"an independent online kurdish website

رادیو چکاوک  سوید که‌ در موج (FM) و فرکانس (91،1) برنامه‌ بخش مینماید در رابطه‌ با فعالیتهای (سازمان مجاهدین خلق ایران) و (شورای ملی مقاومت ایران)mujahedin-arm

با افرادی از رهبری آن دو ارگان برای نمونه‌: آقایان گنجه‌ای و پرویز خزایی و خانم الاهه‌ اعظمیفر مصاحبه‌های انجام داده‌اند.

در ماه‌ یونی (June) (2016) هم در رابطه‌ با متینگ سالانهء‌ سازمان مجاهدین خلق ایران که‌ روز نوهم یولی ( July) در پاریس برگزار میگشت، مصاحبه مفصلی را با آقای (حسن حبیبی) انجام دادند. جهت بدست آوردن کپیه‌ این مصاحبه‌ با خانم عاتفه‌ مجری برنامه‌ تماس گرفتم تا مطالبی را که‌ آقای حبیبی بیان داشته‌اند درست نقل نمایم، خانم عاتفه‌ گفتند‌ نمیتوانم به‌ ئارشیو برگردم. متاسفانه‌ بدلیل اینکه‌ کپیه‌ مصاحبه‌ را در اختیار ندارم نمیتوانم درست سئوالات گوینده‌ رادیو و جوابهای آقای حبیبی را نقل نمایم. منتها به‌ آنچه‌ که‌ در ذهن دارم مجبورم قناعت نمایم و بطور کوتاه‌ بیان نمایم.

آقای حبیبی در آن مصاحبه‌ زمان و مکان، شیوه‌ برگزاری متینگ و امکانات خدماتی آنرا بیان داشتند، هدف برگزاری این متینگ از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران را هم توضح دادند که‌‌ با شرکت شخصیتهای بزرگ جهانی و خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزار میشود و شرکت شنوندگان رادیو را هم در متینگ توصییه‌ نمودند. در راستای این بحث به‌ دوران روی کار آمدن جهموری اسلامی ایران در سال (1358) پرداختند و به‌ جنگ کردستان هم اشاره‌ نمودند، آقای حبیبی گفتند کردها جنگ را شروع کردند. ایشان در آن بحث به‌ جایگاه‌ جمهوری اسلامی ایران هم به‌ مانند یک دولت قانونی اشاره‌ نمودند، سپس به‌ دوران مخالفت و مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران هم با رژیم آخوندی پرداختند.

در راستای این دیدگاه‌ آقای حبیبی که‌ کردها جنگ را شروع کردند، لازم است مقداری به‌ گذشته‌ برگردیم.

همه‌ به‌ یاد داریم‌ که‌ مردم ایران در سال 1357 با شعارهای: مرک بر شاه ‌- الله‌ هو اکبر، خمینی رهبر- استقلال آزادی جمهوری اسلامی- بر ضد سیستم پادشاهی قیام کرده‌ و با تظاهرات میلونی پایه‌ سلطنت و خاندان پهلوی را به‌لرزه‌ درآوردند. در قیام ضد سلطنتی، مردم کردستان هم شرکت نمودند، منتها شعارهای کردستان خواستها سیاسی، اقتصادی و ملی را مطرح میکرد. دولت ایران در سالهای (1350) یعینی قبل از قیام تعدادی از روحانیون مخالف سلطنت را به‌ کردستان تبعید کرده‌ بود برای نمونه: حجت السلام خالخالی به‌ بانه‌- آیت الله‌ مکارم شیرازی به‌ مهاباد و‌ آیت الله‌ منتظری به‌ سقز. این افراد همراه‌ آخوندهای تبعیدی دیگر از طریق حسنیه‌ها در تظاهراتهای مردم شرکت میکردند‌ و از این مسئله‌ که‌ چرا شعارهای فوق در تظاهراتهای کردستان وجود ندارد، نگران بوده‌‌ و اظهار تاسف میکردند.

شاه‌ با دیدن تظاهراتهای ملیونی تهران و شهرهای دیگر به‌ تکاپو افتاد و در رسانه‌های گفتند: (مردم پیام شما را شندم)، برای آرام کردن اوضاع آقای امیر عباس هویدا نخستوزیر را روانه‌ زندان کرد، دولت آشتی ملی تشکیل داد، ولی این اقدامات بی اثر بود، بعد دولت جدیدی به‌ نخستوزیری آقای شاهپور بختیار (مرغ توفانزا) تشکیل داد و خود ایران را ترک کرد که‌ شاید در آینده‌ برای بار دوم به‌ ایران برگردد.

در دوران نخست وزیری بختیار مردم با شعارهای قبلی و شعار (بختیار نوکر بی اختیار) به‌ اعتراضات خود ادامه‌ میدادند. در این دوران آیت الله‌ خمینی رهبر انقلاب اسلامی به‌ مانند فرشته‌ از تبعد به‌ ایران بازگشتند و در روز (22) بهمن (1357) دولت بختیار سقوط کرد و سیستم پادشاهی هم پایان یافت، سپس دولت موقت به‌ نخستوزیری آقای مهدی بازرگان تشکیل گردید و مرغ توفانزا هم سر از فرانسه‌ درآورد و به‌ قول روزنامه‌ء آیندگان (بختیار) از مرز (بازرگان) گذشت. در روز (12) فروردین (1358) جمهوری اسلامی به‌ رهبری آیت الله‌ خمینی در یک رفراندوم انتخاب و جانشین سیستم پادشاهی گردید. اکثریت مردم کردستان این انتخابات را بایکوت کردند و رای ندادند، خبر بایکوت انتخابات کردستان در رسانه‌های جهانی برای نمونه‌: رادیو (BBC) پخش گردید.

برگردیم به‌ دیدگاه‌ آقای حبیبی که‌ میگویند:(کردها جنگ را شروع کردند).

آقای بختیار در زمانی که‌ بر اثر ضربات شعارهای اسلامی مردم ایران نظارگر شکستن ستون فقرات پست نخستوزیری خویش و پایه‌های سلطنت بود، پی در پی برای ایراد نطق به‌ تلویزیون میگرفت، در یکی از این سنخرانیها به‌ ملت کرد حمله‌ کرد. اگر دوران نخستوزیری ایشان ادامه‌ میافت به‌ کردستان حملهء‌ نظامی میکرد، منتها امواج انقلاب اسلامی مجال نداد. با توجه‌ به‌ این حملات سیاسی آقای بختیار شعارهای کردستان هم در زمان ایشان و هم در دوران آقای بازرگان روزانه‌ تکرار میگشت. در دوران نخستوزیری آقای بازرگان هیئتی به‌نام هیئت (حسن نیت) برای مذاکره‌ با هیئت نمایندگی خلق کرد به‌ کردستان آمدند، آقای هاشم صباغیان یکی از اعضای این هیئت بود. ایشان هنگامی که‌ به‌ تهران برگشتند در رابطه‌ با این سفر مقاله‌ای نوشته‌ و در یکی از روزنامه‌های (اطلاعات یا کیهان) منشتر گردید. آقای صباغیان چنین نوشته‌ بودند:

(ما با یک گروه‌ مسلح روبرو نیستم، مردم کردستان در مقابل ما میباشند).

بعد آیت الله‌ خمینی در نطقی گفتند: اول محاصر بعد مذاکره‌، در راستای این ایده‌ بود که‌ فتوای جهاد ملت کرد را اعلام نمودند و سپس نیروهای ایرانی از زمین و هوا کردستان را مورد حمله‌ قرار داده‌ و دسته‌ دسته‌ مردم را تیرباران میکردند، مردم کردستان هم در حد توانای از خود دفاع میکرد. فتوای جهاد آیت الله‌ خمینی و لشکرکشی‌ به‌ کردستان اجرای همان سیاست آقای بختیار بود که‌ در تلویزیون به‌ ملت کرد حمله‌ کردند و همچنین انتقام گرفتن از ملت کرد که‌ شعارهای (الله‌هو اکبر، خمینی رهبر) و (استقلال- آزادی – جمهوری اسلامی) را در سرلوحه‌ تظاهراتهای خود قرار نداده‌اند.

علت این که‌ آقای حبیبی میگویند: کردها جنگ را شروع کردند انیست، زمانی که‌ در سال (1358) حکومت اسلامی برای ایران انتخاب گردید، این حکومت از نظر سازمان مجاهدین خلق ایران یک دولت مشروع و قانونی بود و رهبران آنهم امام و پدر بودند، همین مسئله‌ مشروعیت سبب شد که‌ سازمان مجاهدین خلق ایران از طریق نشرییه‌ (مجاهد) نامه‌ای برای‌ (آیت الله‌ خمینی) بفرستد و بگویند: امام مرا به‌ کردستان بفرستید تا با هر جنگ افروزی وارد جنگ شویم.

این دیدگاه‌ آقای حبیبی همان دیدگاهی‌ است که‌ در آن نامه‌ درج گردیده‌، طبق آن دیدگاه‌ است که‌ امروز پس از (37) سال هم ملت کرد مقصر میباشد. متاسفانه‌ آقای حبیبی جای مهاجم و مدافع را عوض مینمایند، جهت اطلاع ایشان تا امروز کردها از خود دفاع نموده‌ و به‌ یکی از شهرهای خارج از کردستان برای نمونه‌: زنجان یا کازرون حمله‌ نه ‌کرده‌اند، امیدوارم آقای حبیبی گرامی منصفانه‌ داوری نمایند و جایگاه‌ مدافع و مهاجم را تغیر ندهند.

در اینجا باز میگویم متاسفانه‌ کپیه‌ مصاحبه‌ را ندارم تا جمله‌ به‌جمله‌‌ به‌ نظرات ایشان بپردازم و ناچار به‌ این سطر اکتفا مینمایم. این مطلب با اندک تغیری در (عنوان) آن در چند سایت انترنتی و فیسبوک قرار میدهم.

**

توجه:‌ علت اینکه‌ عنوان این مطلب را با نام (سازمان مجاهدین خلق ایران) معرفی مینمایم اینست که‌ رادیو چکاوک باره‌ها با آقایان گنجه‌ای و پرویز خزایی و خانم الاهه‌ اعظمی و آقای حسن حبیبی از اعضای رهبری سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران مصاحبه‌های انجام داده‌اند.

**

این مطلب در رادیو چکاوک قرائت گردید.

**

سه‌عی سه‌قزی

29/8/2016

qayshi@yahoo.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی