"an independent online kurdish website

صدای امریکا: این مستند، پابه‌پای آنانی شده که گاه و بی‌گاه خبر از مرگ فجیعشان در گردنه‌های مرگ می‌رسد؛ کولبران. سالهاست شرایط و قصه اسفناک افرادی که در نواحی مرزی غرب ایران

 با حمل بار به امرار معاش مشغولند، خبرساز است؛ کسانی که شلیک نیروهای مرزبانی به سوی آنها به صورت سیستماتیک، جان تعدادی از آنها را می‌گیرد. در این مستند همگام با کولبران کرد می‌شویم و داستان کوهستان‌هایی را می‌شنویم که گاه و بی‌گاه تبدیل به قتلگاه می‌شود.

لینک

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی