آبان مصادف با یکم نوامبر2013 حدود 5000 نفر ازمردم احواز درساحل غربی کارون گردهم آمده وبا تشکیل سومین زنجیره  انسانی،karun-20131101-0

حمایت شان از شریان حیاتی اقليم احواز را به تمامی مسئولان کشوری اعلام کردند. معترضان کارون را نماد حیات خود دانسته که درنبود آن طوفان های شن بقای آنها را با تهدید مواجه خواهد کرد.

سومین طوفان بشری برای دفاع  ازکارون که زنجیره سکوت نامیده شده است، درپی ناخرسندی مردم احواز ازاظهارات مسئولان دولتی واصرار مسئولان ذینفوذ برانتقال آب از سرشاخه های کارون صورت می گیرد. دراین باره معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور در سفری که هفته گذشته به احواز داشته است اظهار داشت که انتقال آب کارون باید به گونه ای صورت بگیرد که به این رودخانه ضرر نزند. این سخنان ابتکار وسخنان قبلی وی به هنگام دیدار ازاصفهان که درآنجا قول احیای زاینده رود را داده بود، سبب نارضایتی بیشتر مردم احواز وحامیان کارون شده است.

معترضان دراین تجمع پلاکاردها ودست نوشته های حامل شعارهایی دردفاع ازرودخانه کارون دردست داشته اند. همچنین مردم خواهان توقف انتقال آب کارون وپایان دادن به غارت ثروت های طبیعی اقلیم احواز نظیر نفت،  آب وزمین کشاورزی وتوقف تصمیم گیری مسئولان استان های مرکزی برای سرنوشت مردم احواز هستند.

دراین راستا پیشتر مسئولان شرکت آب منطقه ای چهارمحال وبختیاری اعلام کرده اند که آنها هیچ گونه نظارتی بر تمامی طرح هایی که آب منطقه ای اصفهان دراستان چهارمحال وبختیاری انجام داده ویا دردست ساخت دارد، ندارند. برخی ازمعترضان اهوازی معتقدند که برداشت آب ازسرشاخه های کارون زندگی مردم استان های پایین دست راتهدید می کند ومسئولان این استان ها باید تصمیم گیر نهایی برای هرگونه طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون باشند.

طرح های انحراف آب از حوضه های آبریز کارون به شهرهای اصفهان، رفسنجان، قم و دیگر شهرهای مرکزی ایران، انتقال آب بین دو حوزه آبریز ازهم مجزا است ودستکاری خطرناکی دراقلیم آب و هوای این مناطق محسوب می شود.

کم آبی ناشی از انحراف آب رودخانه های کارون، جراحی، کرخه و دز سبب خشک شدن تالاب های استان شده وطوفان های شن احواز را به آلوده ترین شهر جهان مبدل کردند. آلودگی هوا دردیگر شهرهای غرب کشور نظیر کرمانشان وعیلام وبوشهر چندبرار آلودگی درتهران است.

شایان ذکر است بنا به نتایج تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی احواز درسال 89 شمسی، حداقل 20 درصد متوفیان استان دراثر مسمومیت به ذرات ریز آلاینده(PM10) جان خود را از دست می دهند. تاکنون 52 نوع سرطان دراحواز تشخیص داده شده است وبنا به اظهارات مسئولان بیمارستان شفای احواز، درسال های اخیر بیماری سرطان دراستان رشد چشمگیری داشته است. امتناع مسئولان استانی ازاعلام آمارهای مرگ ومیر ناشی ازآلودگی هوا وآب سبب شده است تابرخی از فعالان محیط زیست احوازی علت موافقت مسئولان امنیتی بااین تجمعات را وجود آماری اعلام نشده بدانند که ازمیزان بالای مرگ ومیراهوازی ها دراثر آلودگی هوا وآب پرده برمی دارد.

فرستنده : كريم دحيمي

   فیلم

karun-20131101-1karun-20131101-2karun-20131101-4

karun-20131101-5karun-20131101-6


نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی