"an independent online kurdish website

نقدی بر دیدگاه‌ آقای (فریبورز سنجری- پولاد) از اعضای اولیه‌ چریکهای فیدای خلق.sei_seqzi

رادیو صدای زنان یک رادیوی فارسی است که‌ روزهای یکشنبه‌ برنامه‌های خویش را روی فراکانس (9/88) پخش مینماید. قسمتی از برنامهء‌ روز 12/2/ 2012 مصاحبه‌ای بود، با فردی بنام {(فریبورز سنجری- پولاد) از اعضای اولیه‌ چریکهای فیدای خلق، در رابطه‌ با سالروز حرکت سیاهکل در 19 بهمن سال 1349)}.

آقای سنجری انگیزه‌ حرکت سیاهکل را {ابطال (ایدهء شکست ناپذیری دستگاه‌ حکومتی ایران و قدرتمندی ساواک از ارگانهای آن سیستم) و (ضعیف بودن قدرت توده‌های مردم در برابر آنها)} برشمردند.

کار و حرکت افرادی که‌ اقدام به‌ ابطال چنین ایدههای نموده‌اند، اهمیت وافری داشته‌ و دارد! منشاء این حرکتها انساندوستی میباشد! تا زمانیکه‌ ظالم و مظلوم در جهان وجود دارد این حرکتها باز تولید خواهد شد، اگر سینه‌ تاریخ جهان را بشکافیم به‌ نمونه‌های بسیاری از آن خواهیم رسید.

هدف از نوشتن این چند سطر نقد قسمتی از گفته‌های آقای (سنجری) در رابطه‌ با کردستان میباشد، که‌ میگویند:

ولی اگر به‌ واقعیت حتی شرایط بعد از قیام برگردیم، ما میبینیم که‌ جنبش خلق کرد چ به‌ سراحت راهی را که‌  رزمندگان سیاهکل گفته‌ بودند، در شرایط انقلابی آن دوره‌ تداوم بخشید و مردم بصورت توده‌ای دست به‌ اسلحه‌،بردند و برای خواسته‌ها و مطالبات خودشان منطقه‌ را آزاد کردند و بهر حال مدتی این مناطق آزاد شده‌ در کردستان، در دستشان بود..

متاسفانه‌، آقای سنجری گرامی آزادسازی مناطق در جنبش کردستان را ادامه‌ گفته‌های رزمندگان سیاهل میدانند، این گفته‌ ایشان ناشی از عدم آگاهی در رابطه‌ با جنبش کردستان میباشد.

جهت اطلاع، ملت کرد هم مانند هر ملت دیگری آرزوی اینرا دارد که‌ خود بر سرنوشت خویش حاکم باشد! ملت کرد هم مانند هر ملت دیگری از نیروی بیگانه‌ و اشغالگر متنفر میباشد‌ و برای بیرون راندن آنها از کردستان تلاش نموده‌ است. در اینجا بهتر است به‌ نموونه‌ای از آن بنگریم:

بعد از سقوط سیستم پادشاهی‌ و بنیاد نهادن حکومت جمهوری در ایران، گروهی که‌ عبارت بودن از آقایان (داریوش فروهر- مهندس صاحبی و هاشم صباغیان) تحت عنوان (هیئت حسن نیت) برای مذاکره‌ با (هیئت نمایندگی خلق کرد) به‌ کردستان آمدند، پس از بازگشت این هیئت به‌ تهران، روزنامه‌ کیهان یا اطلاعات مساحبه‌ای با آقای صباغیان انجام داده‌ بود، آقای سباغیان ضمن بیان نظرات خویش پیرامون آن (مذاکره‌)، چنین گفته‌ بودند:

{ ما در کردستان با (یک عده‌ افراد مسلح) روبرو نبودیم، بلکه‌ (یک ملت در مقابل ما قرار داشت).

تاریخ سیاسی کردستان مملو از حرکتهای آزادسازی کردستان است. حرکت آزادسازی کردستان سبب تشویش افکار اشغالگران گشته‌ و جملگی جمله‌ (تجزیه‌طلب) را چایگزین حرکت آزادسازی نموده‌اند، اگر به‌ سخنرانی مقامات بالای حکومتی ایران چ در زمان پادشاهی و اکنون هم که‌ جمهوری است بنگریم، جمله‌ تجزیه‌طلب در رابطه‌ با ملت کرد چاشنی گفته‌هایشان میباشد. برای نمونه‌ سخنرانی (شاپور بختیار آخرین نخستوزیر سیستم پادشاهی‌) و (عبدولحسن بنیصدر اولین رئیس جمهور ایران) در تلوزیون تهران و همچنین خانم شیرین عبادی مدافع حقوق بشر، در رسانه‌ها.

مطابق دیدگاه آقای سنجری که‌ گفته‌ رزمندگان سیاهکل در رابطه‌ با آزادسازی مناطق آنقدر مئاثر و کارا بوده‌ است، میبایست مردم گیلان و مازندران که‌ به‌ لحاظ سیاسی مانند ملت کرد هستند، اقدام میکردند.

امید است آقای سنجری گرامی، فعل و انفعالات سیاسی را منصفانه‌ بررسی و از محورنگری دوری نمایند.

این چند سطر در روز 19 /2 / 2012 همان رادیو قرائت گردید.

سه‌عی سه‌قزی

19/2/2012  

{jcomments off}sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی