"an independent online kurdish website

همه میدانیم که‌ مردم ایران در سال (1357) به‌ سیستم پادشاهی خاتمه‌ دادند و روز (12) فروردین سال (1358) جمهوری اسلامی را به‌ رهبری آیت خمینی انتخاب‌ و جایگزین سیستم پادشاهی نمودند.sehi_seqzi

از همان هفته‌ اول بقدرت رسیدن دولت اسلامی پروسه‌ اعدام و زندانیکردنء مخالفان شروع گردید. در نتیجه‌ جریانهای سیاسی و آنهایی هم که‌ خود را مخالف دولت میپدانستند برای نجات جان خویش به کشورهای اروپایی و ا‌مریکایی فرار کرده‌ و بعنوان افراد سیاسی در خواست پناهندگی نمودند. به‌ گفته‌ء ماسمدیای فارسی تعداد آنها به‌ پنج ملیون نفر میرسد که‌ حدود صدهزار نفر آنها در سوئد میباشند. اینها در سوئد اقدام به‌ راه‌اندازی رادیو و تلویزیونهای به‌ زبان فارسی نموده‌اند. یکی از این رادیوها، رادیو همبستگی است.

روز (29/4/2017) رادیو همبستگی مصاحبه‌ای پیرامون انتخابات برای تعین رئیس جمهور در ایران با دو نفر بنامهای حسن شریعتمداری و ملیحه‌ محمدی انجامداند.

خانم محمدی ضمن تبلیغ برای شرکت در انتخابات چنین گفتند: در همین دوران احمدینژاد خانهء‌ سینما را تعطلیل کردند، تمام اینها باز شده‌اند، تعداد نشریه‌های که‌ به‌ زبان مادری در ایران دارد منتشر میشند، زیاد شده‌.  پایان نقل قول.

راجع به‌ نشریاتی که‌ خانم محمدی بعنوان (کارنامه‌ء والای دولت ایران) به‌ آن افتخار میکنند، باید نشریاتی باشند که‌ به‌ زبانهای ترکی، عربی، مازندرانی، گیلکی، بلوچی و کردی …. باشند.

در اینجا به‌ جای مجریان رادیو همسبتگی باید این مسائل را مطرح کرد:

دولت ایران این نشریات برای چه‌ منتشر میکند؟ خوانندگان آنها چه‌ کسانی هستند؟

زمانی که‌ یک فرد ترک، بلوچ، عرب، مازندرانی، که‌ یک روز در ایران به‌ زبان مادری خویش درس نخوانده‌اند، چطور میتوانند آنها مطالعه‌ نمایند. دولت ایران این نشریات را برای فریبدادن افکار مردم جهان چاپ نموده‌ و خانم محمدی هم که‌ در غرب بعنوان پناهنده‌ زندگی میکنند، به‌ این فریبکاری افتخار مینمائید.

جهت اطلاع ایشان دولت ایران سالانه‌ اطلاعیه‌ برای مدارس میفرستد و در آن تذکر میدهد:‌ کسی حق ندارد در محیط مدارس بجز زبان فارسی به‌ زبانی دیگری حرف بزند، این عمل فریبکاران در دوران شاه‌ هم بر قرار بود، برای نمونه‌: نشریه‌ به‌ زبان کردی چاپ میکرد و همان سیاست کسی حق ندارد بجز فارسی در مدارس به‌ زبان دیگری صحبت نماید اجرا میگردید.

در اینجا باید یادی از آن نامه‌ء اداره‌ء مهاجرت سوئد کرد که‌ نوشته‌ است: گفته‌های ایرانیانی که‌ میگویند مخالف دولت هستند و از ایران فرار کرده‌اند، اعتباری ندارد.

متاسفانه‌ آقای حسن شریعتمداری هم مانند مجریان رادیو در رابطه‌ با فریبکاری خانم محمدی سکوت را بر واقع نگری ترجیح دادند. این مطلب در انترنت پخش میگردد، با تشکر از وقت رادیو. سه‌عی یکی از شنوندگان.

**

دیکومنتها فوق از طرف دولت ایران صادر گشته‌ که‌ محصلین در مدارس نباید به‌ زبانی جز زبانی فارسی صحبت نمایند.

**

این مطلب روز 6/5/2017 در همان رادیو و … دیگر قرائت گردیده‌ است.

سه‌عی سه‌قزی

6/5/2017

qayshi@yahoo.com

amuzesh-uperweresh-1amuzesh-uperweresh-2


نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی