"an independent online kurdish website

ناهید عزیزی و  دو فرزندانش  بنام های  اردشیر عزیزی و بیژان عزیزی  پناهجویان سیاسی کُرد ایرانی در آستانه دیپورت به ایران قرار گرفته اند در مورخه 18_09_12 20 ساعت 11 در شهر اسکلستونا سوئد آن خانواده   پناهجوی  سیاسی توسط پلیس شهر اسکلسوتنا  دست گیر شدند و به ادارە مهاجرت «فلین» منتقل داداه می شوند.help

ناهید عزیزی وفرزندانش  پناهجوی کُرد ایرانی نزدیک به ” نە”  ساعت بازداشت  هستند.ناهید عزیزی دو فزرند بزرگسال بعد از فرار از ایران  از کشور سوئد تقاضای پناهندگی نمودند. بعد از نزدیک به دو سال پلیس قصد دیپورت این خانواده را دارد. این پناهجویان به کمک مردم عزیز خارج از کشور احتیاج دارند مردم  خارج از کشور این زن مظلوم با دو فرزندش در آستانه دیپورت شدن به قتلگاه جمهوری اسلامی ایران هستند  این را هیچ انسان شریفی نمی تواند بپذیرد.

دادگاه مهاجرت سوئد  مبنی بر اخراج ناهید وفرزندانش باید فوری لغو گردد باید به کمک ناهید  عزیزی وفرندانش شتافت وجان آنها را نجات داد. به اداره مهاجرت اعتراض کنید و نشان دهید که انگونه رفتار غیرانسانی است. هنگام بازگشت به ایران با خطر   شکنجه و اعدام روبرو می شوند  

پایدار عزیزی

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی