"an independent online kurdish website

رادیو همبستگی رادیوئی است فارسی (با مدیریت و مسئولیت شخصی به‌ اسم سعید افشار) در روزهای شنبه‌ روی فرکانس ( 91,1) در (FM) در ستکهولم برنامه‌ پخش میکند، حال به‌ مطلب زیر بنگریم:

در ماه‌ سپتامبر 2022 رادیو همبستگی برنامه‌ای با مدیریت مهرداد درویشپور و آزاده‌ شکوهی برگزار کرد، این برنامه‌ جهت اجرای تظاهراتی بود در ستکهولم برای پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران نسبت به‌ قتل دختر کردی به‌ اسم (ژینا امینی) توسط دولت ایران که‌ به‌ خاطر رعایت نکردن حجابی که‌ آن دولت برای زنان تعین نموده،‌ کشته‌ میشود.

با اتمام گفته‌های آن دو‌ نفر- آقای افشار زمان تماس شنونده‌گان رادیو را اعلام کرد. در این اثنا با رادیو تماس گرفتم و خواستم در باره‌ء خانم آزاده‌ شگوهی یکی از رهبران آن برنامه‌ صحبت کنم، اما آقای افشار بعنوان اعتراض به‌ من گفت:

آقای سعید شما مینشنید گوش به‌ رادیو میدهد تا در باره‌ آن صحبت کنید؟ در نتیجه‌ اجازه‌ نداد حرف بزنم و از آقای مهرداد درویشپور خواستند که‌ جواب مرا بدهد.

در بارهء‌ آقای درویشپور نظر شنونده‌گان و آقای افشار را به‌ جملاتی از ایشان جلب مینمایم که‌ روز( 18 /9 / 2009) در (رادیو همسفر) چنین میگویند:

روز یکشنبه‌ در واقع آقای محمدعمر یک ایرانی الصل طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار احمدینژاد در واقع سعی کرده‌ با بسیج گروهای از بنیادگرایان عرب، کرد و یا ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی و احمدی نژاد به‌ استلاح روز قدوس را یک برنامه‌ای بگذارند در مرکز شهر سرگلتوریت (Sergeltorget)، از آنجائیکه‌ دیدن نیر و توان بسیج گسترده‌ای را نداشتند، دست به‌ دامن گروهای نژادپرست سویدی شدند.

پایان نقلقول

لازم به‌ یادآوریست گفته‌های آقای درویشپور 100% بیپایه‌ و چیزی جز پرونده‌ سازی نبود.

حالا هم ایشان با آن کارنامه‌ای که‌ دارند میخواهند رهبر اعتراضات باشند.

این کار آقای افشار که‌ مانع صحبتکردن من شد، دادگائی زنده‌یاد خسرو گلسرخی را که‌ قاضی دادگاه‌ سیستم دیکتاتوری پهلوی با درجه‌ سرلشکری به‌ ایشان اجازه‌ نداد حرف بزند، در ذهنم تداعی نمود.

من خود را در جایگاه‌ گلسرخی قرار نمیدهم، اما جایگاه‌ آقای افشار که‌ مانع صحبتکردن من شد، همان جایگائی است که‌ آن سرلشکر در آن قرار داشت، منتها با یک تفاوت 50 ساله‌ زمانی و شرایط دیکتاتوری دولت ایران و شرایط نسبتا” آزاد دولت سوئد، برای آزادی بیان.

من میخواستم چه‌ چیزی را بیان دارم، که‌ آقای افشار مانع آن شد؟ حال بطور کوتاه‌ به‌ آن میپردازم.

در رادیو(BBC ) و رادیوهای سراسری دیگر که‌ گویندگان آن فارس میباشند، هنگامیکه‌ خبری مربوط به‌ {(PKK) پارت کارگران کردستان} پخش میکردند، میگفتند: {(PKK) پارت کارگران کردستان ترکیه‌}.

در راستای این کار در سپتامبر سال (1998) نوشته‌ای زیر عنوان (سانسور و تحریف ضد دمکراسی میباشد!) آماده‌ کرده‌ و در آن به‌ چند نمونه‌ اخبار در مورد (PKK) از جانب {(رادیو پژواک) که‌ جز رادیوهای دولت سوئد است}، اشاره‌ نمودم که‌ چرا به‌جای(PKK) میگویند :

{(PKK) پارت کارگران کردستان ترکیه‌}.

نوشته‌ را برای رادیو پژواک فاکس کردم. ظرف چند روز رادیو پژواک در یکی از برنامه‌ها به‌ آن اشاره‌ نمود و گفت: شنونده‌ای با این اسم به‌ شیوه‌ خبررسانی ما انتقاد داشته‌، انتقاد این شنونده‌ درست است و ما اشتباه‌ کرده‌ایم.

این عمل غیره‌ دمکراتیک که‌ میگویند {(PKK) پارت کارگران کردستان ترکیه‌}، بارها در رادیو همبستگی توسط خانم آزاده‌ شکوهی انجام میگرفت، آقای افشار هم بعنوان مسئول رادیو سکوت میکردند.

خود من چند بار پشت آنتن رادیو از گوینده‌ انتقاد نمودم، اما او به‌ همان عمل تحریف ادامه‌ میداد، به‌ ناچار روزی که‌ آنرا تکرار نمود، روی آنتن اعتراض نمودم، گفتم خانم شما که‌ کلمه‌ ترکییه‌ را به‌ آن اضافه‌ مینمائید و آنرا هم درست میدانید، اجازه‌ دهید من دو نقطه‌ به‌ اسم رادیو هبستگی اضافه‌ نمایم، گفت بفرماید، گفتم لطف کنید دو نقطه‌ به‌ حرف (ب)ء کلمه‌ همبستگی اضافه‌ نماید.

گفتم با عرض معذرت از (شنونده‌گان) میشود (رادیو همپستگی)، من با‌ چنین استدالی زشتی توانستم این عمل تحریف را برای او توضح دهم. لازم به‌ یادآوری است اسم آزاده‌ شکوهی اسمی بود (جعلی) حالا هم ایشان با همان اسم جعلی میخواهند رهبر تظاهرات باشند.

استفاده‌  از قدرت شخصی در کار ماسمدیائی

متاسفانه‌ مسئول رادیو همبستگی بجای اینکه‌ در برابر آن کار غیر دمکراتیک و ضد آزادیء گوینده‌ رادیو، انتقادی از خود و از گوینده‌ داشته‌ باشد، صدای من شنونده‌ را قطع میکند.

در اینجا ناچارم به‌ مسئله‌ای اشاره‌ نمایم و آن چنین است که‌ من از دست دولت فرار کردم و بعد در سوئد پناهنده‌ شدم، دولت ایران خانه‌ء مرا در سقز توقیف نمود، هر آنچه‌ در خانه‌ بود غارت کرد و در سال 1381 خود خانه‌ را هم از طریق روزنامه‌ (اعتماد نو) در معرض فروش قرار داد.

این کار دولت ایران به‌ خاطر اعتراضاتی بود که‌ به‌ عملکرد آن دولت داشتم. حال متاسفانه‌ در جهانی آواری و پناهنده‌گی هم باید تحت فشار باشم. امیدوارم این فضای نسبتا” آزاد سوئد تبدیل به‌ فضای دیکتاتوری دولت ایران نگردد! 

با تشکر سعید یکی از شنونده‌گان رادیوها.  12/11/2022

لازم به‌ دادآوری است: اسم حقیقی {(آزاده‌ شکوهی) گوینده‌ رادیو همبستگی که‌ اسم (PKK) پارت کارگران کردستان‌} را سانسور میکرد و به جای آن‌ اسم جعلی {(PKK) پارت کارگران کردستان ترکیه‌} را قرار میداد،  (شراره‌ اخوان) میباشد.

این مطلب در همان روز (12/11/2022) قرائت شد و با این عکس العمل شدید آقای (سعید افشار مسئول رادیو) روبرو شد:

امیدوارم مطلبی پیرامون آن آماده‌ نمایم.

سه‌عی سه‌قزی     

Sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی