"an independent online kurdish website

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز جهانی حقوق بشر و سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را به مردم ایران و کردستان وrmmk

همه ی وجدان های بیدار تبریک گفته و با حمایت از تلاش ها و فعالیت های گسترده تر مدافعان و کوشندگان حقوق بشر برای بهبود وضعیت حقوق بشر و پیشگیری از نقض آن در ایران، مراتب نگرانی خود را از ادامه نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی های مدنی و سیاسی در کشور ابراز می دارد.

متاسفانه طی سال جاری، به ویژه پس از آغاز به کار دولت جدید، نقض حقوق بشر و ادامه ی اعدام های سیاسی نه تنها متوقف و یا کاهش پیدا نکرده، بلکه تحت شعاع مذاکرات مساله ی برنامه های هسته ای ایران با دولت های بزرگ و سکوت برخی مراجع و مجامع و به دلیل برخی مصلحت ها در چند ماهه ی اخیر روند وخامت باری داشته است. از طرفی برخلاف وعده های انتخاباتی هیچ چشم انداز امیدوار کننده ای از بهبود وضعیت حقوق بشر از جمله اقدام برای آزادی و یا کاهش محدودیت فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری که تحت شدیدترین محدودیت های غیرقانونی زندانی و از آزادی و حقوق انسانی محروم گردیده اند، تاکنون مشاهده نشده است. در این میان آقای محمدصدیق کبودوند رئیس و بنیانگذار این سازمان که حدود هفت سال است پشت میله های زندان، تاوان دفاع ازحقوق بشر را می پردازد، با تهدیدهای امنیتی قضایی جدیدی روبرو شده است، یا آقای عبدالفتاح سلطانی که به جرم دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق موکلانش محبوس گردیده، هم چنان در زندان به سر می برد و یا فعالان سیاسی و اجتماعی چون آقایان محسن میردامادی، عبدالله رمضان زاده، مصطفی تاج زاده، قربان بهزادیان نژاد، عبداله مومنی، محمد داوری و حسن زیدآبادی و هم چنین آقایان علیرضا رجایی، مسعود پدرام، سعیدمدنی، امیرخرم عمادبهاور، کیوان صمیمی و محمدسیف زاده و دیگران تنها به جرم فعالیت مسالمت آمیز و اصلاح طلبی زندانی شده اند.

از سویی دیگر فعالان حقوق بشری و مدنی کرد آقایان خسرو و مسعود کردپور و یا فعالان دیگر مدنی، صنفی، کارگری و سایبری چون بهنام ابراهیم زاده، یاشاردارالشفا، مهدی خدایی، محمدیوسف پور و فرشید فتحی از اقلیت های مذهبی و دراویش گنابادی و زندانیان دیگری مثل غلامرضا خسروی، محسن و احمد دانشپور و عبدالرضا قنبری و ده ها زندانی از اقلیت های قومی و مذهبی که با حبس های طولانی و یا با اعدام مواجه شده اند و در وضعیت رنج آوری به سر می برند، در همان حال رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد که حدود چهارسال است حبس خانگی شده اند، هم چنان در شرایط نگران کننده ایی قرار دارند.

با عنایت به مراتب یادشده سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مدنی و حقوق بشری را خواستار شده و از همه ی وجدان های بیدار در ایران و جهان می خواهد در ورای جنجال مساله ی هسته ای و برنامه های ایران و توافقات مرتبط با آن، هم صدا و هم آهنگ با این سازمان، توقف اعدام ها، بویژه اعدام های سیاسی و نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران و هم چنین آزادی فوری زندانیان سیاسی و مدنی و حقوق بشری از جمله افراد یادشده، بویژه رئیس در بند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و پایان دهی به حبس خانگی رهبران جنبش سبز را در روز جهانی حقوق بشر خواستار شوند.

تهران: 18 آذرماه 1392/9 دسامبر 2013

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی