"an independent online kurdish website

در نمایش انتخاباتی جمعه گذشته در حوزه ارومیه دو‌ کورد و یک تورک به عنوان نماینده مردم معرفی شدند که این هم نگرانی هایی را برای فعالین کورد و تورک ایجاد کرد هم مجالی را برای نفرت پرانی شماری تند رو فراهم کرد.

آنچه بیشتر جای تامل دارد احتمال دست داشتن رژیم یا استقبال آن از نزاعهای احتمالی است و همچنین ابراز نگرانی کسانی از تکرار سرنوشت یوگسلاوی سابق که خود پیشینه و عملکرد فاشیستی دارند.

در این ویدیو نخست مروری بر انتخابات ۲۴ سال پیش داشته‌ام که ظاهرا شرایطی مشابه امروز را خلق کرد اما با تفاوت‌هایی ماهوی. همچنین نحوه شکل گیری سرنوشت یوگسلاوی را برای حافظه ضعیف فاشیستها مرور کرده‌ام.

3 mars 2024

ویدیو

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی