"an independent online kurdish website

 زمین تقسیم گشته‌ بود به‌ پنج ناحیه‌  

آسیا، اروپا، افریقا، امریکا، اقیانوسیه‌   sehi_seqzi

حال تقسیم گشته‌ به‌ دو منطقه‌ء چشمگیر

یکی پناهنده‌جو – دیگری پناهنده‌پذیر

تۆ گوی سازنده‌ کیتی کرده‌ جهان را چنان

منطقه‌ای باشد آباد و منطقه‌ای هم ویران

منطقه‌ای ثروتمند و حاصلخیز و پربار

منطقه‌ای معدن مریضی و محتاج و ندار

منطقه‌ای سازنده‌ء ‌بومب و موشک و توپ و تفنگ

منطقه‌ای آزمایشگاه‌ آنها و لانه‌ء دشمنی و جنگ

منطقه‌ای مرکز علم و دانش و فن و هنر

منطقه‌ای قلب جهل و خرافات و پرخطر

منطقه‌ای حامی آزادی و حقوق بشر

منطقه‌ای استبداد و دیکتاتور پروه‌ر

از این منطقه‌ شاه‌‌ و شاهزاده، امام و امامزاده‌

رئیس جمهور جین جین با هواپیما و پای پیاده‌

معلم و محقق، پزشک و دانشجو

پروفسۆر و دانشمند و دانشپژو

محافظ و استاندار و سفیر و وزیر

عمله‌ و کلفت و افسر و عسکر و گزیر

مجرد و عالییه‌ از بچه‌ و جوان و پیر

گرو، گرو درویشوار سوی پیر دستگیر

من و تو بیخبر از دسیسه‌ء حاکمان

حاکمان و تراحان این جهان

انتقال یافته‌ایم چون مهره‌ء شطرنج

گویا، رهایم از آن مکانء درد و رنج

خود را گم کرده‌ و خویش را فرید دهر دانیم

غافل از اینکه‌ همانیم و همانیم و همانیم.

دربدریم و دربدریم و دربدر

بر مبنای آن طرحء پرخطر

بر پایه‌ ظلم میرویم در میسر زندگی

تا کنیم بندگی و بندگی و بندگی؛

**

تصویر از انترنت.

سه‌عی سه‌قزی    15/1/2016

qayshi@yahoo.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی