"an independent online kurdish website

بیانیە شمارە ٦:  محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستانkebudwend_01

از ساعت ٠٠: ٢٢ شب گذشته (١٤ ژوئیە مصادف با ٢٤ تیرماە) اقدام به اعتصاب غذای خشک کرده و به گفته همسر وی توانایی تکلم خود را از دست داده است.

پریناز باغبان حسنی با اعلام این خبر گفت: “حال کبودوند پس از پنجاه روز اعتصاب غذا، روزگذشته، ٢٤ تیرماە در زندان بحرانی شده است. مسئولان زندان در روز چهارشنبه قصد انتقال کبودوند را به بیمارستان داشتند اما وی به دلیل استفاده از دستبند و پابند از رفتن به بیمارستان با این شرایط امتناع کردە است”.

همسر کبودوند همچنین گفت: “روز گذشته پس از آنکه به بیشتر بیمارستان های تهران مراجعه کردم، مطمئن شدم که همسرم به بیمارستان منتقل نشده است.”

پریناز باغبان حسنی با اعلام اینکه امروز در دادسرای اوین با آقای کبودوند ملاقات داشتم، افزود: وقتی کبودوند را دیدیم بیشتر نگران وی شدیم. او دیگر توان حرف زدن نداشت. شرایط جسمی و روحی اش فوق العاده خطرناک  و  دستگاه گوارشی و معده اش تیر می کشد. کبودوند نیاز به درمان فوری دارد.

همسر کبودوند همچنین از تغییر خواست کبودوند برای ادامه اعتصاب غذا خبرداد و گفت: کبودوند بعد از٥٠ روز اعتصاب غذای تر و داشتن خواست مرخصی از زندان جهت دیدار با فرزند بیمارش و رسیدگی به وضعیت وی از ساعت ٠٠: ٢٢ شنبە شب ٢٤ تیرماە با گذشت از حق شخصی و قانونی خود، در اعتراض به نقض حقوق ملیتها و اقلیتهای مذهبی زندانی در ایران اقدام به اعتصاب غذای خشک نموده است.  

کمپین حمایت از کبودوند با تاکید بر این واقعیت کە جمهوری اسلامی مسئول جان و سلامت کبودوند است و با توجه به شرایط بحرانی وی و ادامه اعتصاب و اقدام به اعتصاب غذای خشک، از همه افراد و مجامع و نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر بشکل اضطراری می‌خواهد تا صدای وی باشند و با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، مقامات حکومت ایران را وادار به موافقت با خواسته های انسانی و قانونی رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نمایند و پایان یافتن اعتصاب پایەگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را خواستار شوند.

 کمپین حمایت از کبودوند در یک اقدام سرتاسری روز شنبە ٢١ ژوئیه ٢٠١٢ در چند کشور مختلف تجمعهایی را سازمان دادە است کە در اطلاعیە بعدی مکان و زمان آنها را اعلام خواهد کرد. کمپین از همگان می خواهد برای پشتیبانی از این تجمعها و گسترده شدن آنها با کمپین تماس حاصل کنند.

کمپین حمایت از کبودوند، ٢٥ تیر ١٣٩١

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی