"an independent online kurdish website

به گزارش فعالان حقوق بشر از احواز روز جمعه ششم سپتامبر جاری نیروهای امنیتی به منازل واماکن مردمی در شهر شیبان واقع درشمال احواز مرکز اقلیم، هجوم برده واقدام به تخریب آنها کردند.ahwaz-keshawerzan

درپی این اقدام اهالی عرباین شهر با نیروهای امنیتی درگیر شده وشماری از آنها زخمی وشماری دیگر بازداشت شدند.

صبح روز جمعه نیروهای امنیتی به همراه ماشین آلات شهرداری شهر احواز در اطراف شیبان حضور یافته وممتلکات خانواده ای عرب با نام جاسم زهیری را ویران کردند. نیروهای امنیتی ادعا کرده اند که خانمی به نام مرعشی از سکنه تهران اوراقی دردست دارد که تاریخ صدور آنها جدید است ونشان می دهد زمینی به مساحت 35 هکتار از شیبان تا کوت سید عنایه ملک خصوصی این خانم است. خانواده زهیری این ادعا را کاملا رد کرده واین زمین را ملک آباء واجدادی ومحل زندگی وتامین معاش خوددانسته اند.

اصرار بیش ازحد نیروهای امنیتی برتخریب ممتلکات خانواده زهیری سبب شد تا شماری از اعضای این خانواده با نیروهای امنیتی درگیر شوند. درپی آن هشت تن از اعضای این خانواده عرب زخمی شده وتحت حراست امنیتی به بیمارستانی در شهر احواز منتقل شدند، تاپس از مداوا به محل بازداشت انتقال داده شوند.

بنا به همین گزارش بازداشت شدگان شهر شیبان به شرح آتی هستند:

عادل زهيري و برادر وی هادي زهيري ، اديب و امين عطائي (زهيري)  ،علي زهيري، حسين زهيري و امين زهيري و برادر ویجواد زهيري و حميد جاسم زهيري و جعفر بن عبيد.

درهمین راستا محسن پویا معاون عمرانی استاندار احواز اعلام کرده است که “شهرداری برای پرداخت حقوق معوقه کارکنان خود به همه کاری ازجمله فروختن زمین های غیرقانونی دست می زند”.

بارها نیروهای وابسته به هسته غیرعرب حاکم براقلیم احواز با به کاربردن شیوه های مختلف اقدام به مصادره زمین های کشاورزان عرب کرده اند.مهمترین طرح هایی که سطح وسیعی از زمین های کشاورزان عرب را در سرار استان مصادره کرد، طرح های توسعه نیشکر و طرح های پرورش آبزیان ومناطق آزاد تجاری و مراکز نظامی وابسته به سپاه هستند.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی