"an independent online kurdish website

1- سیاست ترور و امحای فیزیکی رهبران کرد توسط قدرت های مرکزی در ایران !

2- احمد آقا فرزند حاج محمد علی آقا پس از بقتل رسیدن پدرش بفرمان نجفقلی حاکم تبریز سال 1190 برابر با سال 1813-1812 میلادی هجری به‌ حاکمیت مراغه‌ منسوب شد . وی طبق توصیه‌ دربارتهران مامور برنامه‌ ریزی برای کشتن باپیر آقا رئیس ایل بلباس(از عشایر منگور) در منطقه‌ مهاباد گردید.sediq_babayiy

احمد آقا در راستای انجام ماموریت خویش طرح دوستی با رئیس ایل منگور را پایه‌ریزی و سرانجام با دستاویز انتقام خون پدرش که‌ او هم بفرمان دست نشانده‌ تهران در تبریز بقتل رسیده‌ بود ، درخواست کمک نمود . رئیس عشایر منگور بهمراه‌ یکهزار نفر سواره‌ عازم مراغه‌ گشت . احمد آغا برسم مهمان نوازی دستور داد هر چند نفر را در خانه‌ ای اسکان دهند . نیمشب طبق برنامه‌ از پیش تنظیم شده‌ در سال 1198 هجری کلیه‌ نیروهای کمکی کرد همراه‌ با رئیس خود باپیر آقا بفرمان قبلی قاجاریه‌ در خواب غافلگیر و بقتل رسیدند. حکومت قاجار بپاس این خوش خدمتی لقب “خان” را به‌ احمد آقا و نام وی به‌ “احمد خان مقدم ” تتغیر یافت . 3- محمد قلی حاکم اورمیه‌ در زمان قاجاریه‌ سال 1201 هجری با یورش بیرحمانه‌ خود در کنار رودخانه‌ لاوین (پیرانشهر) اقدام به‌ قتل عام ایل بلباس وغارت کلیه‌ سامان مردم منطقه‌ نمود . بداق خان مکری: (از شخصیتهای سرشناس کرد) هرچند از جانب کردهای مورد یورش قرار گرفته‌ متهم به‌ همکاری با نیروهای حکومتی بود ، با ز هم توسط نیروهای دست نشانده‌ شاه‌ قاجار (آقامحمد خان) دستگیر و سال 1203 هجری چشما نش را از حدقه‌ بیرون آوردند . 4- محمد خان قاجار جهت استقرار حکومت خویش در آذربایجان و کردستان اقدام به‌ تغییر محمد قلی خان حاکم اورمیه‌ که‌ مورد غضب وی واقع شده‌ بود نمود . قلی خان از ترس شاه‌ نزد افراسیاب سلطان داماد خود از خانواده‌ زرزا سال 1206 هجری در اشنویه‌ پناه برد. نامبرده‌ سال 1207 هجری دوباره‌ به‌ حاکمیت اورمیه‌ از طرف قاجار منسوب شد. داماد وی افراسیاب سلطان برای تهنیت و شادباش گفتن ابقای دوباره‌ قلی خان به‌ اورمیه‌ رفت در مقابل بفرمان شاه‌ مسموم و کشته‌ میشود. 5- همزه‌ آقا منگور: [5ی مرداد 1260]برابر30.07.1881میلادی از طرف حسین علیخان (سرتیپ) وزیر فوائد فرزند محمد صادق خان گروس [بیجار] و از نزدیکان ناصرالدین شاه‌ قاجار بعنوان مهمانی و باز سازی روابط فیمانین به‌ محل استقرار چادر سپاه‌ در مهاباد دعوت میشود . همزمان با ورود از جانب نیروهای قبلا” مستقر شده‌ در محوطه‌ خود و یکصد نفر همراهش بگلوله‌ بسته‌ شده‌ و کشته‌ میشوند . 6- حسن سلطان اورامان [ هورامان] : سال 1284از طرف فرهاد میرزا قاجار حاکم کردستان با دستاویز قرار دادن گفتگو و پیشکه‌ش نمودن هدایای شاه‌ به‌ روستای بیلک از توابع مریوان دعوت میشود و همانجا حین گفتگو توسط افراد از پیش تعیین شده‌ شاهزاده‌ قاجار بقتل میرسد. 7- جعفر آقا شکاک: سال 1284 پس از مسافرت مظفر الدین شاه‌ به‌ اروپا محمد علی میرزا والی تبریز را بعنموان نایب السلطنه‌ انخاب مینماید . والی قاجار در تهران توسط تلگراف به‌ نظام السلطنه‌ در تبریز فرمان میدهد جعفرآقا از سران کرد شکاک را در غیاب وی بقتل برساند . نظام السلطنه‌ قران ممهور به‌ مهر خویش را منوط به‌ سوگند وفا و راستگویی برای جعفر آقا فرستاده‌ و از وی برای حفظ امنیت تبریز در خواست کمک میکند. با ورود جعفر آقا به‌ تبریز حسین خان زرغام یکی از سران سپاه‌ تبریز خان کرد را به‌ سرای خود دعوت و افراد از پیش تعیین شده‌ به‌ وی شلیک واورا بقتل مرسانند. 8- محمد سعید سلطان حاکم اورامان : سال 1287هجری بعد از یاد کردن سوگند به‌ قرآن جهت متعهد بودن به‌ سلامت نامبرده‌ و حفظ احترام اورا به‌ سنه‌( سنندج) دعوت و طبق روش معمول در کشتار دیگر رهبران طی نقشه‌ای حساب شده‌ در شهر جوانرود توسط شرف الملک بفرمان معتمد الدوله‌ قاجار و وه‌زیر آقاخان نوری بقتل میرسد. 9- نقشه‌ ترور اسماعیل آقا شکاک با جاسازی بمب در میان بسته‌ شیرینی : سال 1287 [1919 میلادی ] مکرم الملک معاون والی تبریز ، با ارسال شیرینی مبادرت به‌ کشتن اسماعیل آقا از رهبران کرد مینماید . در این اقدام تروریستی علیخان برادر سمکو و تنی چند کشته‌ و زخمی میشوند ولی نامبرده‌ سالم جان بدر میبرد . جعفر آقا شکاک که‌ در تبریز توسط نظام السلطنه‌ بقتل رسید برادر بزرگ اسماعیل آقا شکاک [سمکو] بود . 10- اسماعیل آقا شکاک : تیر ماه‌ سال 1309 هجری 17ژوئن 1930 میلادی بفرمان رضا شاه‌ بازهم با توسل به‌ سوگند قرآن مجید و داده‌ن تعهد حفظ امنیت به‌ میانجیگران حین رهسپاری به‌ محل گفتگو در شهر اشنویه‌ (شنو) هدف گلوله‌ افراد مسلح شاه‌ قرار گرفت و کشته‌ شد. 11- قاضی محمد (رئیس جمهور کردستان در مهاباد) ؛ 10 فروردینماه‌ سال 1326 پس از استقبال از نیروهای شاه‌ و قول و قرار های داده‌ شده‌ در شهر مهاباد همراه‌ برادر و پسر عمویش صدر و سیف قاضی بدار آویخته‌ شد. 12- دوکتور عبدالرحمان قاسملو ؛ 22. تیرماه‌ سال 1368 [13 جولای 1989]حین گفتگو برای حل مسئله‌ کردستان با باصطلاح دیپلمات های جمهوری اسلامی روی میز مذاکره‌ در شهر وین ( اطریش) همراه‌ عبدولا قادری آدر و دکتر فاضل بقتل رسید. 13- دکتر صادق شرفکندی: 26شهریور 1371 [17.دسامبر 1992] هنگان گفتگو با بخشی از سران اپوزسیون غیر کورد جمهوری اسلامی در شهر برلن ( آلمان) همراه‌ همفکران کردش کنار دیگر رهبران اپوزسون بقتل رسیدند ولی بدیگران آسیبی وارد نشد؟! البته‌ بخشی از قاتلین دستگیر و طبق حکم شناخته‌ شده‌ به‌ دادگاه‌ میکونوس چند سال بعد سران جمهوری اسلامی در تهران بعنوان عاملین ترور کردها شناخته‌ شدند.

آلــمان——07.01.2012 صدیق بابایی

منابع : کرد و عجم — صالح محمد امین

مێژووی هه‌ورامان — محمد امین هه‌ورامی

اسناد میکونوس . Norbert Siegmund—Der Mykonos – Prozess Muenster 2001{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی