"an independent online kurdish website

به دنبال عدم شرکت احزاب و سازمانهای سیاسی مطرح در عرصه سیاسی  ايران از جمله حزب دمکرات کردستان ایران در کنگره “بوخوم” موسوم به کنگره سکولار دمکراتهای ایران،jehanbexsh-xosh-heykel

بخش زیادی از جمعه گردی هاي  این هفته اقاي  اسماعیل نوری علا به معرفی و استناد به وبلاگ ناشناخته ای اختصاص پیدا کرده است، که گویا این وبلاگ سوالاتی را در مورد منابع مالی گنگره سکولار دموکرات ها،  اختلافات موجود درتشکل کنگره ملیت های ایران فدرال و حزب دمکرات کردستان ایران مطرح کرده است.اقاي نوری علا این وبلاگ گمنام “امنیتی”را وب سایت می نامد و با آب و تاب ویژه ای نوشته اش را منعکس می کند و قصد دارد با استناد به نوشته این وبلاگ، کنگره سکولار دموکرات های ایران را مشهور و مطرح و جایگاهش را بیش از آنچه که بوده نشان دهد ومی نویسد: “هنوز يک سالی از ايجاد کنگرهء سکولار دموکرات های ايران نگذشته، که «کنگره» در ذهن اينگونه آدمهای نظرتنگ چه هيبتی بهم زده است.” برای خواننده گان نوشته  اقاي نوری علا مشخص نیست که نوشتن چند پاراگراف در مورد کنگره مذبور، توسط یک وبلاگ از میان هزاران وبلاگ ناشناخته امنیتی جمهوری اسلامی، چرا از نظر آقای نوری علا بهم زدن هیبت و افتخار برای کنگره سکولاردمکراتها محسوب می شود؟ 

نویسنده  در ادامه همین بخش بار دیگر برای تجسم بخشیدن به خواست ورویای ذهني در مورد اختلافات در کنگره ملیت های ایران فدرال،  نوشته همین وبلاگ امنیتی را مورد استناد قرار می دهد و نتیجه می گیرد که کنگره ملیت های ایران فدرال، دچار انشقاق و دودستگی شده است و در این رابطه می نویسد “بايد پذيرفت که ما با دو «کنگرهء مليت های ايران فدرال» روبرو هستيم؛ يکی آنکه کنگرهء بوخوم را تحريم می کند و يکی هم آنکه اعضائش با طيب خاطر در کنگرهء مزبور حاضر می شوند.”  

اقاي نوری علا فراموش می کند که در اساسنامه کنگره ملیت های ایران فدرال هیچگونه اشاره ای به عدم استقلال سیاسی و سلب استقلال عمل سیاسی احزاب و سازمانهای شرکت کننده در کنگره نشده است و احزاب و سازمانهای عضو در این تشکل سیاسی خط مشی سیاسی حزبی و سازمانی خود را خود تعیین و تبیین می کنند. شرکت یا عدم شرکت یک جریان سیاسی عضو کنگره ملیت های ایران فدرال در کنگره ی چند روزه (بوخوم)را نمی توان نشانگر اختلاف نظر اعضا کنگره ملیت های ایران فدرال تصور کرد. توهم و تمنیات قلبی افراد مخالف ودرستیز با حقوق ملیت های تحت ستم ایران تاثیری در ایجاد اختلاف نظر و عدول از ادامه مبارزه برای برقراری فدرالیسم جغرافیایی در ایران نخواهد داشت.

موضوع دیگری که لازم به یادآوری است، ارسال دعوت نامه برای شرکت در کنگره بوخوم است. اقاي نوری علا به هنگام ارسال دعوت نامه برای احزاب و سازمانهای سیاسی، سه دعوت نامه مجزا نیز برای آقایان مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، حسن شرفی و شاهو حسینی از دیگر اعضای رهبری این حزب ارسال می کند. ارسال سه دعوت نامه برای سه نفر از اعضای رهبری یک حزب سیاسی با هیچ منطق و نرمی تطابقت ندارد. چرا که جناب نوری علا نیک آگاه است که حزب دمکرات کردستان ایران یک حزب منسجم و واحدی است که تصمیمات مهم،- برای نمونه شرکت در یک جلسه یا کنگره-  به صورت دسته جمعي در این حزب گرفته می شود و این امر ایجاب می کرد که او تنها یک دعوت نامه به آدرس ایمیل، یا دیگر آدرس های حزب ارسال نماید و دیگر نیاز به سه دعوت نامه مجزا برای سه شخصیت از اعضای رهبری حزب دمکرات کردستان ایران نبود. 

این اقدام برگزارکننده کنگره بوخوم دست کم می تواند دو دلیل عمده داشته باشد. گمان اول اینکه شاید ايشان هنوز توانایی پذیرفتن حزب دمکرات کردستان ایران را به عنوان پرچمدار مبارازات طولانی مردم کردستان و عرصه سیاسی ایران ندارد و در نتیجه اقدام به فرستادن سه دعوت نامه برای اشخاص و اعضای رهبری حزب دمکرات کردستان ایران به صورت منفرد کرده است.

برداشت دیگری که از این عملکرد عجیب می توان کرد اینست که برگزارکننده کنگره بوخوم این ذهنیت را داشته که شاید بتواند با این عملکرد خود بتواند اندک تفرقه و دودلی در میان اعضای رهبری حزب دمکرات کردستان ایران بوجود بیاورد و آنان را وابدارد که مستقلا خارج از چارچوب حزبی در اين کنگره  شرکت کنند. به همین دلیل دعوت نامه ها را به عنوان اشخاص حقیقی عضو در این حزب ارسال کرده است.

در ادامه توهم ايشان بخوانيد دودستگي در حزب دمکرات کردستان ایران و کنگره ملیت های ایران فدرال اقاي نوری علا تفسیرو تعبیرهای خود را به صورت معما مطرح می کند و پاسخ کوتاه نماینده حزب دمکرات کردستان ایران مبنی بر عدم حضور حزب در کنگره بوخوم را دلیل دیگری در حزب تصور می کند. حزب دمکرات کردستان ایران  در ارتباط قبلی با شخص اقاي نوری علا اعلام کرده است که به دلیل عدم باور برگزارکنندکان کنگره سکولاردمکرات ها به مبانی و خط قرمزهای حزب از جمله چند ملیتی بودن جامعه ایران و فدرالیسم جغرافیایی از  شرکت در کنگره اجتناب می کند؛ واز این بابت اظهار تاسف کرده است که بلوغ سیاسی و فرهنگ دموکراسی هنوز در میان بخش های زیادی از اپوزسیون و از جمله  گردانندگان کنگره مذبور به حدی نرسیده است که حقیقت جامعه رنگارنگ ایران را قبول کنند و به همین دلیل اساسی حزب از شرکت در کنگره اجتناب کرده است. به دنبال این روشنگری و بر همین اساس حزب تصمیم می گیرد که پاسخی کوتاهی به دعوت نامه های سه گانه آقای نوری علا ارسال نماید و این پاسخ از سوی آقای شاهو حسینی نماینده حزب در خارج از کشور برای کنگره و شخص نوری علا ارسال می شود ودر آن نامه کوتاه ضمن ابراز تاسف، عدم شرکت در کنگره را به اطلاع اقاي نوری علا می رساند. توضیح اینکه اظهار تاسف از عدم پذیرش چند ملیتی بودن جامعه ایران  وعدم پذیرفتن فدرالیسم جغرافیایی از سوی شرکت کنندگان کنگره مذبور در ایمیل کوتاه آقای شاهو حسینی به ايشان به قرینه معنوی ارتباط قبلی حذف شده است. 

به باور راقم این سطور اضافه بر توضیحات بالا یادآوری این نکته ضروری است که حزب دمکرات کردستان ایران با سابقه بیش از هفتاد سال مبارزه سیاسی و جایگاه ویژه و منحصر به فردش در کردستان و بلکه سراسر ایران، نیازی نمی بیند که در کنگره ای  با ویژگی هایی که در بالا به آن اشاره شد و هنوز یکسال از عمر آن نگذشته است و اکثریت قریب به اتفاق شرکت کننده گان آن از سوی جامعه ایران ناشناخته هستند، سه پاسخ مجزا ارسال دارد. تنها یک پاسخ کوتاه در این زمینه کفایت کرده است.

در ادامه این نوشتار ايشان  گوشه نگاهی هم به یک ارتباط دیگر با اعضای رهبری حزب دمکرات کردستان ایران انداخته است و گویا در “مذاکرات!” گذشته نیز با رهبران حزب معماهای دیگری برایش ایجاد شده است. این معماها هم چیزی نبوده جز دیدگاهها و باورهای شخصی خوداقاي  نوری علا  در مورد فدرالیسم استانی و خودگردانی که نامبرده در این زمینه دچار چنان توهمی بوده که تصور کرده است که گوش فرا دادن به دیدگاه هاي  وی از سوی نمایندگان حزب به معنی پذیرش دیدگاه هايش محسوب می شود و در نتیجه در اینباره نوشته است که به هنگام مذاکره با دونفر از رهبران حزب گویا به توافقی مقدماتی دست یافته است که این توافق مدتی بعد به دلیل عدم پذیرش آن در رهبری حزب به فراموشی سپرده شده است.

گذشته از اینکه اقاي  نوری علا چه دیدگاه و ایده ای برای آینده سیاسی ایران دارد و این موضوع به خود وی مربوط است یادآوری این نکته ضروری است که انتخاب واژه مذاکره به جای گفتگواز سوی نامبرده نشانگر خود بزرگ بینی بیش از حد و اندازه ایشان و به عبارتی  دیگر خود را درمقام رئیس جمهور ایران و دیگران را اپوزسیون تصور کردن است؛ چرا که معمولا مذاکره در این جور مواقع و مراتب میان دولت و گروههای اپوزسیون معنی پیدا خواهد کرد. ارتباطاتی که میان گروههای اپوزسیون صورت می گیرد تنها گفتوگوهای برابر و هم سنگی است که راهگشای برطرف شدن زوایای تاریک ایدها و نظرات متقابل است و هیچیک از طرفین در مقام ریاست و دیگری در مقام اپوزسیون قرار نمی گیرد. 

گرچه در عرصه عمل حزب دمکرات کردستان ایران به دلیل سابقه طولانی ودرخشان مبارزاتی خود و پشتیبانی ملیونی مردم کردستان از ایده هایش می تواند ادعا کند سرو گردنی از دیگران بالاتر است و وزنه سیاسی چنین حزبی قابل مقایسه با تشکل های چند ماهه و اشخاص نیست. ولی بنا به اعتقاد بنیادین حزب دمکرات کردستان ایران به مبانی دمکراسی، مدام چه در گذشته و چه در آینده در جلسات و گفتوگو با جریانات و شخصیت ها شرکت خواهد کرد.

ختم کلام اینکه چنین دیدگاهایی از یکسو نشانگر بزرگی و باورهای عمیق حزب دمکرات کردستان ایران به دمکراسی و اصول آنست واز دیگرسو بدیهی است که حزب دمکرات کردستان ایران و مردم کردستان در مبارزات خود سر سازش در برابر هیچ شخص، سازمان و کنگره ای که قصد اشاعه افکار دیکتاتورمابانه، شونیستی و باز تولید استبداد حکومت مرکزی جدیدی تحت لوای آنچه که دفاع از تمامییت ارضی و مبارزه با تجزیه طلبی اش می خوانند را ندارد و مبارزه خود را برای دستیابی به آزادی و برقراری دمکراسی همچنان ادامه خواهد داد. 

جهانبخش خوش هیکل

….


2014-09-11

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی