"an independent online kurdish website

روز ۶ اسفند در شهر بن آلمان همایشی با حضور دو حزب از کردستان ایران و جمعی از چهرەهای دانشگاهی برگزار شد. موضوع شرکت عبدالله مهتدی در نشست دانشگاه جرج تاون و همکاری با چهره‌ها و احزاب سراسری بر همایش سایه انداختە بود.

دویچەولە: پس‌لرزه‌های “نشست جرج تاون” در همایش کردهای ایرانی در بن

مطالب دیگر

حسن شرفی 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی