"an independent online kurdish website

اواخر ماه‌ نوامبر2012 بازپخش مصاحبه‌ای که‌ مجری آن فردی بود به‌ نام (فرامرز فروزنده، گوینده‌ تلویزیونی‌)‌ با دو نفر به‌ نامهای دکتر (علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار) و دکتر (حسین لاجوردی، پژوهشگر) از رادیوی روی فراکانس (2، 94) در ستکهولم انجام گرفت.sehi_seqzi

موضوع مصاحبه،‌ کنفرانسی بود که‌ در شهر پراک برگزار‌ شده‌ بود و دکتر نوریزاده‌ هم یکی از شرکت کندگان کنفرانس میباشند. در کنفرانس مسئلهء‌ (ملت ایران) یا (ملتهای ایران) مطرح میگردد. طرح چنین مسئله‌ای‌ در کنفرانس (پراک) سبب نگرانی آقای فروزنده در (امریکا) گشته و برای رفع نگرانی مسئله‌ را در اختیار افراد فوق قرار میدهند تا چاره‌ اندیشی کنند. آقای نوریزادهء روزنامه‌نگار‌ چنین میفرمایند:  

( اما ما باید این هوشیاری را داشته‌ باشیم، اولا” هرگز، قومی به ‌نام قوم فارس وجود ندارد) .

nurizade-babet

این قسمت از گفته‌های ایشان از دو جهت قابل برسی است:

1 –  اما ما باید این هوشیاری را داشته‌ باشیم

یک روزنامه‌نگار و مفسر حقیقی، مسائل را با محک حقانیت ارزیابی میکند، در پروسه‌ حقیقتیابی نیازی به‌ هوشیاری و زیرکی نیست. چرا ایشان اینرا به‌ دوستان خود توصیه‌ مینمایند و میفرمایند: ما باید این هوشیاری را داشته‌ باشیم. این (هوشیاری) چه‌ هدفی جز فریبکاری را تعقیب مینماید؟

2 – اولا” هرگز، قومی به ‌نام قوم فارس وجود ندارد) .

هر فردی که مقداری فارسی بداند و آشنائی با جایی به‌ نام (ایران)‌ در نقشه‌ آسیا داشته‌ باشد، میداند که‌ در آن ملتهای بلوچ، مازندرانی، فارس، ترک، ترکمن، ارمنی، عرب و کرد وجود دارد. برای صحت و درستی گفته‌های این روزنامه‌نگار به‌ (صفحهء‌ 1289 فرهنگ لغت فارسی دکتر محمد معین) مینگریم که‌ چنین نوشته‌ شده‌ است:

فارس fars نام قومی از اقوامی ایرانی است   …..

اسناد دیگری در رابطه‌ با این مسئله‌ وجود دارد، ولی لازم نیست وقت گرانبهای خوانندگان با آن گرفت.

در برابر این جمله‌ء  بیپایه‌ و بیاساسء (اولا” هرگز قومی به‌ نام قوم فارس وجود ندارد) که‌ حقیقت را انکار میکند، هم مجری برنامه‌ و هم آقای دکتر لاجوردی پژوهشگر سکوت میفرمایند.

آیا میشود گفت، این دو فرد از وجود چنین تعریفی در رابطه‌ با قوم فارس در فرهنگ لغتها و…. اطلاعی نداشته‌ باشند. در ایران کلییه‌ امکانات آموزشی مانند دبستان، دبیرستان و دانشگاه به‌ فارسی است و به‌ اجبار ملتهای غیره‌ فارس به‌ فارسی درس میخوانند و مینویسند. با وجود این وضعیت در ایران این روزنامه‌نگار عالیمقام میفرمایند، قومی به‌ نام قوم فارس وجود ندارد.  

برگردیم به‌ توصییه‌ ایشان که‌ میفرمایند: (ما باید این هوشیاری را داشته‌ باشیم.).

معنی و محتوای کلیمه‌ (هوشیاری) در بکار بردن جمله‌ء (قومی به‌ نام قوم فارس وجود ندارد) جای دارد و آنهم انکار هویت ملتهای غیره‌ فارسی میباشد که‌ در ایران به‌ صورت زندانی قرار گرفته‌اند و سیستم فارسیزم هم از آن زندان حفاظت مینماید.

در راستای هنر تحریفگری در رسانه‌های فارسی بهتر است به‌ نمونه‌ دیگری بپردازیم که‌ از جانب آقای (دکتر حسین لاجوردی پژوهشگر) انجام گرفته‌ است .

شاید بیشتر خوانندگان این مطلب به‌ یاد داشته‌ باشند‌ که‌ آقای (شیخ عزالدین حسینی) در سال 1358 شمسی در رابطه‌ با مسئله‌ سیاسی کردستان “ایران” در شهر قم با آقای (آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران) ملاقاتی داشتند. بازتاب این سفر سیاسی و این ملاقات در روزنامه‌ها تا آنجا که‌ به‌ یاد دارم روزنامه‌ (کیهان) یا (اطلاعات) یا (آیندگان) در صفحه‌ اول تصویر آقایان آیت الله‌ خمینی و شیخ عزالدین حسینی را چاپکرده‌ بود، زیر تصویر آقای (آیت الله‌ خمینی) جمله‌ء: (من امنیت کردستان را از شما میخواهم!) و زیر تصویر ماموستا (شیخ عزالدین حسینی) هم جملهء‌: (منهم خودمختاری کردستان را از شما میخواهم!) با خط بزرگ نوشته‌ بود.

اما آقای (دکتر حسین لاجوردی پژوهشگر) که‌ در روز 3شنبه 28/6/2011 در رادیو (ایران آن ایرiranonair) در ستوکهلم در رابطه‌ با مسائل ایران مصاحبه‌ای داشتند، در این مصاحبه‌ به‌ سفر ماموستا شیخ عزالدین حسینی و دیدار ایشان با (آیت الله‌ خمینی) اشاره‌ میکنند و چنین میگویند:

{(آقای خمینی دعوت میکند که‌ گروهی از کردستان بیایند و این گروه‌ ریاستش با شیخ عزالدین حسینی است، شیخ عزالدین تعریف میکند که‌ به‌ ما گفتند نرید، ولی بهر حال ما گفتیم که‌ برای اینکه‌ بتوانیم جنگ را از ایران دور بکنیم بلند میشیم میریم، آقای خمینی به‌ ایشان میگوید: شما بزرگ کردها هستید، بگوید: که‌ دست بردارند از این کارهایشان. در پاسخ آقای حسینی هم میگوید: شما هم بزرگ شیعه‌ها هستید، بگوید: دست بردارند از این جنایتکاریشان.)}.

10/12/2012

سه‌عی سه‌قزی

 qayshi@yahoo.com

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی