"an independent online kurdish website

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ولایت فقیه در ایران از بدو روی کار امدن تا کنون حکومت بحران و بحران سازی در داخل و خارج از کشور بوده است ، لذا این حکومت بدون بحران نمیتواند به عمر ننگین خود ادامه دهد.yosef-abdewi

در حالی که انتظار میرود تا ظاهرا بحران هسته ای با کشورهای غربی و بخصوص  امریکا به سرانجام برسد ، و خامنه ای با نوشیدن جام زهر و اینبار تحت نام نرمش قهرمانانه به خواستهای امریکا و گروه 5+1 تن در داده است و تسلیم خواستهای انان شده است . همچنین در مورد تغییر وضع اقتصادی جامه هیچ راه حلی ارائه نشده که وضعیت معیشتی مردم بهتر شود و نرخ ارز همچنان در نوسان است و پول ملی در برابر ارزهای خارجی همچنان سیر تنزلی میپیماید باید دنبال بحران و بهانه ای جدید باشد که عدم کارائی نظام در بهبود وضعیت معیشتی مردم را تو جیح نماید.

بنابراین شاهد تهدید مقامات و دولت عربستان سعودی هستیم از سوی خامنه ای در دانشگاه افسری در شمال کشور و متعاقب ان از سوی فرمانده سپاه پاسداران و سایر فرماندهان نظامی .  حسن روحانی که با لبخند خود در برابر سران و مقامات غربی چنان لبخندی میزند که گویا مردی صلح طلب و مدافع صلح و ازادی است و میخواهد نظامش را صلح طلب نشان دهد . این در حالی است که چهره واقعی نظام همان است که سران قوا ارائه میدهند ، پرخاش گری و تهدید همسایگان و دخالت در امور کشورهائی چون سوریه ، عراق ، یمن و لبنان ، حمایت بی چون و چرا از گروهای تروریستی در منطقه و خارج از منطقه خاورمیانه .

پس نظام برای بقای خود در این مرحله باید بحران جدیدی بسازد و چه بهانه ای بهتر از وقایع مراسم حج که بعضی از خبرها حاکی از ان است که حدود 4000 تن از نیروهای سپاه قدس که ماموریت خرابکاری در خارج از کشور را دارند بعنوان حجاج در کاروانهای حج بوده اند و با برنامه ای از قبل تعیین شده در صدد اخلال در مراسم حج بوده اند تا اشوب بپا نمایند ، اما مقامات امنیتی سعودی با هوشیاری کامل جلوی این اقدامات را گرفته و این توطئه را خنثی نموده اند . در میان کشته شدگان تعدادی از فرماندهان سپاه و مقامان سیاسی و امنیتی و حتی دست اندر کاران بیت خامنه ای وجود دارند ، همین باعث خشم خامنه ای و سران نظام شده است . بنا بر این بعد از شکست این عملیات خرابکارانه و امار بالای کشته شدگان ایرانی در صدد ان بر امده اند که مسئولین و مقامات عربستان را متهم نموده و افکار عمومی را در داخل برای مدتی مشغول نگه دارند . باید اینبار ملیتهای ساکن ایران هوشیار باشند تا نظام ولایت فقیه ایرا ن دوباره کشور را وارد یک جنگ فرسایشی دیگر ننماید . تا با این بهانه جند صباحی دیگر به حکومت ننگین خود ادامه دهند .

یوسف عبدوی

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی