"an independent online kurdish website

رادیو کردانه:محمدرضا اسکندری: مصاحبه با آقای حسن شرفی معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران

در رابطه با کنفرانس پراگ و بیانیه‌ی پایانی کنفرانس پراگ که با حضور بیش از ١٢٠ شخصیت سیاسی، علمی و نمایندگان احزاب ملیت‌های ساکن ایران و با شعار “اتحاد برای دمکراسی” در پایتخت جمهوری چک برگزار شد. این بیانیه واکنش های بسیاری را بهمراه داشت وباعث ایجاد سوالات زیادی در بین اقشار مختلف جامعه شد. برای روشن شدن اذهان مردم ایران رادیو کردانه با تنی چند از رهبران احزاب و شرکت کنندگان در این کنفرانس گفتگوئی های انجام داده است. حال توجه شما را به قسمت سوم گفتگوها، که گفتگوئی است باآقای حسن شرفی معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران جلب می کنیم

صدا

آقای شرفی اظهار داشتند که این بیانیه مورد قبول ما و خیلی از شرکت کنندگان نبوده و بدون اینکه‌ حاضران در کنفرانس متن را قبلا دیده‌ باشند و یا در تدوین آن مشاورت کرده باشند به عنوان بیانیه ای که مورد تایید اکثریت است در اختیار همگان قرار گرفت. ما کلمه ملت ایران را قبول نداریم ما ایران را کشور ملت های مختلف می دانیم

سئوالات مصاحبه :

ملت ایران متشکل از یک ترکیب سیاسی و جامعە شناسی است و سابقە تاریخی نیروهای سیاسی و تمامیت خواه ایران در تاریخ و فرهنگ ایران کامل مشخض است. مقصود از یک ملت بودن چیست. نظر شما و حزبتان در این رابطه چیست؟

تئوری یک ملت و یک دولت در ایران را قبول دارید و اگر ندارید در آینده اگر ملتهای دیگر ایران مخالف کشور چند ملیتی باشد حزب شما چه خواهد کرد؟

در صورتی که مرکزگرایان با فدرالیسم مخالف باشند آیا حزب شما برای استقلال کردستان مبارزه می کند؟

دمکراسی یک پرنسیپ است کە در ساحت سیاسی بعنوان بهترین مکانیزم تقسیم قدرت تاکنون شناختە شدەاست ولی شما وحزبتان در جمعی شرکت کردید که دمکراسی را ذبح کردند وانرا اهرمی جهت پیش برد تمرکز گرای به کار برد. شما این را چگونه می بینید؟

کنفرانس پراگ دربیانیه پایانی خود هیچ اشاره ای به رژیم جمهوری اسلامی و یا نابودی دیکتاتوری مذهبی نکرد . آیا کومله کردستان ایران مشی اصلاح طلبانە ای برگزیده و شما اصلاح طلب هستید؟

دیالوگ و گفتمان ها از کدهای مشترک اغاز می شوند. کد مشتر ک شما و حزبتان با شرکت کنندگان و انهایی که آن بیانیه را صادر کردن چیست؟

چشم اسفندیار این کنفرانس مسئله مالی آن است که پس از سه کنفرانس هنوز نامشخص است. با گفتن اینکه یک سرمایه دار پردخت کرده است مگر می شود مردم ایران را قانع کرد. این سرمایە دار کیست نکند این سرمایه دار خدای نکرده آقای رفسنجانی، قاتل رهبران حزب دمکرات، کومله و مردم ایران باشد و یا افرادی مثل سردار مدحی باشند که در کنفرانس قبلی هم شما و دوستان کرد در ان شرکت نمودید و در نهایت فهمیدید این سردار که همه را در ان کنفرانس سر کار گذاشته از طرف رژیم امده است و بعضی از همین اقایان کنفراس پراگ کار چاق کن او بوده اند؟

در حکایت‌های ایرانی و کردی یک ضرب المثل است کە پهلوانی می‌خواهد شیر بزرگی را بر پشتش خالکوبی کند. اما در طولِ کار بدلیل درد فراوان می‌خواهد کە هر بار عضوی از این شیرٍ کم کند . در پایان آنچە بر پشتش نقش می‌بندد شیری بی یال و دم و شکم است. حکایت کنفرانس پراگ و با بیانیه پایانی همانند این شیر است. زیر جز صحبت از ملت ایران و و توهم فرهنگ کهن نشد. ایا این یک دستاورد بزرگ است؟

آیا می توان نیتجه گرفت . در کنفرانسی که با ” آزاد بیندیش” آغار شد و با بیانیه اش به همه شما فرمان داد ” اطاعت کن” بە پایان رسید درس خوبی بود که بار دیگر احزاب و شخصیت های کرد بدون استراتژیک وارد این کنفرانس ها نشوند و استرتژیک خود را قربانی تاکتیک نمایند؟

در بیانیه ای که ناسیونالیسم ایرانی در پراگ انرا انتشار داده است از تمدن کهن و افتخارات ملت ایران صحبت شده است آیا به نظر شما “غارتِ هند” کورکردن چشم هزاران نفر توسط اقا محمدخان، کشتار ملت کرد در زمان جمهوری مهاباد مایه افتخار است ؟

در کنفرانس آقای براتی از دوستان خوب کرد و احزاب خوب کرد خواست تا با پژاک و پ ک ک مبارزه نمایند چون آنها تلاش می کنند ایران را تجزیه کنند. چرا شما و دوستان شرکت کننده در این رابطه نه نوشتاری و نه گفتاری به این طرح و صحبت ضد کردی آقای براتی پاسخ ندادید. نکند که شما هم موافق حرف های آقای براتی بودید؟

یک سئوال دارم خارج از بحث پراگ است.اعلام جنگ مالکی با حکومت اقلیم کردستان و فرستادن نیروهای ارتش عراق برای تسخیر مناطق کردی گرمیان(کرکوک، طوزخورماتو، کفری، کلار …) سئوال من این است اگر دولت مالکی وارد جنگ واقعی با پیشمرکان حکومت حریم شود آیا حزب شما در کنار برداران خود در کردستان عراق از مرزهای کردستان دفاع خواهد کرد؟

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی