"an independent online kurdish website

اطلاعیه دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستانkebudwend

محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از حدود یک ماه مرخصی روز 6 بهمن ماه به زندان اوین مراجعت نمود.

محمدصدیق کبودوند موسس و پدر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که پس از 2000 روز حبس روز سوم دی ماه برای مدت 4روز با تودیع وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، پس از چند دوره تمدید جهت رسیدگی های درمانی خود و فرزند بیمارش و هم چنین عیادت از برادر و خواهر بیمار خود و کمک به حل و فصل برخی از مشکلات گریبان گیر خانواده، سرانجام بدنبال دوبار احضار به زندان توسط دادستانی و غیبت چندروزه روز 6 بهمن ماه به زندان اوین بند 350 محل تحمل حبس خود بازگشت.

ششم بهمن ماه1391

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی