"an independent online kurdish website

مردم غیور کردستان و  ایران  با هدف سرنگونی کامل جمهوری اسلامی به سنگرهای مبارزه پیوستند و شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند.

به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستمگر. ۲۶ مهر  تهران

امروز دانشجویان دانشگاه علامه سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی رو پر کردند و در شروع سخنرانی علی بهادری جهرمی همگی سالن امفی تئاتر را خالی کردند و در جلوی دانشکده به مدت چهار ساعت شروع اعتراضات کردند و در اخر علی بهادری جهرمی با شعار بی شرف، بی شرف از بین دانشجویان گذشت و رد شد.

در پایان اعتراضات بسیج و حراست دانشگاه با دانشجویان درگیر شدند و حراست دانشگاه از صورت دانشجویان عکسبرداری و تهدید کرد.

ما صدای اوینیم. میجنگیم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم.

****

شعار: فقر و فساد بیداد، مرگ بر این استبداد.

***

شعار: علف هرز تویی، زن آزاده منم.

***

شعار: عدالت، ازادی، پوشش اختیاری.

***

سخنان د. قاسملوو و مصاحبە خالد عزیزی سخنگوی حدکا

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی