"an independent online kurdish website

هم میهنان عزیز و ارجمند، علاقمندان به سرنوشت خویش و به سرنوشت ملتهای سر زمین کثیر الملله ایران، ما جمعی از کردهای مقیم خارج و فعال چندی پیش (حدود چهارماه قبل) با نگرانی به آینده همه ملتهای ایران ازala_kurdistan

فارس گرفته تا آذری و کرد و بلوچ و عرب و لر و ترکمن و مازندرانی و گیلک، فکر می کردیم که بعد از سر نگونی جمهوری اسلامی چکار باید کرد؟ که همه در صلح و صفا و درسایه یک سیستم دمکراتیک، برابری خواه وعدالت پرور زندگی کنند؟ نهایتا به این نتیجه رسیدیم که باید نخست از خانه آغاز کرد و خودرا ساخت.

بهمین دلیل یک نامه برهبران احزاب کردی که در آنها انشعاب صورت گرفته است، نوشتیم و بالغ بر صدنفر آن را امضاء کردند که به ده نفر از فعالین حقوق مدنی و حقوق بشر، از پیر و جوان، و کالت دادند که افتخار داوری را بین احزاب داشته باشند و در صورت لزوم در آینده کنفرانسی ترتیب دهند که از همه رهبران محترم احزاب سیاسی کرد برای یک نشست عمومی دعوت بعمل آورند. در این میان ماشاهد توافق بخشهائی از دو حزب کردستانی یعنی یک شاخه ازحزب دمکرات کردستان ایران و یک شاخه ازحزب کومله کردستان ایران هستیم که درنتیجه بحث و گفتگوی طولانی، به همکاری واتحاد عمل رسیدند وتوافق نامه ای دردو اصل و جمعا 14 ماده (یا نکته) به امضاء رهبران دو جریان سیاسی رساندند که این باعث شادی ما است ومواد آن موردتأیید نه فقط همه روشن فکران به مفهوم واقعی است، بلکه مورد تآیید اکثر به اتفاق مردمان ایران کثیرالملله است.

زیرا اگر بادقت به 14 نکته مطرح شده، توجه کنیم، در واقع هیچ نکات مورد ایرادی دیده نمی شود، اما این توافقنامه وحشتی وصف ناپذیر دردل برتری طلبان ایجاد نموده است که نمی خواهند ملتهای ایران به حق تاکنون پای مال شده خویش دست یابند. به این دلیل آرزوی همه ما امضاء کنندگان زیر این است که از هر طرف از فعالین ایرانی، با دیالوگ و منطق نه فقط شعار احساسات برانگیز، مسئله را به بحث بگذارند و اگر مشکلی وجود دارد، متمدنانه از سر راه بر دارند و هیچ امکانی به جنگ افروزان از هرجانب ندهند که مرتب تهدید نمایند. ما بانگرانی زیادشاهد آن هستیم که برتری طلبان ومرکزیت گرایان، ازامضاء این توافق نامه متمدنانه از جانب دو بخش از احزاب کردی، به دلهره افتاده و نگران اند و “مرزهای ایران را در خطر جدی می بینند”.

این هم میهنان یا واقعا مفهوم حق تعیین سرنوشت و فدرالیسم را نفهمیده اند که بعید است و یا برتری طلب اند و نمی خواهند دیگر ملتهای غیر حاکم ایران به حقوق اولیه و برابر با ملت حاکم دست یابند. من جملاتی را از دهان برخی از گردانندگان تلویزیون های لوس آنجلسی می شنوم که واقعا وحشت بر انگیز است. یعنی کسی حاضر است از خامنه ای مغفرت بخواهد و درخدمت او در آید، اما واژه فدرالیسم و حق تعیین سر نوشت را نشنود!! اگر چه کسی از جوانان غیور و ضد دیکتاتوری به این گفته ها هیچ وقعی نمی نهد، یعنی هیچ توجهی به این چرندیات نمی کند، اما ما وظیفه داریم چنین نکاتی را یاد آوری کنیم و چهره ی برتری طلبان را بیشتر بشناسانیم.

در هر صورت اکثر رسانه های راست و محافظه کار به بر انگیختن احساسات “میهن دوستانه مردم پاک دل دامن می زنند و چپ و راست بیانیه صادر می شود و امضاء جمع می کنند و از “تمامیت ارضی”صحبت به میان می آورند که تیکه پاره شدن ایران بزودی انجام خواهد گرفت! همه روشن فکران ایران خوب می دانند که تمامیت ارضی سلاح امروزی برتری طلبان است و احساسات مردم پاک دل را خوب بر می انگیزد.

لذا ما امضاء کنندگان این بیانیه از این توافق نامه حمایت می کنیم و از هم میهنان ارجمند می خواهیم که به حقوق انسانی و برابر خویش احترام بگذارند و در حد امکانات موجود افشاء کنند، برتري طلبان ومرکزيت گرايان را. ما از همه شخصیتهای محترم و عدالت خواه ایران (فارس، آذری، کرد، بلوچ، عرب، لر، ترکمن و غیره) تقاضا داریم به وظیفه انسانی خویش عمل نمایند و درصورت امکان این بیانیه را امضاء فرمایند و به دیگران توصیه کنند که جلو راست گرایان و جنگ افروزان با منطق گرفته شود. با آرزوی پیروزی همه مردمان ملتهای ایران.

هایدلبرگ، آلمان فدرال 11.9.2012

1- دکتر گلمراد مرادی

2- ناصر ایرانپور

3- بهزاد خوشحالی

4- کیهان یوسفی

5- سامان سواری

6- صادر یوسفی

7- فرهاد سلیمانی

8- آزاد صلواتی

9- شاخوان ویسی

10- اسد برده ره ش

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی