"an independent online kurdish website

مردم آزادیخواه کردستان !

اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان ایران !

رفقای نستوه و مبارز !arm_pdki_nwe

همچنان که  که اطلاع داردید، رژیم جمهوری اسلامی ایران در خلال 33سال گذشته همواره نمایش های انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را به منظور مشروعیت بخشیدن به خویش،صحنه گردانی نموده است و با هدف گرم کردن تنور انتخابات، ترفندهاو دسیسه های گوناگونی را طراحی و اجرا نموده که متاسفانه علیرغم دهها بار آزمودن آزموده ها و آشکار شدن ترفندهاش،باز هم توانسته است که این بازی را در مراحل و دوره های بعدی نیز تکرار نماید.

رفقای مبارز !

اکنون که نهمین دوره انتخابات مجلس رژیم را در پیش داریم، رژیم در منتهای ضعف و تزلزل قرار گرفته و میخواهد با ترفندها و حیله های گوناگون و کشاندن مردم به پای صندوقهای رای، یک بار دیگر مشروعیتی ظاهری از خود به نمایش گذاشته و جهانیان را در شناخت ماهیت ضد دمکراتیک خویش دچار تردید و اشتباه نماید.

حزب ما نیز به همراه اکثر قریب به اتفاق احزاب  کردستانی و حتی احزاب سایر مناطق ملیتهای و سازمانهای سراسری ایران، تحریم نمایش انتخابات مجلس رژیم را خواستار شده است.در همین رابطه جا دارد که از شما بخواهیم تا جهت ابطال ترفندها و نا کام ساختن رژیم در اجرای این نمایش، با ابلاغ پیام حزبمان به مردم و آگاه سازی آنان نسبت به نمایش انتخابات رژیم با جدیت و نهایت هوشیاری و آرامش به کار و فعالیت بپردازید.

شما میتوانید با پخش و توزیع تراکت و پوستر و دیوار نویسی، ارسال اس ام اس، انتشار شبنامه، افشای فساد سیاسی و اقتصادی مهره های رژیم که خود را برای به اصطلاح نمایندگی مجلس نامزد نموده اند، به بحث از موارد نقض حقوق بشر و جنایات بی شمار رژیم در کردستان، بی فرجامی و چشم انداز تاریک آینده ی رژیم و نا کارآمدی نمایندگان و حتی کلیت مجلس و موسسات و نهادهای وابسته به این رژیم  ستمگر و فقر و بیکاری و دهها پدیده ی نا مطلوب دیگر بپردازید که در نتیجه سیاستهای اشتباه و انحصارگرایانه ی زمامداران این رژیم گریبانگیر این مردم شده اند و مردم را در این زمینه آگاه نموده و از آنان بخواهید که در نمایش انتخابات شرکت نکنند تا رژیم را در روز به اصطلاح انتخابات با صندوقهای رای آن تنها بگذاریم و رژیم نتواند در انظار عمومی و در مقابل جهانیان، ژست مشروعیت مردمی بگیرد.

رفقای گرامی !

موضوع دیگری که باید روی آن کار کنیم، رقابت دروغینی است که رژیم در میان گروههای مذهبی، لهجه ای، ملی، عشیره ای و … به منظور گرم کردن تنور انتخابات به آنها دامن زده و با قرار دادن مهره هایش در مقابل یکدیگر تلاش میکند تا مردم را به پای صندوقهای رابی بکشاند. شما بایستی قاطعانه و بدون آنکه تردیدی به خود راه دهید، با هوشیاری کامل، این موضوع را برای مردم روشن نمایید که این مهره های به ظاهر رقیب انتخاباتی ، همگی از مهره های سر سپرده و مورد وثوق و اطمینان رژیم و مورد تایید شورای نگهبان هستند و نمی توانند نماینده ی مردم باشند، زیرا آنان افرادی منفعت طلب و وابسته به رژیم هستند که در خدمت اهداف رژیم قرار دارند.

نکته مهم و جالب توجه دیگری که بایستی برای مردم روشن نمایید، برنامه ها و دسیسه های اداره ی به اصطلاح “تامین اجتماعی” برای کشاندن مردم فقیر و تنگدست به پای صندوقهای رای است که مبلغ ناچیزی پول و مقادیر اندکی امکانات زندگی به برخی از فقرا و تهیدستان میدهد که این کار نه تنها کمک به مردم به حساب نمی آید، بلکه در حقیقت، اهانت به شخصیت و کرامت انسانی آنان است و مردم بایستی از پذیرفتن چنین معامله ای امتناع ورزند.

رفقای مبارز !

شما میتوانید از راهای گوناگون این پیام را به مردم ابلاغ نمایید، به عنوان مثال ، می توانید از طریق صندوقهای پستی، اسکناس نویسی، ارسال اس ام اس، توزیع شبنامه، و ده ها روش گوناگون که با آن ها آشنا بوده و قبلا آزموده اید یا هر ابتکار دیگری، این وظیفه ی خطیر را به انجام برسانید.

“نه” به نمایش انتخابات، “آری” به تحریم فعال

سرافراز و پیروز باشید

کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان ایران{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی