"an independent online kurdish website

رادیو همبستگی، رادیو همبستگی رادیوی است که‌ روزهای شنبه‌ روی فرکانس (1/91) در (FM) با مدیریت فردی به‌ اسم (سعید افشار) برنامه‌ پخش میکند.

روز (8/4/2023) آقای افشار در بارهء‌ {(منشور همبستگی یا منشور مهسا) که‌ توسط (حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتد) تهیه‌ گشته‌ تا‌ بعد از سقوط {دولت ایران (جمهوری اسلامی)} در ایران اجراء گردد}، در رادیو همبستگی صحبت میکرد و کارنامه‌ء افراد فوق و همچنین (گلشیفته‌ فراهانی و علی کریم) را که‌ قبلا” با رضا پهلوی همکاری میکردند برای شنوندگان تعریف میکرد، در راستای آن مسئله‌ در بارهء‌ (عبدالله‌ مهتدی) چنین گفتند:

(آقای مهتدی که‌ خواب جلال طالبانی را میبیند و فکر میکند در یک تحولاتی رئیس جمهور ایران شود).

چیزی که‌ در این تعریف‌ برای من بعنوان شنونده‌ رادیو جای سئوال است، این میباشد:

چرا مسئلهء‌ رئیس جمهور شدن فردی به‌ اسم عبدالله‌ مهتدی برای آقای افشار آنقدر مهم بوده‌ و میباشد که‌ باید در رادیو مطرح گردد، آنهم بدون ذکر منبعی که‌ بیانگر آن باشد که‌ آقای مهتدی چنین چیزی را بیان داشته است و این مئسله‌ چه‌ ارتباطی با جلال طالبانی داشته‌ و دارد؟ عبدالله‌ مهتدی اهل بوکان میباشد در انگلستان زندگی میکند و جلال طالبانی اهل (کۆیه ‌= کویسنجاق) بوده‌ و اکنون در قید حیات نیستند!

آیا این دیدگاه‌ آقای افشار مسئول رادیو همبستگی بیانگر این مسئله‌ نمیباشد: که‌ پست رئیس جمهوری در ایران مختص به‌ فارسها میباشد؟ نمونه‌: (بنی صدر – رجایی- رفسنجانی – رئیسی…) که‌ رئیس جمهور بوده و هستند.

لازم به‌ یادآوری است که‌ آقای افشار بارها در رادیو همبستگی با بنی صدر به‌ قول خود بنی صدر (رئیس جمهور قانونی ایران) بعنوان فردی صاحب نظر مصاحبه‌ نموده‌ است.

مبارزه‌ با دولت اسلامی ایران یا مبارزه‌ بر ضد ملت کرد؟

اگر بگویم: مبارزه‌ء مبارزین فارسی که‌ تحت عنوان {(پناهنده‌ سیاسی) و (اپوزیسیون) جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی… از ایران فرار کرده‌ و در کشورهای جهان پناهنده‌گی دریافت نموده‌اند، مبارزه‌ آنها بر ضد ملت کرد بوده‌ و میباشد} گمان نمیکنم مسئله‌ء نادرستی را بیان مینمایم، اگر این مبارزین و مخالفین (جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی) یکدهم خصومتی که‌ در برابر ملت کرد و جنبش کردستان انجام داده‌اند، برای نابودی (جمهوری اسلامی) بکار میگرفتند، اکنون جمهوری اسلامی در حاکمیت نمیبود.

اما طبق اسناد (سفارت ایران در سوئد) و (ادارهء‌ مهاجرت سوئد) این افراد که‌ تحت عنوان پناهنده‌ از ایران به‌ سوئد و… آمده‌اند اپوزیسیون نبوده‌ و نیستند و روزانه‌ به‌ سفارت ایران در سوئد مراجعه‌ مینمایند تا وابستگان خود را به‌ سوئد و …. دعوت نمایند یا خود به‌ ایران سفر کنند. در چنین حالتی لازم است که‌ این اپوزیسیون و مبارزین سیاسی مثل خود دولت ایران با ملت کرد در ستیز باشند.

لازم به‌ یادآوری است که‌ روزشنبه‌ (15/4/2023) در وقت تماس تلفنی شنونده‌گان با رادیو همبستگی تماس گرفتم و آن دیدگاه‌ آقای افشار را که‌ میگوید:

(آقای مهتدی که‌ خواب جلال طالبانی را میبیند و فکر میکند در یک تحولاتی رئیس جمهور ایران شود).

زیر سئوال قرار دادم. در اینجا به‌ نمونه‌ دیگری از همان ایده‌ء مجری رادیو همبستگی اشاره‌ مینمایم:

رادیو صدای زنان و (نادر ثانی)

رادیو صدای زنان رادیوی بود که‌ روی فرکانس (9/89) در (FM) برنامه‌ پخش میکرد، در سالی (2003) پیرامون (اوضاع عراق) مصاحبه‌ای با فردی به‌ اسم (نادر ثانی) انجام داد، در این مصاحبه‌ آقای نادر ثانی فرمودند:

(مدتی است جلال طالبانی با کت و شلوار ظاهر میشود)

پس از بیان جملهء (مدتی است جلال طالبانی با کت و شلوار ظاهر میشود) منتظر بودم که‌ (لیلا قرائی) مجری برنامه‌ و مدیر رادیو انتقادی از نادر ثانی داشته‌ باشد که‌ چرا چنین جمله‌ای :

(جلال طالبانی با کت و شلوار ظاهر میشود)

را بیان کرده‌، بنماید. اما مصاحبه‌ بدون وقفه‌ ادامه‌ داشت و انتقادی در کار نبود، ناچار خود با رادیو تماس گرفتم و به‌ آن موضوع اشاره‌ نمود و گفتم:

آقای ثانی چه‌ اشکالی دارد که‌ جلال طالبانی مثل خود شما از کت و شلوار که‌ لباس خود شما نبوده‌ و نمیباشد، استفاده‌ نماید؟!

سپس مطلبی زیر عنوان:

(از نادر اول تا نادر ثانی)

نوشتم در هفته‌ آینده‌ در رادیو صدای زنان قرائت نمودم و در چند سایت انترنتی کردی هم منتشر شد.

منظور از (نادر اول) نادر شاه‌ افشار دکتاتور و خونریز و غارتگر میباشد.

توجه‌:

1 – نادر ثانی قبل از اینکه‌ مردم ایران جمهوری اسلامی را انتخاب نمایند به‌ سوئد آمده‌ و خود را چپ میداند، اما سطح شعور اجتماعی او چنین میباشد! اگر ایده‌ و افکار چپ فارس مثل آقایان سعید افشار و نادر ثانی …. چنین باشد، افکار جریانهای اسلامی فارس مثل (جمهوری ئیسلامی) و (سازمان مجاهدین) و (سلطنت طلبها) و …. جای تعجب نیست که‌ با ملت کرد خصمانه‌ برخورد نمایند.

2 – جریانهای سیاسی چپ مثل چریک فدائی خلق ایران- رزمندگان – توفان – زحمتکشان – پیکار – راه‌کارگر- اتحاد مبارزین کمونیست … سال (1359) به‌ کردستان پناه‌ آوردن و ملت کرد هم آنها را پناه‌ داد و در حد توان به‌ آنها کمک نمود. مجری رادیو همبستگی به‌ (سازمان کارگران انقلابی ایران – راه‌کارگر) تعلق سیاسی داشته‌ است.

3 – من هیچگونه‌ وابستگی سیاسی با آقای عبدالله‌ مهتدی نداشته‌ و ندارم و روز (13/3/2023) چند سطری هم تحت عنوان (منشوری منفور) منتشر نمودم.

21/4/2023

 سه‌عی سه‌قزی

Sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی