"an independent online kurdish website

مطلبی که‌ حال به‌ آن اشاره‌ میگردد در سالهای 1990 که‌ خانم (آزاده‌ شکوهی) گوینده‌ رادیو همبستگی بودند بصورت شفاهی در رادیو به‌ آن پرداختم.radyo-hembestegi

اما امروز – موج بلند قستمی از برنامه‌ء رادیو همبستگی میباشد که‌ توسط دو نفر و بگفته‌ مسئولین رادیو همبستگی در ترکیه‌ زندگی مینمایند، پخش میگردد. روز 23/7/2016 مجریان بخش موج بلند با همکاری مسئولین رادیو همبستگی در رابطه‌ با کودتای نظامی در ترکیه‌، برنامه‌ای را بصورت مصاحبه‌ در اختیار شنوندگان قرار دادند. یکی از گوینده‌گان موج بلند از جمله‌ء (حزب کارگران کردستان ترکیه)‌ استفاده‌ نمودند، لازم به‌ یادآوریست در برنامه‌های قبلی موج بلند بارها از همان جمله‌ استفاده‌ نموده‌اند و مسئولین رادیو همبستگی هم عکسعملی نداشته‌اند و ناچار به‌ نوشتن این چند سطر اقدام نمودم.

سانسور و تحریف ضد دمكراسى میباشند!

به‌ یمن كار و تلاش، انسان مراحل زندگی در غار و جنگل را پشت سر گذاشته و به‌ دانش و تكنیك امرز دست یافته‌ است. دانش و تكنیك در قسمت ارتباطی بطوری بیشرفت نموده‌ كه‌ انسان میتواند در مدت چند دقیقه‌ توسط رادیو، تلویزیون و شبكه‌های اینترنیتی از رویدادهای این كره‌ خاكی مطلع شود.

در ماسمدیای جهانی سه‌ حرف (پ ك ك PKK) بعضى وقتها در میان اخبار و رویداهای كردستان و جهان… بكار گرفته‌ میشود. بهتر است این سه‌ حرف را برای كسانیكه‌ در بخش فارسی رسانه‌های خبری مشغولند، شرح دهم.

حرف ‹پ P› اولین حرف كلمه‌ (پارتی) حرف ‹ك K› اولین حرف كلمه‌ (كارگر) و آن ‹ك k› دیگر هم اولین حرف كلمه‌ (كردستان) است و مجموع این سه‌ حرف (PKK) مخفف (پارت كارگران كردستان) را تشكیل میدهند!

مطابق گفته‌ گوینده‌ موج بلند: (حزب کارگران کردستان ترکیه‌)، اگر پارت کارگران کردستان خود را پارت کارگران کردستان ترکیه‌ مینامید، اولین حرف کلمه‌ ترکیه‌ یعنی (ت T) را بعنوان مخف ترکیه‌ انتخاب مینمود و به‌ آن سه‌ حرف (PKK) اضافه‌ میکرد و میشد (PKKT).

با چنین دیدگاهی که‌ گوینده‌گان رادیو همبستگی و موج بلند آن دارند، باید به‌ حال (آزادی) در اروپا هم گریست و به‌ این مسئله‌ هم فکر کرد که‌ چرا آنها زندگی در غربت و آوارگی را بر خود تحمیل نموده‌ و از ایران خارج گشته‌اند.

لازم به‌ یادآوری است رادیوهای دیگری برای نمونه‌: بخش فارسی رادیو (BBC) همین عمل زشت تحریف را انجام داده‌اند و چند سطری برای آنها هم ارسال نموده‌ام.

**

این مطلب در رادیو همبستگی که‌ روزهای شنبه‌ در موج (FM) و در فراکانس (91,1) پخش میگردد، قرائت گردیده‌ است.

سه‌عی سه‌قزی 6/8/2016

qayshi@yahoo.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی