"an independent online kurdish website

نشست سیاسی “ایران بعد از احمدی نژاد”  روز دوشنبه 10 جون 2013 در موسسه اندیشه و تصمیم سازی هنری جکسون لندن  بر گزار شد.

kobunewe-reza-pehlewi-0

در این نشست که با حضور شخصیت های سیاسی و حقوق بشری حزب محافظه کار حاکم در انگلستان بر پا شده، رضا پهلوی فرزند شاه سابق ایران به عنوان سخنران این جلسه حاضر بود.

رضا پهلوی در سخنرانی خود از آینده ایران، گذار به دموکراسی و شورای ملی ایرانیان به رهبری خود سخن به میان آورد.

در این میان و در بخش پرسش و پاسخ تعدادی از حاضران پرسش هایی مطرح کردند که رضا پهلوی پاسخی برای آنها نداشت. کاظم الوالی يك فعال عرب احوازي از رضا پهلوی پرسید: من از الاحواز هستم، جایی که پدر و پدر بزرگ شما سیاست پاکسازی نژادی را بر علیه مردم آنجا آن به کار بردند، نام تمامی شهرها و روستاها را از عربي به فارسي تغییر دادند!

شما از چه نوع دموکراسی صحبت می کنید؟ آیا در دموکراسی مورد نظر شما حق تعیین سرنوشت ملت های غیر فارس گنجانده شده یا خیر؟

پهلوی در پاسخ به او گفت :من شما را به بند 11 میثاق شورای ملی ایران ارجاع می دهم!

ابراهیم العربی دیگر فعال حقوق بشری از الاهواز ضمن تشکر از گردانندگان این نشست در موسسه هنری جکسون، خطاب به رضا پهلوی گفت: من نیز از الاحواز (عربستان) جایی که جد شما نام آن را به (خوزستان) تغییر داد. دقایقی قبل شما از همه ملت ها یا به قول شما اقوام سخن راندید و ملت عرب الاهواز را جا انداختید! آقای پهلوی چرا به سئوال های ساده ای که مطرح شد  پاسخ نمی دهید؟ چگونه می خواهید گفته های شما را باور کنیم؟ شما که پدر و پدر بزرگت ملت ما را قتل عام کردند! آیا از اعمال و کرده های غیر انسانی پدر و پدر بزرگت بر علیه ملت عرب الاهواز احساس شرم دارید؟ یا خیر؟

در اینجا نیز رضا پهلوی پاسخی به سخنان و سئوال های ابراهیم العربی فعال حقوق بشری عرب نداده و گفت: من پاسخی ندارم!

پس از آن جمال عبیدی فعال سیاسی عرب نیز سئوالات خود را مطرح کرد. عبیدی رو به رضا پهلوی پرسید: آیا جوامع مردمی غیر فارس را به عنوان جوامعی که دارای تاریخ، فرهنگ و دیگر ویژگی های یک ملت هستند را به عنوان ملت قبول دارید؟ آیا مردم ما را به عنوان یک ملت می پذیرید؟ شما از چه نوع حقوقی صحبت می کنید؟ در ایران آینده بنا به صحبت های شما چه حقوقی نصیب ملت های غیر فارس خواهد شد؟

رضا پهلوی بار دیگر سئوالهای جمال عبیدی را به میثاق شورایی که خود رهبر آن است احاله کرد!

در این میان عیسی الیاسین نیز ضمن معرفی خود از الاحواز بار دیگر سیاست های فارسی سازی خانواده پهلوی در دوران صدارت در ایران را یاد آور شد. عیسی الیاسین خطاب به رضا پهلوی گفت: من مفتخرم که خانواده ام را در مقاومتی دلیرانه و در مصاف با وحشی گری و بربریت دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی از دست داده ام. ساواکی های پدر شما عموی من را کشتند! وپدرم را شکنجه کردند و بعد از آن نوبت جمهوری اسلامی شد تا او را اعدام کند.

آیا شهامت عذر خواهی از کرده های پدر و پدر بزرگت را داری؟ آیا از آن همه قتل عام مردم عرب خجالت می کشی؟

رضا پهلوی در میان سئوال های مصرانه حاضران در این نشست هاج و واج ماند و پاسخی برای گفتن نداشت.

تمامی نشست تبدیل به مناسبتی شد تا فعالان حقوق بشر عرب احوازی بخش های کوچکی از دیکتاتوری خانواده پهلوی و خطر فوق العاده ای که در سایه رضا پهلوی مدعی سلطنت، ملت های غیر فارس را تهدید  می کند را بازگو نمایند.

بعد از سئوالهای فعالان احوازی یک فعال بلوچ نیز خطاب به پهلوی پرسید: چرا در شورای ملی که شما تشکیل داده اید و رهبر آن هستید، هیچگونه حضور ملموس و حقیقی از فعالان ملت های غیر فارس وجود ندارد؟

رضا پهلوی در پاسخ گفت: شما باید فعال باشید و به شورا بپیوندید!

در پایان نشست، روبرت باکلند رئیس کمیته حقوق بشر حزب محافظه کار حاکم در انگلستان گفت: آنچه در این جلسه اتفاق افتاد گویای این است که موضوع ایران با دقت و زمان بیشتری بایستی دنبال شود. او افزود وضعیت رقت بار ملت های غیر فارس و پایمال شدن حقوق آنها برای ایران یک چالش بزرگ است.

حضور فعالان ملت های غیر فارس و به ویژه فعالان عرب احوازی و طرح سئوال های منطقی و بی پاسخ از سرکرده سلطنت طلبان، رضا پهلوی و همراهان او را غافلگير كرده و بخش هایی از مظلومیت ملی ملت عرب را بازگو کرد.

kobunewe-reza-pehlewi

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی