"an independent online kurdish website

با احترام و آرزوی بهترین‌هاhassan_ayubzade_mamosta_goran

برنامەای که در١٧/سپتامبر/ ٢٠١٢ بمناسبت یادآوری بیستمین سالروز ترور میکونوس پخش گردید و درآن آقایان دکتر بنی‌صدر رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران، دکتر پرویز دستمالچی نویسنده و شاهد جریان ترور د. صادق شرفکندی و همراهان وی و آقای رحیم رشیدی خبرنگار جوان کرد شرکت داشتند، روشنگرانه و بلحاظ اطلاع‌رسانی کاری موفق و بیطرفانه بود.

مطلبی که”در پایان برنامه‌ از سوی آقای رحیم رشیدی در رابطه با جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت کرد بهنگام تصدی ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر (باز نکردن بند پوتین‌ها تا نابود کردن…) بیان گردید و عکس‌العمل آقای بنی‌صدر با پخش دقایقی از نمایش فیلمی از سخنرانی ‌ایشان در پی‌ داشت، بازنگری آن مسئله‌ از اسناد حزب دمکرات کوردستان را نیز ضروری می‌سازد.
از این رو توجه شما و همکاران محترمتان‌ را به موضعگیری حزب دمکرات کردستان که در شماره‌ی (١٥٠ ژوئن ١٩٨٩- خرداد ١٣٦٨) روزنامه‌ کوردستان راجع به فرمان آقای رئیس جمهور وقت درج شده‌است جلب مینمایم. خواهشمند است لطف فرموده اظهار نظر و خوانش واقعیت جنگ علیه مردم کردستان در پاسخ به آقای رئیس جمهور وقت‌ را از روزنامه‌ی فوق‌الذکر که ضمیمه‌ی این نامه‌ است به آگاهی بینندگان برنامه‌ی موفقتان برسانید.

بااحترام{jcomments off}
حسن ایوب‌زاده، حقوقدان کرد
2/سپتامبر/2012

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی